Twoje oszczędności mogę nieźle przypakować dzięki kapitalizacji odsetek. Zagoń je do regularnej pracy, a zysk zacznie rosnąć jak kolejne warstwy kuli śniegowej.

trener_intro-01

Nauka nabiera tempa – jedziemy z następnym krokiem.

trener_wideo-01
trener_tipy

Zmierz się z pytaniami – poradzisz sobie!

trener_tipy-podsumowanie

Przyprowadziła Cię tu ambicja i motywacja – dwa filary sukcesu!

trener_Tekst

Dopingują Ci wszyscy koledzy z finansowej siłowni!

Jak widzisz, na zysk pracuje i kapitał, i odsetki. To się nazywa praca zespołowa! Możesz sam sprawdzić jak działa procent składany z pomocą naszego kalkulatora.

Rozegrajmy ten mecz jeszcze raz!

trener_test

Chcesz później skorzystać z kalkulatora?

Kontynuuj naukę
trener_pokazuje palcem

Daj czas oszczędnościom

Procent składany działa w długim okresie oszczędzania, gdy na zysk pracuje coraz większa kwota.

Efekt kuli śniegowej

Najprościej mówiąc, procent składany to po prostu naliczanie odsetek od odsetek.

Kapitalizacja

Im częstsza kapitalizacja odsetek, tym lepiej.

0/0

Terminem „procent składany” określa się:

Kapitalizacja lokaty to termin określający:

Procent składany najlepiej sprawdza się gdy:

Procent składany można porównać do:

Efekt procentu składanego jest najlepiej widoczny:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Systematyczne oszczędzanie - procent składany

Systematyczne oszczędzanie - procent składany

Wiesz, ile będą warte Twoje oszczędności za 10 lat?

Zasada działania procentu składanego jest bardzo prosta. Można ją porównać do efektu kuli śniegowej, która tocząc się po śniegu obrasta w kolejne warstwy robiąc się coraz większa. To samo dzieje się z Twoimi pieniędzmi odłożonymi na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym.

Kapitalizacja odsetek – czyli co?

W fachowym języku tym terminem określa się częstotliwość naliczania odsetek do kapitału. Kapitalizacja może odbywać się codziennie, co miesiąc, raz na kwartał, raz na rok itd. Kiedy zakładasz lokatę w umowie bank określa jak często będzie Ci naliczał odsetki do kapitału.

W przypadku tradycyjnych lokat kapitalizacja następuje z reguły na koniec okresu oszczędzania. Jeśli zakładasz lokatę na rok, to bank naliczy Ci odsetki w momencie wygasania depozytu. W przypadku kont oszczędnościowych odsetki naliczane są zazwyczaj co miesiąc. To drugie rozwiązanie jest dla Ciebie korzystniejsze. Im częściej bank nalicza odsetki, tym szybciej zaczyna działać zasada procentu składanego.

Kapitalizacja miesięczna czy roczna - co wybrać?

Porównajmy to na prostym przykładzie. Jeśli zdeponujesz w banku 10 000 zł na rocznej lokacie oprocentowanej na 5%. i kapitalizacji na koniec wygaśnięcia depozytu, po roku otrzymasz 405 zł odsetek (po potrąceniu 19% podatku Belki). Jeśli tę samą kwotę zdeponujesz na koncie oszczędnościowym, w którym kapitalizacja następuje co miesiąc, bank wypłaci Ci 413 zł odsetek, czyli o 8 zł więcej niż w przypadku kapitalizacji rocznej. Dlaczego tak się dzieje? Bo w drugim przypadku zaczyna działać procent składany – „śnieżka”, którą jest Twój wkład, szybciej obrasta w kolejną warstwę śniegu, czyli odsetki.

Jak działa procent składany przy kapitalizacji miesięcznej i rocznej?

Prześledźmy proces działania procentu składanego na poniższej tabeli.

Kapitał plus odsetki na koniec danego miesiąca

Konto oszczędnościowe z kapitalizacją miesięczną

Lokata z kapitalizacją roczną

Kwota depozytu: 10 000 zł, oprocentowanie 5% w skali roku

1

10 032 zł

10 000 zł

2

10 066 zł

10 000 zł

3

10 100 zł

10 000 zł

4

10 135 zł

10 000 zł

5

10 168 zł

10 000 zł

6

10 203 zł

10 000 zł

7

10 238 zł

10 000 zł

8

10 272 zł

10 000 zł

9

10 307 zł

10 000 zł

10

10 341 zł

10 000 zł

11

10 377 zł

10 000 zł

12

11 413 zł

10 405 zł

Odsetki

413 zł

405 zł

W przypadku konta oszczędnościowego już w drugim miesiącu podstawą do naliczania odsetek jest kwota 10 000 zł plus odsetki za pierwszy miesiąc, czyli 32 zł. W drugim miesiącu na zysk pracuje więc kwota 10 032 zł. W trzecim miesiącu na zysk pracuje kwota podstawowa plus odsetki za pierwszy i drugi miesiąc. W czwartym, kapitał plus odsetki za trzy miesiące. I tak dalej. Natomiast w przypadku lokaty, bank naliczy Ci odsetki raz - dopiero w ostatnim miesiącu.

Uwaga!

Zasada działania procentu składanego jest lepiej widoczna przy dłuższych okresach oszczędzania. Wyobraź sobie, że kwotę 10 000 zł chcesz odłożyć na 20 lat. Podobnie jak w wyżej opisanym przypadku pieniądze deponujesz na lokacie oprocentowanej na 5%, do której odsetki naliczane będą co roku (czyli nastąpi 20 kapitalizacji) oraz na koncie oszczędnościowym z miesięczną kapitalizacją (odsetki naliczane będą aż 240 razy). Jeśli odłożysz te pieniądze na lokacie, to po 20 latach bank wypłaci Ci 12 122 zł odsetek. Ta sama kwota odłożona na koncie oszczędnościowym wypracuje zysk wynoszący 12 446 zł.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo