Z przekroju pnia drzewa można wyczytać jego historię. A Twoją historię (kredytową i płatniczą) obrazują informacje w BIK-u i BIG-ach. Możesz się postarać, żeby na tym portrecie wyglądać jak uczciwy, sumienny (i przystojny) płatnik.

drwong_wstep

Żeby lepiej weszło do głowy – podsumujmy!

drwong_video2
drwong_tipy

Sieknij sobie szybką rundę pytań.

drwong_tipy_podsumowanie

Lubisz czytać? Więc nigdy się nie zgubisz w tym temacie.

drwong_txt

Im dalej w las, tym łatwiej! Powodzenia!

Takiej pozytywnej historii, nie widziały nawet 100-letnie dęby!

Kontynuuj naukę

Chyba się nie poddasz?

drwong_test

BIK i BIG

Instytucje te gromadzą dane o Twojej sumienności w spłatach kredytów (BIK i BIG) i różnego rodzaju płatności (BIG).

Terminowość

Spłacaj bieżące należności za kredyt lub rachunki w terminie. Wpływa to pozytywnie na Twoją historię.

Ureguluj zadłużenia

Spłać zaległe raty i należności. Opóźnienie w spłacie powyżej 60 dni jest odnotowywane i obniża Twoją wiarygodność.

„Świadome zadłużenie”

Zrób drobne zakupy na raty – dzięki terminowo opłacanym ratom, bank dostaje sygnał, że jesteś wiarygodnym płatnikiem.

Wniosek

Wpis do BIK-u odbywa się automatycznie, ale by pozytywne informacje zapisano w BIG-u, należy złożyć stosowny wniosek.

0/0

Co to jest „historia kredytowa”?

Co to jest „historia płatnicza”?

Gdzie możesz budować pozytywną historię płatniczą?

Gdzie możesz budować pozytywną historię kredytową?

Po jakim czasie dopisywane są informacje pozytywne do bazy BIK?

Ile dni możesz spóźnić się z opłaceniem rachunku, żeby mieć jeszcze szansę na dopisanie informacji pozytywnej do bazy BIG?

W ciągu ilu dni od dostarczenia przez Ciebie wniosku, dostawca usług, posiadający podpisaną umowę z BIG-iem, zobowiązany jest do dopisania informacji pozytywnej na Twój temat do bazy BIG?

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Gromadzenie pozytywnych informacji w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej) oraz w BIG-u (Biurze Informacji Gospodarczej) pozwala na zbudowanie wizerunku rzetelnego płatnika. Dzięki niemu zwiększasz swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie kredytu czy lepsze warunki abonamentu telefonicznego. Dodatkowo pozytywna historia płatniczo-kredytowa zapewnia spokój sumienia oraz daje pewność siebie podczas negocjacji warunków umów z firmami, z których usług masz zamiar skorzystać. Zastanawiasz się, jak zbudować historię płatniczą i/lub kredytową? Nic prostszego!

Po pierwsze, poznaj różnicę między historią kredytową a płatniczą

Zanim zaczniesz budować swoją pozytywną historię, warto poznać różnice pomiędzy historią kredytową a płatniczą. Historia kredytowa to nic innego, jak informacje o spłatach Twoich wcześniej lub obecnie zaciągniętych zobowiązań w bankach, SKOK-ach lub firmach pożyczkowych (a zatem o kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, liniach kredytowych i debetach, zakupach na raty i poręczonych kredytach). Mogą to być zarówno informacje pozytywne – gdy np. spłacasz sumiennie raty kredytu – lub informacje negatywne – gdy np. spóźniasz się lub nie opłacasz rat.

Inaczej jest w przypadku historii płatniczej. Obejmuje ona wszystkie zobowiązania finansowe bez względu na rodzaj działalności firmy, wobec której powstało takie zobowiązanie. Oprócz wcześniej wspomnianych kredytów są to również np. rachunki za multimedia, alimenty czy czynsz. Historia płatnicza daje szersze spojrzenie na kulturę płatniczą.

Dodatkowo warto pamiętać, że dane dotyczące historii kredytowej gromadzone są w BIK, natomiast historii płatniczej w BIG.

Po drugie, terminowo opłacaj rachunki

Jeśli chcesz budować pozytywną historię płatniczo-kredytową, powinieneś w pierwszej kolejności opłacać wszystkie zobowiązania w terminie. Informacja pozytywna do BIK dopisywana jest automatycznie, np. po każdorazowym dokonaniu spłaty raty kredytu. Z kolei o wpisy pozytywne do BIG możesz ubiegać się, jeśli opłacisz na czas lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 59 dni – np. rachunek za multimedia lub czynsz w spółdzielni mieszkaniowej.

Po trzecie, spłać zadłużenia

W miarę możliwości zlikwiduj wszelkie zadłużenia i opóźnienia. Mają one negatywny wpływ zarówno na Twoją historię kredytową, jak i płatniczą. Zarówno terminowe płatności jak i opóźnienia  w spłacie rat kredytów i pożyczek powyżej 30 dni są odnotowywane w BIK. A jak dzieje się w przypadku  innych Twoich  zobowiązań? Usługodawca (jeśli tylko ma podpisaną umowę z BIG-iem) ma prawo wpisać negatywną informację na Twój temat, jeśli przekroczysz termin zapłaty o 60 dni od wymagalnego przez usługodawcę terminu. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań utrudniają gromadzenie pozytywnych wpisów. Chcąc zadbać o swoją historię płatniczą oraz kredytową, warto unikać tego typu sytuacji.

Uwaga! Jeśli mimo wszystko zdarzy Ci się zapomnieć o jakimś rachunku lub spóźnisz się z jego opłaceniem, pamiętaj o jak najszybszym jego uregulowaniu.

Po czwarte, zrób zakupy na raty

„Świadome zadłużenie” może stanowić także element budowania Twojej historii kredytowej i płatniczej. Wystarczy zacząć od zakupu np. sprzętu RTV lub AGD na raty nawet wtedy, gdy posiadasz dostępne środki na ten cel. Dzięki terminowo opłacanym ratom, bank dostaje sygnał, że jesteś wiarygodnym płatnikiem.

Możesz także uruchomić debet na swoim koncie osobistym. Nie oznacza to jednak, że musisz z niego korzystać. Dla banku debet jest formą zobowiązania finansowego, które jest brane pod uwagę w trakcie oceny wiarygodności płatniczej. Przy czym pamiętaj, że jeśli chcesz uruchomić debet wyłącznie po to, aby zwiększyć swoją wiarygodność płatniczą, najlepiej nie korzystaj z tych pieniędzy. Unikniesz w ten sposób płacenia odsetek.

Po piąte, wyraź zgodę  lub pobierz wniosek

Jeśli spłacisz kredyt terminowo i zbudujesz w ten sposób dobrą historię kredytową, warto aby jak najdłużej pracowała na Twoją korzyść - była widoczna w BIK. Warto więc wyrazić zgodę na na przetwarzanie danych po zamknięciu zobowiązania. Możesz to zrobić w banku bądź w Centrum Obsługi Klienta BIK.

Nie czekaj aż Twój dostawca usług zaproponuje Ci wpisanie do BIG informacji pozytywnej na Twój temat. Weź sprawy w swoje ręce i pobierz wniosek o wpis pozytywny (np. ze strony https://erif.pl/konsumenci). Wypełniony dokument przekaż np. dostawcy internetu, telewizji, spółdzielni mieszkaniowej lub bankowi. Usługodawca, który ma podpisaną umowę z BIG-iem, ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku wpisać informację pozytywną do biura informacji gospodarczej na temat spłaconego przez Ciebie zobowiązania. Im więcej pozytywnych wpisów uda Ci się zgromadzić, tym bardziej wzrasta Twoja wiarygodność płatnicza w oczach banku lub firmy, z którą zamierzasz podjąć współpracę lub z której usług już korzystasz.  Pamiętaj, że BIG-ów jest kilka.

 

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo