Wychodzenie z długów, czyli: zadłużenie, problemy finansowe i sposoby na wyjście z długów - jak pokonać problemy finansowe w życiu?

Dzień Bez Długów

Dzień bez Długów – czy edukacja ekonomiczna ma wpływ na zadłużanie się?

Ponad połowa Polaków ocenia swój poziom wiedzy i umiejętności zarządzania budżetem domowym jako średni. Tylko co dziesiąty deklaruje, że poziom ten jest niski. Tak wynika z Indeksu Oceny Edukacji Finansowej Polaków*. Co trzeci ankietowany odpowiedział jednak, że czuje potrzebę zwiększenia swojej wiedzy ekonomicznej.

Platforma e-kruk.pl świętuje pierwsze urodziny

Rewolucja technologiczna w branży windykacyjnej? To już się dzieje! Platforma e-kruk.pl 3.0 świętuje pierwsze urodziny [wywiad z ekspertem].

Rewolucja technologiczna dzieje się na naszych oczach. Pandemia sprawiła, że proces cyfryzacji przyśpieszył a tempo, w jakim kolejne firmy zaczęły przenosić swój biznes do Internetu, jeszcze 2 lata temu było niewyobrażalne. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom technicznym większość potrzeb życiowych można zaspokoić bez wychodzenia z domu, całkowicie online. Ta rewolucja technologiczna dotarła już nie tylko do urzędów, ale i branż, które jeszcze niedawno nie były kojarzone z online, m.in. branża windykacyjna.

Kto to jest wierzyciel i jak z nim negocjować?

Kto to jest wierzyciel i jak z nim negocjować?

Masz zobowiązania finansowe i nie regulujesz ich terminowo? Możesz być pewien że osoba lub instytucja, której jesteś winny pieniądze, odezwie się do Ciebie, aby je odzyskać wraz z odsetkami. Najgorsze, co możesz w takiej sytuacji zrobić, to unikać kontaktu.

Jak pomóc osobie w spłacie długów?

Jak pomóc osobie w spłacie długów?

Nadmierne zadłużenie bliskiej Ci osoby może doprowadzić do sytuacji, w której poprosi Cię ona o wsparcie. Jeżeli zdecydujesz się na pomoc pamiętaj, aby pomoc była bardzo przemyślana. Inaczej staniesz się ofiarą współzadłużenia.

Skarga na czynności komornika - wzór

Skarga na czynności komornika - wzór

Czasem zdarza się, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ostatnio coraz częściej zdarzają się przypadki przekroczenia uprawnień przez komorników. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jednym ze środków jakie Ci przysługują, jest skarga na czynności komornika.

Termin przedawnienia roszczeń - nowelizacja ustawy

Termin przedawnienia roszczeń - nowelizacja ustawy

Od 9 lipca 2018 r. konsumenci nie muszą już drżeć ze strachu przez dekadę, że jakaś firma zażąda uregulowania rachunku sprzed lat, a firmy windykacyjne i komornicy muszą śpieszyć się z odzyskiwaniem niespłaconych przez konsumentów należności. Wszystko z powodu nowelizacji kodeksu cywilnego (ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r., poz. 1104).

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - jak i kiedy można go zgłosić?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - jak i kiedy można go zgłosić?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się w celu zakończenia prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych. Sprawdź kiedy i jak dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Konsolidacja kredytów: metoda na wyjście z długów

Konsolidacja kredytów: metoda na wyjście z długów

Przestajesz panować nad liczbą swoich miesięcznych zobowiązań? A może po prostu suma rat zaczyna przekraczać Twoje możliwości finansowe? W tej sytuacji możesz rozważyć wzięcie kredytu konsolidacyjnego. Dowiedz się jak ułatwić sobie spłacanie zadłużenia!

Jak_dziala_dziedziczenie_dlugow

Dziedziczenie długów - jak uniknąć?

Niespłacone pożyczki czy rachunki są problemem nie tylko dla dłużnika. Mogą również sprawić wiele kłopotów osobie, która odziedziczy po nim spadek. Dlatego pamiętaj by o pewne sprawy zadbać jeszcze za życia.

Jak wyjść z problemów finansowych?

Jak wyjść z problemów finansowych?

Kredyt lub pożyczka nie są złymi produktami finansowymi. Mogą jednak łatwo zatruć Ci życie, jeśli będziesz z nich nieumiejętnie korzystać. Zobacz, kiedy w Twojej głowie powinna zapalić się „czerwona lampka” - jeżeli przegapisz ten moment, możesz wpaść w poważne tarapaty finansowe.

Rejestr dłużników niewypłacalnych? Co oznacza i w jakiej sytuacji dokonuje się wpisu do rejestru dłużników?

Rejestr dłużników niewypłacalnych? Co oznacza i w jakiej sytuacji dokonuje się wpisu?

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych spełniać ma zasadniczo dwie funkcje: informacyjno - zabezpieczającą - tak aby potencjalni kontrahenci wiedzieli, iż dany podmiot jest niewypłacalny oraz funkcję sankcyjną - jest bowiem swoistym rodzajem kary dla nierzetelnego podmiotu. A zatem każdemu wpisanemu dłużnikowi powinno zależeć na szybkim wykreśleniu go z tego rejestru aby stać się bardziej wiarygodnym na rynku.

Windykacja należności - definicja i sposób działania

Windykacja należności - definicja i sposób działania

Windykacja polega na odzyskiwaniu długów przez wierzyciela, czyli np. bank. Jeżeli zalegamy z płatnościami rat, wierzyciel może wysłać do nas windykatora, by ten spróbował porozumieć się z nami i wypracować kompromisowe rozwiązanie wyjścia z długów. Jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie skutku, sprawa trafia do sądu, a ostatecznie do komornika.

Skarga pauliańska, czyli powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną

Skarga pauliańska, czyli powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną

Coraz częściej się zdarza, iż ludzie których sytuacja finansowa staje się niekorzystna, wyprzedają swój majątek, starają się go ukryć lub wyzbyć się go, tak aby nie stał się przedmiotem zainteresowania Komornika Sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, a tym samym aby ich wierzyciele nie mieli z czego zaspokoić swoich roszczeń. Najczęściej w próbie udaremnienia egzekucji dokonuje się sprzedaży majątku lub przeniesienia własności w drodze darowizny na rzecz osób bliskich. W taki sposób majątek zmienia właściciela jedynie „na papierze”, a dłużnicy myślą: „to już teoretycznie nie moje, więc Komornik tego nie zajmie”. Czy jednak na pewno?

Grzywna od komornika - skarga na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną

Grzywna od komornika - skarga na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną

Komornik w toku postępowania egzekucyjnego może nie tylko nakładać opłaty i ściągać wierzytelności - przysługuje mu też kompetencja obciążania dłużnika i innych osób grzywną. Warto mieć to na uwadze. Co ważne komornik nie musi w celu ukarania grzywną kierować sprawy do sądu, sam wydaje takie postanowienie. Sprawdź w jakich przypadkach przysługuje Ci możliwość złożenia skargi na postanowienie o ukaraniu grzywną przez komornika.

Jak wyjść z długów i pokonać problemy wynikające z nadmiernego zadłużenia?

Jak wyjść z długów i pokonać problemy wynikające z nadmiernego zadłużenia?

Jeżeli wpadniesz w pętlę zadłużenia, pamiętaj, że musisz działać jak najszybciej - upływ czasu działa na Twoją niekorzyść. W walce o wyjście z długów nie musisz być sam. Wystarczy, że zwrócisz się o pomoc do odpowiednich osób i instytucji.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo