Nasza obecność we wspólnocie europejskiej wnosi do polskiego porządku prawnego i podatkowego wiele nowych rozwiązań. Na Kapitalni.org wyjaśniamy czym jest VAT OSS oraz kto ma prawo z niego korzystać.
Pokaż więcej

VAT OSS - co to jest?

VAT One Stop Shop (OSS) to mechanizm opodatkowania stosowany w Unii Europejskiej, który umożliwia przedsiębiorcom zgłoszenie i uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych związanych z zagraniczną sprzedażą towarów i usług w jednym kraju członkowskim UE. W Polsce te przepisy obowiązują od lipca 2021 i ułatwiają rozliczenie zagranicznej sprzedaży, co pozwala wychodzić na nowe rynki. 

Sprawdź jakie zasady ma podatek Vat One Stop Shop, kto może z niego skorzystać i jakie ma limity. 

Kogo dotyczy procedura VAT OSS?

VAT OSS pozwala uniknąć nieraz skomplikowanych procesów lokalnych rejestracji koniecznych do rozliczenia podatku VAT w krajach Unii Europejskiej. Dzięki Vat One Stop Shop można rozliczyć cała sprzedaż zagraniczną w ramach jednej deklaracji. Procedura VAT OSS jest przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów i usług konsumenckich (B2C) wewnątrz Unii Europejskiej, a także dla przedsiębiorców spoza UE, którzy dokonują takiej sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Procedura unijna i nieunijna VAT OSS - jakie transakcje obejmuje?

Procedura VAT OSS obejmuje zarówno transakcje unijne, czyli pomiędzy krajami członkowskimi UE, jak i transakcje nieunijne, czyli pomiędzy krajami UE a krajami spoza UE. 

Procedura unijna Vat One Stop Shop jest skierowana do przedsiębiorców mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej

W ramach tej procedury można rozliczać takie transakcje, jak:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość
 • świadczenie usług B2C 
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych, gastronomicznych, targowych, edukacyjnych, wynajmu itd.
 • dostawa towaru na rzecz niepodatnika, jeśli transport tego towaru odbywa się w obrębie tego samego kraju UE;

Nieunijna procedura VAT OSS to rozwiązanie dedykowane przydziębiorcom nieposiadającym siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie UE. Umożliwia on sprzedawcom usług rozliczenie podatku VAT w wybranym państwie UE za pomocą lokalnej administracji skarbowej. W ramach tej procedury, podatek VAT należny z tytułu zrealizowanych usług jest rozliczany poprzez kraj rejestracji do nieunijnej procedury VAT OSS, nazywany również krajem identyfikacji. Istotną cechą tej procedury jest to, że podatek podlega rozdzieleniu i przekazaniu krajom UE, w których znajdują się usługobiorcy.

Nieunijna procedura VAT OSS eliminuje potrzebę rejestracji w celu rozliczenia podatku VAT w każdym kraju UE, do którego kierowane są usługi. Obejmuje ona:

usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze,

 • świadczenie usług transportowych,
 • wynajem środków transportu,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • usługi w obszarze sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, sportu i inne podobne usługi,
 • usługi takie jak targi i wystawy oraz usługi pomocnicze do tych usług,
 • usługi powiązane z nieruchomościami.

Dzięki tej procedurze, przedsiębiorcy unikają skomplikowanych procesów rejestracji i rozliczeń podatkowych w wielu krajach UE, co znacząco ułatwia prowadzenie działalności transgranicznej. Dodatkowo, nieunijna procedura VAT OSS wspiera rozwój handlu elektronicznego poprzez uproszczenie procesu podatkowego i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku europejskim.

VAT OSS - limit

Przedsiębiorcy korzystający z VAT OSS muszą przestrzegać limitów obowiązujących w danym kraju członkowskim, które określają, ile można zarobić na sprzedaży B2C, aby móc skorzystać z tego systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami limit sprzedaży pozwalający na skorzystanie z procedury Vat OSS wynosi 10 000 euro. 

Rejestracja VAT OSS

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z VAT OSS muszą zarejestrować się w tym systemie w jednym kraju członkowskim UE. Po rejestracji mogą deklarować i opłacać VAT za swoje transakcje odległe za pośrednictwem OSS. 

Dla przedsiębiorstw z Polski deklaracja OSS może zostać złożona za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (na formularzu VIU-R „Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT”). Po pozytywnej weryfikacji podatnik dostanie decyzję o przyjęciu do procedury VAT One Stop Shop. 

Jak rozliczyć sprzedaż w systemie VAT OSS?

Rozliczenie sprzedaży w systemie VAT OSS polega na zgłoszeniu kwoty sprzedaży oraz odpowiadającego jej VAT w deklaracji VAT OSS. Podatek VAT jest obliczany na podstawie stawki VAT obowiązującej w kraju przeznaczenia towaru lub usługi.

Deklaracja OSS

Deklaracja VAT OSS jest składana cyklicznie, zazwyczaj co kwartał. W deklaracji przedsiębiorca musi podać informacje dotyczące swojej sprzedaży odległej, w tym kwoty sprzedaży oraz kwoty odpowiadającego VAT. W Polsce, aby skorzystać z VAT OSS należy skorzystać z formularza Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Rozliczenie odbywa się kwartalnie, a  podatnik ma obowiązek złożenia takiej deklaracji w terminie do końca miesiąca, który następuje po każdym zakończonym kwartale.

Ewidencja VAT OSS

Przedsiębiorcy korzystający z VAT OSS muszą prowadzić odpowiednią ewidencję swoich transakcji odległych w celu zapewnienia zgodności podatkowej oraz umożliwienia ewentualnej kontroli przez administrację podatkową.

Zalety korzystania z OSS

Korzystanie z VAT One Stop Shop oferuje wiele korzyści, takich jak

 • uproszczenie procesu deklarowania i płacenia VAT
 • zwiększenie zgodności podatkowej
 • redukcja kosztów administracyjnych
 •  zwiększenie transparentności transakcji VAT.

VAT OSS to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera rozwój handlu elektronicznego oraz ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Dzięki uproszczonym procedurom deklaracji i opłat VAT, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju swojej działalności, minimalizując jednocześnie obciążenia administracyjne związane z opodatkowaniem. Dla przedsiębiorców działających na rynku wewnętrznym UE, VAT One Stop Shop staje się ważnym narzędziem ułatwiającym przekraczanie granic i osiąganie sukcesu na europejskim rynku.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo