Masz problem z dłużnikiem? Ignoruje Twoje telefony, a zamiast odkładać pieniądze na spłatę długu, bawi się na wakacjach życia? Dobrze wiemy, jak trudny może być proces windykacji. W tym artykule przedstawimy jeden ze sposobów, jak zwiększyć szansę na odzyskanie długu od swojego płatnika.
Pokaż więcej

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika - wpis do BIG

Skutecznym sposobem na odzyskanie zobowiązań od dłużnika może okazać się wpisanie jego danych do bazy biura informacji gospodarczej, np. do ERIF BIG SA. Zadaniem tych podmiotów jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstw i konsumentów. Wpis do BIG jest jednym z elementów windykacji miękkiej. Jej celem jest wypracowanie porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i wspólne ustalenie warunków spłaty zadłużenia.

Zatrudnienie specjalistów do spraw windykacji nie jest złym pomysłem na odzyskanie długu, jednak warto w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy biura informacji gospodarczej. Jest to krok mniej radykalny i pozwala nam zachować więcej pieniędzy w portfelu.

Jakich konsekwencji może spodziewać się dłużnik?

Dopisanie do BIG wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla dłużnika. Dane BIG są narzędziem chętnie stosowanym przez różne instytucje i podmioty, np. banki i sklepy prowadzące sprzedaż ratalną. Zatem posiadanie negatywnej informacji gospodarczej znacznie utrudni dłużnikowi codzienne życie. Najpewniej nie będzie w stanie otrzymać kolejnej pożyczki lub możliwości zakupów z odroczoną płatnością ze względu na negatywny wpis w BIG.

Figurowanie na „czarnej liście” biura informacji gospodarczej jest również ostrzeżeniem dla innych uczestników rynku, że mają do czynienia z nierzetelnym płatnikiem. Pozwoli im to na uniknięcie zawarcia ryzykownej współpracy biznesowej. Co to oznacza dla dłużnika? Trudności w funkcjonowaniu na rynku, w tym w prowadzeniu własnej działalności. Dłużnik zostanie narażony na utratę klientów i kontrahentów. Operatorzy komórkowi mogą odmówić sprzedaży telefonów (firmowych, jak i do użytku prywatnego). Niemożliwym może się okazać wzięcie przez dłużnika samochodu w leasing lub wynajęcie powierzchni biurowej.

Czy dłużnik będzie regulował zobowiązanie po wpisaniu do BIG?

Wynikające z wpisania do bazy BIG konsekwencje, skutecznie mobilizują większość dłużników do regulacji swoich zobowiązań finansowych. Analizy dokonane przez biuro ERIF BIG potwierdzają, że wielu wierzycieli odzyskuje swoje pieniądze już po wysłaniu wezwania do zapłaty. A jeżeli dłużnik nie jest finansowo zdolny, by spłacić dług, to przynajmniej informuje wierzyciela, kiedy i na jakich warunkach dokona zwrotu zadłużenia.

Wielu dłużników nie płaci na czas i dopiero groźba wpisu do biura informacji gospodarczej i ujawnienia innym istniejącego długu uświadamia im, że nie będą bezkarni.

Jakie warunki musi spełniać zadłużenie, aby mogło zostać umieszczone w BIG?

Wpisy do BIG mogą przekazywać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. I jedni i drudzy mogą to zrobić na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, określa Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z późn. zm.). Koniecznym jest, by:

  • ­   upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania ostrzeżenia o możliwości wpisu do BIG,
  • ­   nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Będąc  przedsiębiorcą, mamy jeszcze jedną możliwość, by móc przekazać informację o dłużniku do bazy BIG. Możemy w tym celu wykorzystać posiadany przez nas określony stosunek prawny, np. umowę. W takim przypadku, należy spełnić poniższe warunki:

  • ­   termin płatności upłynął przynajmniej miesiąc wcześniej,
  • ­   minął co najmniej miesiąc dni od wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze przekazania danych,
  • ­   wysokość zadłużenia wynosi minimum 200 zł w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku przedsiębiorcy,
  • ­   nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Jakie formalności trzeba spełnić?

W artykule kilka razy zdążyło przewinąć się hasło „wezwanie do zapłaty”. Nie bez powodu, gdyż jest to warunek konieczny, by wpisać dane dłużnika do bazy BIG. Jak w takim razie wygląda cały proces przekazania np. przez konsumenta informacji do biura informacji gospodarczej? Po pierwsze należy posiadać konto w serwisie ERIF z ukończonym procesem pełnej rejestracji, tj. z pozytywną weryfikacją tożsamości. Następnie w panelu klienta otrzymujemy możliwość wygenerowania umowy uprawniającej do dopisywania dłużników do bazy ERIF BIG. Należy podpisać ją w dwóch egzemplarzach i wysłać do Biura. Jeden z egzemplarzy zostanie odesłany po podpisaniu przez Biuro.

Kolejnym krokiem jest wysłanie dłużnikowi ostrzeżenia o zamiarze dopisania jego danych do BIG. Ostrzeżenie można przekazać jednym z trzech kanałów: wysłać listem poleconym, dostarczyć osobiście do dłużnika, bądź, jeżeli jest przedsiębiorcą i mieliście tak zawarte w umowie, można je wysłać na adres e-mail. Unikanie przez dłużnika odebrania wezwania do zapłaty nie ma wpływu na przebieg procedury przekazania danych do BIG. Ponieważ konsumenci wpisują dłużnika na podstawie wyroku sądowego, czas oczekiwania po wysłaniu ostrzeżenia wynosi zaledwie 14 dni. Jeżeli w tym czasie dłużnik nie spłaci zobowiązania, mamy prawo umieścić jego dane w bazie ERIF.

Musimy pamiętać, że w sytuacji, kiedy odzyskamy zadłużenie lub chociaż jego część, mamy 14 dni na usunięcie bądź aktualizację wpisu do bazy BIG.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo