Od 13 listopada 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące działania Biur Informacji Gospodarczej, wprowadzone w ramach „Pakietu wierzycielskiego”. Najbardziej kluczową zmianą jest skrócenie okresu po jakim można zgłosić dłużnika do BIG.
Pokaż więcej

Jakie zmiany wprowadza tzw. "pakiet wierzycielski"?

Od momentu wprowadzenia zmian wierzyciel może to zrobić już po 30 dniach od terminu zapłaty zamiast, jak było dotychczas, po 60. Wśród firm, które już korzystają ze sprawdzania konsumentów i kontrahentów, a także wpisują tu swoich dłużników, najwięcej pozytywnych opinii odnosi się do możliwości uzyskania z BIG szerszego zakresu informacji o sprawdzanym przedsiębiorstwie, m.in. ze względu na dostęp do nowych źródeł danych.

Poniżej przedstawiamy listę  zmian wprowadzonych nowelizacją Ustawy o udostępniani informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Kiedy informacja o długu może być przekazana do BIG?

Nowe przepisy pozwalają na przekazanie informacji o długu do BIG już w 31. dniu jego wymagalności. Daje to możliwość uruchomienia działań zmierzających do odzyskania należności szybciej niż przed nowelizacją.

Jak długo ważne jest upoważnienie konsumenta do sprawdzania informacji w BIG?

Ustawa wydłuża termin ważności upoważnienia konsumenta do sprawdzenia informacji na jego temat. Od teraz zgoda jest ważna 60 dni.

Wezwanie do zapłaty

Nowelizacja wprowadza możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą elektroniczną (e-mailem), pod warunkiem że umowa między przedsiębiorstwami przewiduje takie rozwiązanie. Do tej pory ważny był wyłącznie list polecony lub doręczenie do rąk własnych. Warto zwrócić na to uwagę zawierając kolejne umowy z klientami.

Wniosek jednolity BIG - na czym polega?

Za pomocą tzw. wniosku jednolitego złożonego w wybranym BIG-u możliwe będzie uzyskanie informacji gospodarczych o firmie z wybranych bądź wszystkich działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Do tej pory klienci BIG-ów musieli składać zapytania do każdego z nich osobno. Już teraz gotowość do udostępniania zawartości swoich baz potwierdziło Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).  

Model oceny wiarygodności płatniczej firm

Nowe przepisy umożliwiły biurom informacji gospodarczej tworzenie modeli oceny wiarygodności płatniczej firm.

Szersze uprawnienia BIG-ów

Dzięki nowelizacji  biura informacji gospodarczej mogą pobierać dane z wybranych rejestrów publicznych (PESEL, REGON, CEIDG, KRS, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Rejestru Należności Publicznoprawnych).

Zmiany w zakresie przyjmowania i udostępniania informacji gospodarczych

Biura informacji gospodarczej nie mogą już przyjmować i udostępniać informacji gospodarczych o konsumentach, jeżeli od dnia wymagalności roszczenia upłynęło 10 lat. Dodatkowo, w przypadku gdy upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia tytułem wykonawczym, biuro nie przyjmie informacji o zobowiązaniu zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy.

Sprzeciw dłużnika do wierzyciela i BIG-ów

Dłużnik wpisany do biura ma możliwość wniesienia sprzeciwu dotyczącego wpisu do Wierzyciela lub do bezpośrednio do biura. Sprzeciw zostanie rozpoznany w przypadku, gdy będzie spełniał warunki formalne.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo