Odwołanie lotu, opóźnienie w podroży czy utrata bagażu – różne rzeczy mogą Ci się przydarzyć w trakcie podróży. Jeśli kupujesz coś od firm, to równocześnie nabywasz prawa, które chronią Cię jako konsumenta. Warto je znać.
Pokaż więcej

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

W przypadku lotów, polskich klientów chroni unijne prawo, a konkretnie rozporządzenie z 2004 roku, które ustala nasze prawa i zarazem obowiązki usługodawców.

Co przysługuje za opóźniony lot?

Warto wiedzieć, że opóźnienie lotu o dwie godziny lub dłużej daje Ci prawo do otrzymania darmowego posiłku i napoju. Linia lotnicza powinna także zagwarantować możliwość wykonania telefonu lub wysłania wiadomości - faksu czy też maila, jeśli masz takie życzenie. Jeśli opóźnienie przekroczy trzy godziny, masz prawo do rekompensaty finansowej wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości lotu.

W przypadku przesunięcia lotu na kolejny dzień, przewoźnik powinnien zagwarantować nocleg, wyżywienie i transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

W sytuacji gdy lot zostaje całkowicie odwołany, pasażer może domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania go na inny lot, ma także prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km, 400 euro na dystansie 1500-3500 km i 600 euro na dla większych odległości. Jest kilka wyjątków od tej zasady – rekompensata nie przysługuje, gdy lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika np. klęski żywiołowej.

Co robić w przypadku zniszczonego lub zagubionego bagażu na lotnisku - reklamacja, odszkodowanie i zwrot zagubionego bagażu

Rekompensata przysługuje nam również w przypadku zgubienia, zniszczenia bagażu w trakcie podróży lub dostarczenia bagażu z opóźnieniem. Jeśli wina faktycznie leży po stronie przewoźnika, to możesz domagać się rekompensaty do wysokości 1220 euro.

Prawa pasażera kolei

Opóźniony pociąg może zrujnować Ci nie tylko wakacyjne plany ale także służbowy wyjazd. Na szczęście prawa konsumenta obowiązują również przy przejazdach kolejowych.

Opóźniony pociąg - zwrot za bilet i odszkodowanie za niezrealizowane plany

Jeśli opóźnienie Twojego pociągu przekroczy godzinę, możesz zmienić swoje plany i zażądać natychmiastowego zwrotu całkowitego kosztu biletu bądź też jego niewykorzystanej części. Masz też prawo domagać się zwrotu pieniędzy za już odbytą część podróży, jeżeli z powodu opóźnienia nie będziesz mógł zrealizować swoich planów.

W składaniu reklamacji lub wnioskowaniu o rekompensatę finansową ważne jest pojęcie „bezcelowości podróży”. Oznacza ono sytuację, w której opóźnienie faktycznie popsuło Twoje plany i poniosłeś z tego powodu stratę, np. spóźniłeś się na opłacone szkolenie służbowe. Warto jednak pamiętać, że nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania, jeżeli zostaliłeś poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub opóźnienie pociągu jest krótsze niż 60 min.

Bagaż w pociągu

W przypadku bagażu, istotne jest jego zarejestrowanie. Bez tego możemy mieć problem z jakimkolwiek odszkodowaniem. Jeśli nasz zarejestrowany bagaż został zgubiony lub uszkodzony podczas podróży, przysługuje nam prawo do odszkodowania, chyba że był on niewłaściwie spakowany, nieprzystosowany do transportu lub w inny sposób niestandardowy.

Prawa pasażera kolei mają z reguły zastosowanie przy korzystaniu ze wszystkich połączeń i usług kolejowych w obrębie Unii Europejskiej, ale pamiętaj, że to państwa członkowskie ostatecznie decydują o zakresie obowiązujących praw. Warto dokładnie przeczytać regulaminy u przewoźnika, każdy regulamin powinien znajdować się na stronie internetowej przewoźnika, a kupno biletu oznacza jednocześnie jego akceptację – tym bardziej warto się z nim zapoznać.

Jak uniknąć problemów związanych z transportem w podróży - czytaj dokładnie umowy

Pociąg i samolot to najpopularniejsze środki transportu, jednak możesz również zdecydować się na podróż u małego przewoźnika lub np. wynająć na czas podróży auto. Tutaj kluczowy może okazać się regulamin, który obowiązuje w momencie zakupienia biletu lub umowa, którą podpisujesz z firmą.

Przed wynajęciem auta powinieneś dokładnie sprawdzić co znajduje się w cenie, odebrać pisemne potwierdzenie płatności za kaucje i najlepiej zrobić zdjęcia auta oraz stanu liczniku, aby nie było żadnych wątpliwości zaraz po oddaniu auta.

Dokładna lektura umowy dotyczy również imprez turystycznych – warto tego dopilnować, bo w umowie znajdziesz opisane procedury w sytuacjach takich jak chociażby możliwość zmiany warunków, tryb cesji umowy lub ewentualne dodatkowe koszty. Świetnie sprawdza się tutaj zasada, że umowy pisze się na „złe czasy”.

Odwołanie imprezy turystycznej lub zmiana warunków

Zdarzają się sytuacje, gdy opłacona już impreza turystyczna zostaje odwołana przez organizatora lub zmieniają się istotne warunki umowy. W takim momentach także masz swoje prawa jako konsument.

Jedną z opcji jest uczestniczenie w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Możesz również zgodzić się na imprezę zastępczą o niższym standardzie, ale wtedy należy Ci się zwrot różnicy w cenie. Prostym rozwiązaniem jest również żądanie natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Niezależnie od tego które z trzech rozwiązań wybierzesz, nie tracisz możliwości dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu siły wyższej. Warto też pamiętać o wyjątku – nie przysługuje Ci również odszkodowanie jeśli zgłosi się mniejsza liczba uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomi Cię o tym w uzgodnionym terminie na piśmie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo