W artykule na Kapitalni.org opisujemy kluczowe kwestie, gdy jako przedsiębiorca dojdziesz do wniosku, że najlepszym planem dla Twojego biznesu jest wznowienie działalności gospodarczej. Nie przegap sekcji Najczęściej zadawanych pytań na kocu tego artykułu.
Pokaż więcej

Odwieszenie działalności a ZUS

Gdy zdecydujesz się na wznowienie działalności gospodarczej pamiętaj o dopełnieniu obowiązkowych formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czasami dzieje się to automatycznie. Informacje pobrane z CEIDG pozwolą na zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA oraz zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Taka zasada ma jednak zastosowanie, gdy chcesz być zgłoszony na zasadach sprzed okresu przerwy w biznesie. Jeśli wznowienie działalności gospodarczej zbiega się z zakończeniem korzystania z Ulgi na start albo preferencyjnych składek, rozpoczęciem pracy na etacie, nabyciem prawa do emerytury albo zmianą tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń - zgłoszenie do ZUS jest po Twojej stronie. Masz na to 7 dni od momentu odwieszenia działalności.

Wznowienie działalności gospodarczej niesie również konieczność zgłoszenia do ZUS zatrudnionych pracowników, współpracowników oraz członków rodziny - którzy zostali wyrejestrowani z powodu zawieszenia pracy twojej firmy.

Odwieszenie działalności w trakcie miesiąca a ZUS

Omawiając temat wznowienia działalności gospodarczej w kontekście składek odprowadzonych do ZUS trzeba rozróżnić je na składki na ubezpieczenie społeczne - te trzeba odprowadzić proporcjonalnie do liczby dni miesiąca, w których twoja działalność gospodarcza była aktywna oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - które są odprowadzane za każdy pełny miesiąc (nawet jeśli twoja działalność była aktywna przez jeden dzień). Jeśli zdecydujesz się na odwieszenie działalności gospodarczej w ostatnim dniu miesiąca, zapłacisz tylko niewielką część składki społecznej i pełną składkę zdrowotną.

Odwieszenie działalności a ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z ubezpieczeń, które każdy przedsiębiorca obowiązkowo odprowadza do ZUS. Istotne, że jeśli miałeś przerwę w prowadzeniu firmy i po pewnym czasie decydujesz się na wznowienie działalności gospodarczej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne musisz zapłacić w pełnej wysokości miesiąca, w którym nastąpiło odwieszenie biznesu. Wysokość tej składki będzie różna, zależnie od wybranej przez ciebie formy opodatkowania. Zasady opisujemy TUTAJ

Wznowienie działalności przez internet w CEIDG - jak to zrobić?

Odwieszenie działalności gospodarczej może zostać zrejestrowane w trakcie twojej wizyty w urzędzie. Możesz zrobić to także listownie (po wizycie u notariusza, który potwierdzi oryginalność twojego podpisu złożonego na wniosku) oraz elektronicznie - składając odpowiedni wniosek przez internet. W przypadku korzystania z tej ostatniej ścieżki wznawiania działalności firmy wniosek pokwitujesz Profilem Zaufanym albo podpisem kwalifikowanym. Aby zlecić wznowienie wejdź na stronę biznes.gov.pl, wybierz pole Załatw online, a następnie Zmień dane w CEIDG.

Wniosek o odwieszenie może złożyć w twoim imieniu również pełnomocnik wskazany w rejestrze CEIDG. Taka usługa nie wymaga uiszczania opłaty skarbowej.

Wznowienie działalności gospodarczej to usługa bezpłatna. Wniosek będzie ważny z chwilą wprowadzenia danych do CEIDG, najpóźniej w następnym dniu roboczym  

Warto pamiętać, że jeśli zatrzymanie biznesu zostało zaplanowane na czas określony to wznowienie działalności gospodarczej odbędzie się automatycznie, po upłynięciu wskazanej daty. W takim przypadku nie musisz składać oddzielnego wniosku o odwieszenie firmy.

Odwieszenie działalności wstecz

Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG może być wznowiona z datą wsteczną. Wynika tak z art. 24, ust.2, gdzie wskazano, że “(...)okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.” Jednocześnie ustawodawca nie zakazał możliwości wskazania we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej daty wcześniejsze niż data złożenia tego wniosku.

Inaczej wygląda kwestia odwieszenia działalności gospodarczej widniejącej w KRS. W takim przypadku “(...)okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.”  

Odwieszenie działalności gospodarczej na 1 dzień - czy to możliwe?

Zasady dotyczące prowadzenia, w tym wznawiania działalności gospodarczej są uregulowane ustawą Prawo przedsiębiorców z 2018 roku. Wynika z niej między innymi, że wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na czas nieokreślony albo określony, jednak nie krótszy niż 30 dni (art. 23, ust.1). Jednocześnie ustawodawca nie precyzuje czasu przez jaki trzeba prowadzić biznes po wznowieniu działalności. Musisz jednak pamiętać, że kolejne zawieszenie funkcjonowania firmy potrwa przez minimum 30 dni.

Jeśli dokonałeś zawieszenia działania swojej firmy i chcesz z niego zrezygnować przed upływem 30 dni musisz złożyć do CEIDG wniosek o zmianę wpisu. We wniosku rezygnujesz z zawieszenia działalności.

Działalność gospodarcza może być zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy

Odwieszenie działalności a zmiana formy opodatkowania

Kwestie związane ze zmianą formy opodatkowania reguluje ustawa o PIT. Wynika z niej między innymi, że dochody uzyskane przez przedsiębiorców opodatkowane są na zasadach ogólnych, chyba że złożysz odpowiedni wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania. Można zrobić to u naczelnika urzędu skarbowego lub poprzez CEIDG. Zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy albo ryczałt możesz dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Zmiana na inne formy opodatkowania jest z kolei możliwa do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym byłeś opodatkowany w formie karty podatkowej. Jeśli spełniasz warunki dotyczące zmiany formy opodatkowania pamiętaj, że w praktyce zmieni się sposób obliczania składek ubezpieczeniowych. Wówczas po wznowieniu działalności, niezależnie od wniosku do CEIDG o odwieszenie, musisz złożyć wniosek do ZUS z deklaracją nowych kwot składek ubezpieczeniowych. Opisujemy to powyżej, w akapicie: Odwieszenie działalności a ZUS.

Wznowienie działalności gospodarczej – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646) - link

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo