Niespłacone pożyczki czy rachunki są problemem nie tylko dla dłużnika. Mogą również sprawić wiele kłopotów osobie, która odziedziczy po nim spadek. Dlatego pamiętaj by o pewne sprawy zadbać jeszcze za życia.
Pokaż więcej

Nie wszyscy dłużnicy zdają sobie sprawę z bardzo ważnego faktu - spadek po zmarłym to nie tylko jego majątek ale również zobowiązania finansowe. Często nagła śmierć dłużnika może wpędzić jego spadkobierców w poważne kłopoty, zwłaszcza, gdy nie mają pełnej wiedzy o tym, co po sobie zostawił. Jak uniknąć problemów?

Długi dziedziczysz do wysokości majątku zmarłego

Długi są dziedziczne. Jeszcze do niedawna długi po osobie zmarłej dziedziczyło się w tzw. sposób prosty. Oznaczało to, że o ile spadkobierca nie złożył odpowiedniego oświadczenia, odpowiadał za długi zmarłego całym swoim majątkiem. Wystarczyło więc, że dziecko zmarłego lub sprawujący nad nim opiekę nie mieli wiedzy o konieczności dopełnienia tej formalności, aby wpaść w poważne kłopoty.

W 2015 r. sytuacja ta zmieniła się na korzyść spadkobierców. Obecnie, o ile spadkobierca nie złoży innego oświadczenia, dziedziczy długi do wysokości wartości majątku pozostawionego przez zmarłego. Inaczej mówiąc, jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie żadnego majątku, spadkobiercy nie muszą obawiać się jego zobowiązań. Tę formę przejęcia spadku po zmarłym określamy mianem dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli zatem masz długi, powinieneś przede wszystkim zadbać o to, by Twoja rodzina (spadkobiercy) mieli dokładną wiedzę na temat Twojej sytuacji finansowej. W ten sposób w razie Twojej śmierci będą zdawać sobie sprawę z jakim problemem przyjdzie im się zmierzyć i co należy zrobić, by zapobiec ewentualnym kłopotom.

Jak nie odziedziczyć długów? Masz pół roku na podjęcie ważnej decyzji

Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, spadek po niej jest dziedziczony zgodnie z przepisami polskiego prawa. Najczęściej więc trafia on w ręce małżonka i dzieci zmarłego. I to te osoby zwykle stają przed koniecznością wyboru, co zrobić ze spadkiem obciążonym zadłużeniem.

W praktyce na podjęcie decyzji masz pół roku od śmierci osoby po której dziedziczysz spadek. Jeżeli nie zostawiła ona żadnych informacji o majątku i długach będzie to czas, który musisz poświęcić na to, by przynajmniej zorientować się w sytuacji.

W ciągu tych sześciu miesięcy powinieneś udać się do notariusza i złożyć oświadczenie w którym: albo odrzucisz spadek w całości, przejmiesz go z pełną odpowiedzialnością za długi, albo przejmiesz go z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli nie złożysz żadnego oświadczenia w grę wejdzie ostatnia z wymienionych opcji.

Pamiętaj o swoim podstawowym prawie: wspomniane pół roku to czas, gdy jako spadkobierca jesteś nietykalny. Żaden z wierzycieli nie może domagać się od Ciebie spłaty zobowiązań zmarłego. Nie ma też szans na to, by dochodzić od Ciebie czegokolwiek przed sądem. Korzystasz bowiem z przysługującego Ci czasu na zastanowienie.

Kiedy trzeba rozważyć odrzucenie spadku?

Jeżeli osoba zmarła zostawiła pełną dokumentację o swoim zadłużeniu, nie powinieneś mieć problemu z podjęciem decyzji. Wszystko oprzyj na chłodnej kalkulacji - zastanów się, czy opłaca Ci się przejmować np. niewielki udział w nieruchomości czy stare auto, mając w perspektywie konieczność jakichkolwiek kontaktów z wierzycielami.

Podobnie wygląda sytuacja gdy wiesz, że pozostawiony przez zmarłego majątek jest niewielki, a z drugiej strony nie masz pewności, czy np. za życia nie zaciągał on szybkich pożyczek na wysoki procent. Inaczej mówiąc, jeżeli masz uzasadnione podejrzenia, że długi zmarłego przekraczają wartość dziedziczonego majątku, najsensowniejszą drogą dla Ciebie może okazać się odrzucenie spadku.

W tym celu w ciągu wspomnianych sześciu miesięcy musisz udać się do notariusza by złożyć stosowne oświadczenie. Ten dokument zagwarantuje Ci nietykalność przed wierzycielami.

Zapamiętaj!
Odrzucenie przez Ciebie spadku nie oznacza, że został on również odrzucony przez Twoje dzieci. Musisz więc zadbać o to, by nie dziedziczyły one zobowiązań po dziadkach. W tym celu Twoje dziecko również musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli jest niepełnoletnie, sąd będzie musiał wyrazić zgodę na to, żebyś zrobił to w jego imieniu.

Możesz sprawdzić, co dziedziczysz. Nie jest to jednak proste

Jeżeli nie masz pewności, jaki majątek oraz jakie zobowiązania zostawił po sobie zmarły, a jednocześnie nie zamierzasz odrzucić spadku, wówczas będziesz musiał zmierzyć się z niełatwym tematem i postarać się sprawdzić, jak wyglądała sytuacja finansowa zmarłego tuż przed śmiercią.

Spis inwentarza przez komornika

Jednym ze sposobów jest zwrócenie się do sądu o sporządzenie tzw. spisu inwentarza, czyli składników majątku i zobowiązań zmarłego. Taki spis przygotowuje komornik na zlecenie sądu. To bardzo ważny dokument, bo pokazuje on „górną granicę” wartości dziedziczonych zobowiązań. Niestety taki spis inwentarza jest dość drogi - komornik pobiera 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą godzinę pracy. Oznacza to, że za spis inwentarza będziesz musiał zapłacić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Samodzielny wykaz inwentarza do spadku

Inną formą określenia majątku i zobowiązań zmarłego jest samodzielne sporządzenie tzw. wykazu inwentarza i złożenie go u notariusza. To stosunkowo nowe rozwiązanie, polegające na wypełnieniu dość prostego formularza (jest on dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Decydując się na nie, musisz jednak wykazać się bardzo dużą starannością. Jeżeli celowo zataisz składniki majątku zmarłego i ta sprawa wyjdzie na jaw przed sądem, grozi Ci utrata ochrony w postaci przejęcia z dobrodziejstwem inwentarza i za długi będziesz odpowiadać całym majątkiem.

2.6
/ 5
(liczba głosów: 
148
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo