Przyglądamy się popularnym mitom na temat upadłości konsumenckiej. Radzi ekspertka KRUKa, Agnieszka Gacek, Radczyni Prawna, która rozwieje kilka najpopularniejszych mitów odnośnie do upadłości konsumenckiej.
Pokaż więcej

Mit 1. Upadłość konsumencka pozwala pozbyć się wszystkich długów

Agnieszka Gacek, Radczyni Prawna: To nie jest prawda! W powszechnym przekonaniu wystarczy ogłosić upadłość konsumencką, by pozbyć się wszystkich długów. Ale, zgodnie z ustawą, nie w każdym przypadku sąd umorzy wszystkie zobowiązania. Także nie wszystkie rodzaje długów są umarzane w wyniku upadłości konsumenckiej. Niektóre zobowiązania są wyłączone z postępowania upadłościowego i nadal będą wymagały spłaty po jego zakończeniu.

Oto lista długów, które zwykle nie są umarzane w wyniku upadłości konsumenckiej:

 • alimenty
 • orzeczone przez sąd kary grzywny
 • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego, orzeczone przez sąd
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, orzeczone przez sąd
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
 • zobowiązania powstałe do ogłoszeniu upadłości


Ponadto są przypadki, w których nie można upadłości konsumenckiej ogłosić. Bankructwa nie mogą ogłosić

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • wspólnicy w osobowej spółce handlowej,
 • osoby, które nie są niewypłacalne albo zaległości dotyczą okresu krótszego niż trzy miesiące

Ponadto sąd nie umorzy zobowiązań osób:

 • które doprowadziły do swojej niewypłacalności stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
 • w stosunku do których w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość w prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część zobowiązań

Mit 2. Ogłaszając upadłość konsumencką, niczego nie muszę spłacać

AG: To także nie jest prawda. Jeśli dłużnik posiada majątek, który przekracza określoną wartość, to może być on sprzedany, aby spłacić część długów. Po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, a sam upadły traci prawo zarządu nad nim. Syndyk wyznaczony przez sąd ustala krąg wierzycieli, którzy zgłaszają swoje wierzytelności; sporządza spis inwentarza i składa sądowi plan spłaty wierzycieli. Plan obejmuje zarówno zaspokojenie roszczeń z aktualnego majątku, jak i z przyszłych dochodów (maksymalnie do 7 lat) dłużnika. Umorzenie wszystkich zobowiązań jest raczej wyjątkiem niż regułą.

Mit 3. Upadłość konsumencka to szybki i prosty proces

AG: Taki mit wykreowały przede wszystkim publikacje prasowe, podając do wiadomości kolejne newsy o liczbie ogłoszonych upadłości, ale też programy telewizyjne, w których często jedyną prezentowaną drogą na poprawę sytuacji finansowej było ogłoszenie upadłości. My jako KRUK wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak wygląda proces upadłości konsumenckiej.

Czas od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do rozpatrzenia sprawy przed sąd może rozciągnąć się do kilku – kilkunastu miesięcy. Średnio okres ten wynosi 2 miesiące, jednak w praktyce może być on nawet kilkakrotnie dłuższy. Wiele zależy od tego, na ile obłożony jest sprawami sąd rozpatrujący ten wniosek. Ogłoszenie upadłości zamyka dopiero pierwszy etap całego postępowania. Następnie sąd wyznacza syndyka, który prowadzi drugi etap, czyli właściwe postępowanie po ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że syndyk zlikwiduje majątek dłużnika (co obejmuje mieszkanie, samochód, biżuterię, zegarki itd.) i dokona jego podziału między wierzycieli, aby choć częściowo zaspokoić ich roszczenia. Musimy bowiem mieć na uwadze, że jednym z celów postepowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli. Ten etap jest już dłuższy i trwa nawet około 1,5 roku. Syndyk składa też w sądzie propozycję planu spłaty pozostałych po spieniężeniu majątku osoby zadłużonej zaległości na kolejne lata – na 12, 24 lub 36 miesięcy. Jeśli sąd uzna, że dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności, okres spłaty wierzytelności może trwać nawet 7 lat. Oznacza to, że przez taki okres część przyszłych dochodów będzie przeznaczana na spłatę zaległości. Po wykonaniu planu spłaty długów, sąd ogłasza zakończenie postępowania upadłościowego. W tym momencie osoba ubiegająca się o upadłość odzyskuje pełnię swoich praw i może ponownie dysponować swoim majątkiem. Jednocześnie jej historia kredytowa pozostaje obciążona przez okres 10 lat.

Wolisz słuchać niż oglądać? Zobacz krótki wywiad!

Wywiad z ekspertką

Wywiad z ekspertem 

Mity o upadłości konsumenckiej - podsumowanie

Upadłość konsumencka może dać osobie zadłużonej szansę na ponowne uporządkowanie swojej sytuacji finansowej i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku sąd umarza długi, nie wszystkie zobowiązania zostaną umorzone, a samo postępowanie często trwa wiele miesięcy. Warto też przypomnieć, że chociaż upadłość konsumencka umożliwia pozbycie się długów, to jednak może ona wpłynąć na zdolność kredytową i finansową osoby przez długi czas, co może utrudnić uzyskanie kredytu, wynajęcie mieszkania lub zatrudnienie w pewnych branżach.
Agnieszka Gacek, radczyni prawna kancelarii Raven, ekspertka KRUKa

Autor:

KRUK S.A.

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, z małej kilkunastoosobowej firmy, staliśmy się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług, które jesteśmy gotowi dopasować do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w celu odzyskania ich wierzytelności.

 • KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na dogodne raty. Strategia jest wspierana medialnie i ma na celu przekonanie osób zadłużonych do podjęcia rozmów o spłacie zadłużenia z KRUKiem.
 • Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), wierzytelności hipotecznych oraz wierzytelności korporacyjnych.
 • Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. Koncentruje swą działalność na rynku bankowym w oparciu o długoterminowe relacje z kluczowymi klientami.
 • Działalność na własny rachunek oraz na zlecenie stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy dzięki synergii operacyjnej oraz obniżeniu poziomu ryzyka zakupów portfeli na podstawie dodatkowych informacji statystycznych z biznesu serwisowego.
 • Działania związane z zarządzaniem wierzytelnościami są wspierane przez działającą w ramach Grupy Kancelarię Prawną RAVEN. Dodatkowo Grupa rozwija produkt pożyczkowy NOVUM, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy.
 • W 2007 r. Grupa rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim, a w 2011 na rynku czeskim oraz słowackim. W 2014 r. została założona spółka KRUK Deutschland, a rok później KRUK kupił w Niemczech pierwsze portfele. 2015 rok przyniósł również założenie dwóch kolejnych spółek - we Włoszech oraz Hiszpanii. KRUKowi udało się nabyć pierwszy portfel na rynku włoskim jeszcze w 2015 r., a na hiszpańskim na początku 2016 r.
 • Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy KRUK wynosi ponad 3 tysiące osób. Od 10 maja 2011 r. KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Więcej na pl.kruk.eu/klienci

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo