Biuro Informacji Gospodarczej ERIF należy do grupy kapitałowej KRUK, lidera rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Od 2003 roku działa na rzecz świadomości prawa dostępu do informacji gospodarczych. To jedyny BIG, który cyklicznie poddaje swoją bazę weryfikacji przez niezależną firmę audytorską. ERIF zajmuje się gromadzeniem i przekazywaniem informacji gospodarczych. Z jego pomocą możemy budować naszą wiarygodność finansową w oczach innych uczestników rynku. Jednocześnie jesteśmy w stanie dowiedzieć się o zadłużeniach, np. kontrahentów, z którymi planowaliśmy współpracę, aby uniknąć podpisania ryzykownej umowy. Wszystkie te dane możemy wyczytać z raportów udostępnianych przez ERIF. Jak wygląda taki raport i jak interpretować zawarte w nim dane wyjaśnimy w poniższym artykule.
Pokaż więcej

Rodzaje raportów ERIF

ERIF BIG oferuje cztery rodzaje raportów, są to: Raport o sobie, Raport z Rejestru Zapytań, Raport o dokumencie oraz Raport o podmiocie.

Raport na Twój temat

Zdarzyć się może, że podczas wnioskowania o kredyt w banku, ten odmówi jego udzielenia, a my nie wiemy, z jakiego powodu. Pobieramy Raport o sobie i wszystko staje się jasne – w zeszłym roku zapomnieliśmy zapłacić jednego z rachunków za telefon.

Powyższy przykład pokazuje, że Raport na Twój temat może okazać się pomocny, kiedy starasz się uzyskać kredyt. W Raporcie znajdziesz informacje gospodarcze przekazane do ERIF BIG przez inne podmioty. Można sprawdzić, kto je dopisał oraz czy są to informacje pozytywne, czy negatywne.

Raport z Rejestru Zapytań

Raport z Rejestru Zapytań pozwoli Ci na sprawdzenie, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy szukał w rejestrze ERIF informacji na Twój temat. W raporcie znajdą się zapytania wygenerowane również przez Ciebie, jeżeli w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz pobierałeś Raport na swój temat.

Raport o dokumencie

Kiedy Twój dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości został zgubiony bądź skradziony, przydatny może okazać się Raport o dokumencie. Dowiesz się z niego, czy obecny „posiadacz” Twojego dowodu chciał wykorzystać Twoje dane.

Raport o podmiocie

Warto również wspomnieć o możliwości sprawdzenia w ERIF wybranej przez Ciebie firmy. To szybkie i proste. Wystarczy, że wpiszesz NIP np. nowego dostawcy, z którym zamierzasz rozpocząć współpracę, by dowiedzieć się, z kim masz do czynienia. Unikając nierzetelnych firm, które mogą za chwilę stracić płynność finansową, będziesz mógł podjąć odpowiednią decyzję i oszczędzić sobie stresu.

Czy można pobrać raport BIG za darmo?

Raport na Twój temat oraz Raport z Rejestru Zapytań można pobrać bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Jeżeli okres ten jest za długi i potrzebujesz takiego raportu częściej, jest on dostępny po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej wysokość sprawdzisz zawsze w cenniku usług ERIF dla konsumentów. Raport o dokumencie jest zawsze darmowy. Natomiast chcąc sprawdzić firmę, musimy za to zapłacić.

Co będzie Ci potrzebne do uzyskania raportu?

Przede wszystkim należy posiadać konto w serwisie ERIF. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania raportu będzie więc rejestracja. Proces ten nie jest skomplikowany, na początek należy podać adres email oraz hasło, którego będziesz używać do logowania w systemie.

Następnie dane należy uzupełnić o imię, nazwisko i numer PESEL (bądź inny numer potwierdzający tożsamość, jeżeli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz nr PESEL). Ostatnim krokiem jest weryfikacja tożsamości. Etap ten jest konieczny, aby pracownicy ERIF BIG mieli pewność, że udostępniają dane na Twój temat właściwej osobie – Tobie.

Po rejestracji i potwierdzeniu tożsamości wystarczy już tylko zalogować się do swojego konta i pobrać raport, który Cię interesuje, z odpowiedniej zakładki.

W przypadku Raportu o podmiocie weryfikacja tożsamości nie jest konieczna, możesz korzystać z tej usługi od razu po rejestracji w ERIF.

Ile kosztuje raport BIG? ERIF cennik

Jak już wcześniej wspominaliśmy, Raport o dokumencie jest zawsze darmowy, niezależnie od częstości  jego pobierania. Raporty na Twój temat oraz z Rejestru Zapytań, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z późn. zm.), są bezpłatne, jeżeli pobrane zostały nie częściej niż raz na pół roku. Zatem w przypadku, kiedy chcemy pobrać jeden z tych raportów wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy, musimy liczyć się z koniecznością zapłaty kwoty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem serwisu ERIF.

Jeżeli korzystasz z usługi automonitoringu, to podczas jej trwania możesz bezpłatnie pobierać zarówno Raport na swój temat, jak i ten z Rejestru Zapytań w nieograniczonej ilości. „Monitoruj siebie” jest korzystne, gdy chcemy na bieżąco śledzić dane na nasz temat znajdujące się w bazie ERIF BIG. Dostaniemy powiadomienie na maila za każdym razem, kiedy do ERIF wpłynie pozytywna lub negatywna informacja o nas lub kiedy zostanie ona zaktualizowana lub usunięta z rejestru. Koszt uruchomienia usługi również znajdziemy w cenniku, a czas jej aktywności wynosi 12 miesięcy – po tym okresie może zostać przedłużona.

Jeśli chcesz sprawdzić w ERIF firmę należącą do Ciebie czy jakąkolwiek inną, zrobisz to w łatwy sposób za cenę zgodną z cennikiem. Natomiast w przypadku, gdy masz aktywną usługę monitorowania wybranej firmy, Raport będzie tańszy.

Jakie dane zawierają raporty ERIF?

Raport ERIF na nasz temat zawiera informacje o wpisach negatywnych i pozytywnych oraz jaki podmiot zamieścił te dane, jakiej kwoty dotyczą i jakiego zobowiązania. Informacjami negatywnymi nazywamy wszelkie zobowiązania niespłacone, przeterminowane co najmniej 30 dni. Mogą one dotyczyć np. nieopłaconych na czas rachunków, rat kredytu czy pożyczki a także innych płatności z odroczonym terminem. Na podstawie dedykowanych regulacji do BIG trafiają też zaległe alimenty oraz wpisy z postępowań sądowych. Zatem warto zadbać o uregulowanie zaległości, by pokazać, że jesteś rzetelnym płatnikiem i tym sposobem zwiększyć swoje szanse na rynku.

Jeżeli posiadamy negatywne wpisy do bazy ERIF, z raportu poznamy dane wierzyciela i dokładną kwotę naszego zobowiązania. Dowiemy się, czy jest ono przedawnione lub czy było przedmiotem cesji, a także pozyskamy informację, czy zadłużenie posiada wyrok sądowy.

Informacje pozytywne dotyczą zobowiązań opłaconych terminowo lub z opóźnieniem nie większym niż 29 dni. Z danych zawartych w raporcie ERIF uzyskasz informacje, jakie podmioty dokonały pozytywnego wpisu, ale również, czy usługodawcy poproszeni przez Ciebie o pozytywną informację wywiązali się z obietnicy. Znajdziesz także dokładne kwoty uregulowanych zobowiązań.

W Raporcie z Rejestru Zapytań zgromadzone są dane na temat firm, które w ciągu ostatniego roku otrzymały raport na Twój temat. Pozwala to na sprawdzenie, czy firma, której udzieliłeś zgody na weryfikację Ciebie w ERIF, skorzystała z upoważnienia.

Raport o dokumencie będzie zawierał nie tylko informacje o tym, kto chciał wykorzystać Twoje dane, ale również, w jakich miejscach (np. sklepy, banki) próbowano użyć dokumentu.

Informacji o kondycji finansowej wybranej firmy dostarczy Ci Raport o podmiocie. Analogicznie do Raportu na Twój temat, znajdziesz w nim zarówno informacje pozytywne jak i negatywne.

Jak odczytywać dane z raportu ERIF?

Otrzymując Raport na Twój temat, możliwe są cztery scenariusze:

  1. Posiadasz wyłącznie informacje negatywne

Taki raport informuje pozostałych uczestników rynku, że nie jesteś uczciwym płatnikiem. Może to powodować trudności w przypadku np. chęci wzięcia kredytu czy podpisania nowej umowy na internet. W tej sytuacji powinieneś ustalić z wierzycielem warunki spłaty zobowiązania, by móc usunąć negatywne wpisy z bazy ERIF BIG.

  1. Posiadasz wyłącznie informacje pozytywne

Jest to dowód Twojej rzetelności w regulowaniu zobowiązań. Posiadając taki raport, masz szansę na otrzymanie korzystniejszych warunków umów lub zakupów na raty. Pozostaje dalej budować pozytywną historię płatniczą.

  1. Posiadasz informacje negatywne i pozytywne

W tej sytuacji powinieneś zadbać o spłatę zaległości, by w bazie pozostały wyłącznie pozytywne wpisy.

  1. Nie posiadasz żadnego wpisu
Oznacza to, że w bazie ERIF nie ma żadnych wpisów na Twój temat. Nie ma możliwości określenia Twojej wiarygodności płatniczej. Pora zacząć zbierać pozytywne wpisy od usługodawców, z którymi podjąłeś współpracę, aby nie pozostawać bez żadnej historii spłat ponieważ brak informacji o Twoich nawykach płatniczych, też nie jest dla Ciebie korzystny na wypadek oceny Twojej zdolności kredytowej.

Jak już wiesz, w Raporcie z Rejestru zapytań znajdziesz listę firm (oraz swoje nazwisko), które zapytały o dane dotyczące Ciebie. Należy pamiętać, że przed zapytaniem o Ciebie w ERIF, odpowiedni  podmiot musiał wcześniej otrzymać Twoją zgodę, której ważność wygasa w ciągu 60 dni od daty udzielenia. Oznacza to, że jeżeli w Raporcie znalazłaby się nazwa firmy, której nie udzielałeś zgody na pobieranie informacji o Tobie (lub zgoda ta już wygasła ze względu na upłynięcie 60 dni), mogło dojść do kradzieży tożsamości. W takim przypadku należałoby skontaktować się z daną firmą celem wyjaśnienia sytuacji.

Jeżeli otrzymany przez Ciebie Raport o dokumencie wygląda jak na poniższym zdjęciu, możesz być spokojny. Oznacza to bowiem, że nikt nie zgłosił wykorzystania Twoich danych. Jednak nadal powinieneś zastrzec swój dowód, aby uniemożliwić jego wykorzystanie w przyszłości.

Natomiast, w przypadku, kiedy Twój dokument zostanie zgłoszony do bazy ERIF, w raporcie znajdziesz przede wszystkim dane tego dokumentu, jego wystawcy oraz podmiotu przekazującego informację. Poznasz także okoliczności, w jakich został użyty.

Raport o podmiocie należy odczytywać w taki sam sposób, jak Raport na Twój temat. Podmiot, o który zapytano w poniższym raporcie, posiada zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne.

Przez ile czasu mamy dostęp do pobranych raportów?

Każdy z wymienionych w tym artykule raportów (Raport na Twój temat, Raport z Rejestru Zapytań, Raport o dokumencie oraz Raport o podmiocie) jest dostępny na Twoim koncie w systemie ERIF przez 90 dni od daty jego wygenerowania. Po upłynięciu tego okresu w tzw. historii sprawdzeń pozostanie informacja o otrzymaniu raportu, jednak nie będzie już możliwości jego przejrzenia i pobrania.

Autor:

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 7 września 2015 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe, i jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej poddającym co kwartał swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Więcej na erif.pl

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo