Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest konieczność opłacania składek na ZUS. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mają prawo skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak korzystać z niższych składek ZUS i w jakich przypadkach przedsiębiorcy przysługują ulgi ZUS dla nowych firm.
Pokaż więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się dla przedsiębiorcy z wydatkami. Musi zakupić wyposażenie do biura oraz materiały niezbędne do prowadzenia firmy. Konieczne jest także opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezależnie od tego czy firma na początku przynosi jakiekolwiek przychody. Na szczęście przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność po raz pierwszy lub wznawiają ją po długiej przerwie, mogą korzystać z obniżonych składek na ZUS. Po kolei.

Składki ZUS dla nowych firm - jak są obliczane?

Zacznijmy od tego, jaka będzie wysokość składek ZUS w 2021 roku dla przedsiębiorców? To poziom przeciętnego wynagrodzenia ma wpływ na ich wysokość. W tym roku jego kwota jest równa 5259 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS w 2021 roku stanowi zaś 60% tej kwoty, a więc 3155,40 zł. Dla przedsiębiorców oznacza to wzrost dotychczasowych składek.

Ile wynoszą minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2021?

Na składki ZUS dla przedsiębiorców składają się składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy, które w rozbiciu na kwoty wyglądają jak poniżej:

 • 615,93 zł stanowi składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 77,31 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 • 252,43 zł na ubezpieczenie rentowe,
 • 52,70 zł na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 77,31 zł na Fundusz Pracy.

Czy mamy tutaj do czynienia z dużym wzrostem? Składki ZUS dla nowych firm w 2021 roku wynoszą w sumie 1075,68 zł i wzrosły łącznie o ponad 6,54 złotych miesięcznie. Warto dodać, że wzrosła także składka zdrowotna - do 381,81 zł.

Ulgi ZUS dla nowych firm, czyli preferencyjne opłaty w 2021 roku. Jakie są stawki dla nowych przedsiębiorców?

Podstawę naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto, więc podstawą do naliczania składek była kwota 840 zł.

Jak już wskazaliśmy, z ulgi ZUS dla nowych firm mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy - czyli tacy którzy otwierają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie wynoszącej minimum 5 lat. Składki  w rozbiciu na poszczególne składowe prezentują się następująco:

 • 163,93 zł – stawka na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc. podstawy wymiaru składki)
 • 20,58 zł - na ubezpieczenie chorobowe – dobrowolna (2,45 proc.),
 • 67,20 zł - na ubezpieczenie rentowe (8 proc.),
 • 14,03 zł na ubezpieczenie wypadkowe - w firmie zatrudniającej do 9 osób (1,67 proc.),
 • na Fundusz Pracy (2,45 proc.) - nie dotyczy.

Należy wskazać, że nowi przedsiebiorcy mogą podjąć decyzję czy w czasie obowiązywania preferencyjnego ZUS-u będą opłacać dobrowolną składkę chorobową (20,58 zł), czy nie. Zależnie od ich wyboru obniżone stawki ZUS będą wynosić 265,78 zł (wariant bez składki chorobowej) lub 245,20 zł (wariant ze składką chorobową).

Gdy dodamy do tego obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne (381,81 zł) otrzymamy kwoty  627,01 zł (wariant bez składki chorobowej) lub 647,59 zł (wariant ze składką chorobową).

Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej stanowi jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca nie jest zobowiązany opłacać sobie składek na Fundusz Pracy.

Zwolnienie z ZUS dla nowych firm, czyli ulga na start. Czy warto z niej korzystać?

Ustawa Prawo przedsiębiorców w artykule 18 opisuje jeszcze jeden przywilej – tzw. Ulgę na start. Przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca może odprowadzać tylko składkę zdrowotną. W 2021 roku wynosi ona 381,81 zł. Możliwy jest więc scenariusz, w którym przedsiębiorca zaczyna korzystać z preferencyjnego ZUS-u dopiero po pół roku od startu swojej działalności. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca korzystający z Ulgi na start nie ma prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych. Jeśli chce z nich korzystać, musi od razu rozpocząć opłacanie preferencyjnego pakietu składek (647,59 zł lub 627,01 zł).

Jak długo może być ważne zwlnienie z ZUS dla nowych firm?

Z preferencyjnego ZUS-u można korzystać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli przedsiębiorca otworzy firmę w połowie miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczy się od następnego pełnego miesiąca. Po dwóch latach firma nie może już korzystać z ulgi. Co ważne, zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa okresu obowiązywania preferencyjnego ZUS-u.

Komu nie przysługuje zwolnienie z ZUS dla nowych firm?

Z obniżonych składek ZUS nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Co zrobić aby skorzystać z obniżonego ZUS-u?

Aby zwolnienie z ZUS dla nowych firm stało się faktem, należy złożyć druk ZUS ZUA. Jako kod ubezpieczenia należy wpisać 05 70 albo 05 72. Po dwóch latach należy wyrejestrować się z opłacanych składek (druk ZUS ZWUA, kod wyrejestrowania: 600) i ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych już na standardowych zasadach (ZUS ZUA, kod ubezpieczenia: 05 10 albo 05 12). Czas na wyrejestrowanie się z ulgowych ubezpieczeń wynosi 7 dni. W tym samym czasie należy zarejestrować się do opłacania składki od pełnej podstawy.

Czynności te można wykonać przez internet, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Przechodząc na standardowe składki należy także złożyć deklarację ZUS DRA. Należy w niej podać obowiązującą podstawę wymiaru składek. Przedsiębiorca opłacający standardowe składki musi opłacać także składkę na Fundusz Pracy (w 2021 roku to kwota 77,31 zł).

"Mały ZUS” - co to takiego?

Warto wiedzieć, że dotychczas o obniżonych składkach mówiło się „mały ZUS”. Obecnie terminem tym określa się inną ulgę. Polega ona na obniżeniu składek firmom, które prowadzą działalność na małą skalę. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG , których przychód z działalności nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. 

„Mały ZUS plus” - co to takiego?

Dodatkową ulgą dla przedsiębiorców jest tzw. „mały ZUS plus” czyli obniżone składki dla właścicieli firm, których przychody nie przekroczyły określonego poziomu w roku poprzednim. Termin na zgłoszenie tej ulgi to 1 lutego 2021 r.

Przedsiębiorca, który nie przekroczy określonego progu przychodów (w 2020 roku próg był na poziomie 120 tys. zł), będzie mógł płacić składki proporcjonalnie do osiągniętego dochodu. Na stronie internetowej ZUS znajduje się specjalny kalkulator do obliczania składek w zależności od osiągniętych dochodów – jest to program zakładający indywidualne wyliczenia dla przedsiębiorców, zamiast takich samych składek w skali całego kraju. Szacuje się, że z opisanego zwolnienia może korzystać około 300 tys. przedsiębiorców. 

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo