Namówieni przez sąsiadkę, decydujemy się na zakup ekspresu do kawy na raty. Wszystko już gotowe – model wybrany, kwota rat wyliczona. Jednak wniosek o zakup ratalny zostaje odrzucony. Zastanawiamy się, w czym problem, próbujemy przypomnieć sobie, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy zapłacić jakiegoś rachunku. A wystarczyło przed złożeniem wniosku sprawdzić dane na nasz temat widniejące w biurze informacji gospodarczej. W poniższym artykule przedstawimy, jak w kilku krokach sprawdzić siebie w BIG oraz jak pozbyć się niechcianych informacji na nasz temat, by w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.
Pokaż więcej

Jak w 5 krokach sprawdzić, czy jesteś w ERIF BIG?

Aby sprawdzić, czy zostaliśmy dopisani do bazy ERIF BIG, należy pobrać raport na własny temat. Jednak, żeby go otrzymać, musimy posiadać konto w serwisie ERIF. Założenie oraz prowadzenie konta jest bezpłatne, zatem nie musimy się martwić, że zanadto obciążymy nasz portfel. Poniżej krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces rejestracji w systemie ERIF BIG oraz pokażemy, jak uzyskać Raport na Twój temat.

Krok 1 - Wejdź na stronę erif.pl

Wejdź na stronę ERIF BIG S.A. i otwórz zakładkę Dla Konsumentów.

Krok 2 - Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie

Kliknij przycisk Załóż konto.

Następnie wpisz swoje dane w odpowiednie okienka – adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków oraz posiadać co najmniej jedną wielką literę i cyfrę. Pamiętaj o zaznaczeniu oświadczenia dotyczącego zapoznania się i akceptacji Regulaminu Zarządzania Danymi oraz Regulaminu serwisu. Jeżeli chcesz, możesz również zaznaczyć pozostałe zgody, jednak nie jest to wymagane.

Na skrzynkę poczty elektronicznej otrzymujemy potwierdzenie założenia konta zachęcające do weryfikacji tożsamości. Potwierdzenie tożsamości jest warunkiem koniecznym, żeby uzyskać dostęp do Raportu na Twój temat.

Krok 3 - Zaloguj się na swoje konto w serwisie

Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na nowo utworzone konto w celu dokończenia rejestracji. Podaj swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL (bądź inny numer potwierdzający tożsamość jeżeli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz nr PESEL).

Krok 4 - Potwierdź swoją tożsamość

Ostatnim krokiem dzielącym Cię od pełnego dostępu do konta i jego usług w ERIF BIG jest weryfikacja tożsamości. Możesz wybrać wygodniejszy dla Ciebie sposób z dwóch dostępnych opcji:

  1. wykonanie przelewu bankowego na kwotę 1 zł,
  2. przesłanie skanu dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego, czy paszportu.

W przypadku przesłania dokumentów pozostaje czekać, aż zostaną one sprawdzone przez odpowiedzialnych za to pracowników ERIF BIG. Aktywacja za pomocą przelewu odbywa się automatycznie. Do czasu zakończenia procesu potwierdzenia tożsamości możesz jednak korzystać z usługi sprawdzania lub monitorowania firmy. Wystarczy, że znasz jej NIP, który jest powszechnie dostępny w Internecie.

Krok 5 - Po weryfikacji pobierz raport

Po otrzymaniu informacji o pełnej aktywacji i zalogowaniu do systemu ERIF, na stronie głównej pojawią się dostępne usługi dotyczące informacji na Twój temat. Wybierz pierwszą opcję, czyli Pobierz Raport na Twój temat.


Pojawi się okienko sugerujące wpisanie numeru referencyjnego. Możesz pominąć ten krok i od razu kliknąć przycisk Pobierz Raport na Twój temat. Przeniesie Cię to do poniższej strony zawierającej zamawiany raport. Masz możliwość przejrzenia go na stronie, bądź pobrania w wersji PDF.

I gotowe! Tak oto, w 5 prostych krokach, można sprawdzić, czy i jeśli tak, to jakie informacje gospodarcze na nasz temat znajdują się w bazie ERIF BIG.

Jak być na bieżąco z informacjami o sobie w BIG?

Jeżeli chcemy być na bieżąco z informacjami na swój temat, możemy raz na 6 miesięcy pobrać Raport o sobie bezpłatnie. Może się jednak okazać, że w momencie, np. chęci wzięcia kredytu czy pożyczki, dysponujemy nieaktualnymi danymi o sobie i, ku naszemu zdziwieniu, bank odmawia pożyczenia nam pieniędzy. Aby temu zapobiec, można pobierać Raport o sobie częściej niż raz na pół roku, aczkolwiek wiąże się to z uiszczeniem opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu ERIF.

Innym sposobem na śledzenie informacji dodawanych do rejestru ERIF BIG jest skorzystanie z usługi „Monitoruj siebie”. Po zapłaceniu kwoty wg cennika, usługa jest aktywowana i działa przez 12 miesięcy. W tym czasie możemy bezpłatnie pobierać Raporty na swój temat w nieograniczonej ilości. Monitorowanie można przedłużać o kolejne 12 miesięcy. Zaletą usługi „Monitoruj siebie” jest powiadomienie wysyłane na maila za każdym razem, gdy pojawią się lub zostaną usunięte informacje na Twój temat, a także w przypadku, gdy jakakolwiek firma sprawdzi informacje o Tobie.

Jak usunąć się z BIG?

Najprostszym sposobem pozbycia się negatywnych informacji na nasz temat z bazy biura informacji gospodarczej jest spłacenie zadłużenia. Po otrzymaniu zwrotu długu wierzyciel ma 14 dni na usunięcie wpisanych danych z rejestru, w przeciwnym wypadku, może zostać ukarany grzywną do 30 tys. zł. Jeżeli jednak nie jesteśmy finansowo zdolni, aby spłacić na raz całą kwotę zobowiązań, możemy oddać wierzycielowi choć część długu. Wtedy ma on również 14 dni na zaktualizowanie przekazanych informacji pod karą grzywny w tej samej wysokości. Co ważne, ERIF BIG nie przechowuje historii wpisywanych i następnie usuwanych zadłużeń, więc gdy podejmiesz wysiłek spłaty będziesz mieć naprawdę czyste konto.

Może zaistnieć sytuacja, w której nie zgadzamy się z informacją przekazaną do BIG przez wierzyciela. Naszym zdaniem może być ona niekompletna, nieaktualna lub nawet nieprawdziwa. Możemy wtedy zgłosić sprzeciw bezpośrednio do wierzyciela. Jego obowiązkiem jest powiadomienie biura informacji gospodarczej o wpłynięciu sprzeciwu dotyczącego dopisanych przez niego danych.

Oczywiście może się okazać, że dłużnik wcale nie spłacił swoich finansowych zaległości. W takim przypadku negatywne informacje na jego temat są przechowywane w rejestrze BIG zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z późn. zm.).

Jak długo widnieje się w BIG?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, dane są przechowywane w BIG do czasu spłacenia przez nas zobowiązania. Zatem im szybciej spłacimy dług, tym krócej negatywne wpisy o nas będą figurowały w bazie. Jeżeli natomiast zaległości nie zostaną uregulowane, według wyżej wymienianej Ustawy o BIG, będą one widniały:

  • jeżeli dłużnik został dopisany na podstawie tytułu wykonawczego:
    • nie dłużej niż 6 lat niezależnie od tego, czy dłużnik jest konsumentem, czy przedsiębiorcą,
  • jeżeli wpisu dokonano na podstawie umowy:
    • nie dłużej niż 6 lat od terminu wymagalności w przypadku konsumenta,
    • nie dłużej niż 10 lat od przekazania ich do BIG w przypadku firmy.

Poza negatywnymi informacjami ERIF BIG przechowuje również dane pozytywne, czyli dotyczące terminowo regulowanych przez nas płatności (lub z opóźnieniem nie większym niż 29 dni). Pozytywne dane mogą zostać dopisane za zgodą lub na wniosek osoby, której dotyczą i są usuwane z rejestru BIG po 10 latach od ich przekazania.

Autor:

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 7 września 2015 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe, i jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej poddającym co kwartał swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Więcej na erif.pl

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo