Temat ceny prądu w 2024 roku budził spore emocje od kilku miesięcy. Zbliżający się termin obowiązywania zapisów o zamrożeniu stawek za energię elektryczną zwiastował potencjalne podniesienie rachunków o nawet 60 procent. Niedawny komunikat uspokoił nastroje. Konsumenci mają pewność stawek przez pierwsze półrocze 2024 roku.
Pokaż więcej

Taki stan rzeczy wynika z komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który zatwierdził taryfy na sprzedaż, a także na dystrybucję energii. Zgodnie z komunikatem zatwierdzone zostały taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu. Są to: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. Regulator zatwierdził też stawki pięciu największym dystrybutorom energii, czyli firmom PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.

Ceny prądu w 2024 roku – co się na nie składa?

Warto wyjaśnić, że rachunek za prąd, który otrzymujemy jako konsumenci to składowa dwóch kluczowych elementów. Zapłacić musimy za samą energię oraz za jej transport do naszego gospodarstwa domowego (czyli za dystrybucję). Obie taryfy są regulowane na poziomie URE i ogłaszane na dany rok kalendarzowy. Ich zmiana, która wpływa na końcowe ceny prądu to odpowiedź na bieżącą sytuację na rynkach surowcowych.

Aktualnie możemy zaobserwować mniejszą zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym w porównaniu z warunkami, jakie obowiązywały przy umowach podpisywanych na rok ubiegły. W efekcie zatwierdzone przez Prezesa URE ceny prądu w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na rok 2023.

Nieco inaczej wygląda sytuacja u dystrybutorów. W związku z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową w naszym kraju nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych taryfy wzrosły o ok. 2,9 proc. Nie bez znaczenia jest też wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz inflacja.

Jednak taryfy ogłoszone dla sprzedawców i dystrybutorów nie mają bezpośredniego przełożenia na to, jaka będzie cena prądu 2024 za 1kWh. Wyjaśniamy to w dalszej części tego artykułu.

Cena prądu 2024 za 1 kWh

Chociaż taryfy za sprzedaż energii elektrycznej uległy obniżeniu jako konsumenci nie zobaczymy tego na rachunkach za prąd. Podobnie było w roku ubiegłym, gdy zatwierdzone taryfy nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po tzw. ustawowym zamrożeniu cen, płacili oni wówczas stawki z roku 2022, gdy doszło do zamrożenia cen prądu. Było to  maksymalnie 412 zł netto/MWh do wskazanych w ustawie limitów zużycia energii, a powyżej tych limitów - 693 zł netto/MWh.

Innymi słowy, ogłoszone w połowie grudnia 2023 roku taryfy kształtujące ceny prądu 2024 mają znaczenie dla sprzedawców i dystrybutorów. Konsumenci będą płacić wg zasad, jakie miały miejsce w latach 2023 i 2022. Z tego wynika, że cena prądu 2024 za 1kWh, obliczona z podzielenia 1mWh przez tysiąc, wyniesie odpowiednio

  • 0,41 zł netto za 1kWh – do wskazanego limitu
  • 0,69 zł netto za 1kWh – powyżej limitu

Do powyższych stawek trzeba doliczyć jeszcze podatek VAT w wysokości 23 procent. Wówczas ceny prądu za 1kWh wynoszą

  • 0,50 zł brutto za 1kWh – do wskazanego limitu
  • 0,85 zł brutto za 1kWh – powyżej limitu

Należy pamiętać, że na rachunku za prąd znajdzie się jeszcze jedna pozycja, czyli opłata dystrybucyjna.

Jeszcze jedna uwaga. Powyżej wskazane ceny 1kWh prądu dotyczą najbardziej popularnej grupy G11, stosowanej przez większość gospodarstw domowych. Stawka 0,85 zł, czyli dla godzin prądu wykorzystanych powyżej ustawowego limitu obowiązuje również dla grup takich jak G12 czy G12w, jednak kwoty w ramach limitów różnią się od pory dnia od 0,34 zł brutto do 0,62 zł brutto.

Ceny prądu 2024 dla gospodarstw domowych

Ceny prądu dla konsumenta na takim poziomie jak w roku ubiegłym zostaną utrzymane od 1 stycznia do 30 czerwca 2024, czyli o połowę krócej niż rok temu. Ma to wpływ na wysokość limitów zużycia prądu, które będą równe:

  • 1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych
  • 1,8 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
  • 2 MWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Ceny prądu 2024 dla firm

Cena prądu 2024 za 1kWh na poziomie 0,69 zł netto za 1kWh obowiązuje również w odniesieniu do samorządów, podmiotów użyteczności publicznej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników.

Ceny prądu 2024 – informacje uzupełniające

Należy pamiętać, że od 1 lipca, o ile tarcza solidarnościowa utrzymujące maksymalne ceny prądu nie zostanie raz jeszcze przedłużona, musimy liczyć się z przejściem na stawki oferowane przez konkretnych dostawców energii elektrycznej.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo