Idzie jesień, trzeba robić zapasy! Jesień życia, oczywiście. Żeby dobrze się do niej przygotować, warto zrozumieć, skąd i na co idą Twoje składki emerytalne.

sasiadka_03_video

Niech sąsiad rzuci okiem na grządkę ze wskazówkami.

sasiadka_04_video2
sasiadka_06_tipy

Lepiej sąsiad zapamięta dzięki krótkiej rundce pytań.

sasiadka_07_tipyPodsumowanie

Gromadzi sąsiad kapitał wiedzy!

sasiadka_05_txt

Ile wiedzy się zasiało, tyle w teście zysków się zbierze.

A jak sąsiad ma zamiar robić zapasy na emeryturę? Warto policzyć co daje regularne oszczędzanie.

Kolejna próba przyniesie lepsze owoce.

sasiadka_08_test

Chcesz później skorzystać z kalkulatora?

Kontynuuj naukę
sasiadka_05_txt2

III filary

System emerytalny opiera się na ZUS-ie oraz dobrowolnych filarach II (OFE) oraz III (IKE, IKZE, PPE, PPK).

ZUS – system repartycyjny

Twoje obecne składki na ZUS są przeznaczane na emerytury dzisiejszych seniorów.

OFE – ryzyko straty

Część Twojej ZUS-owskiej składki może być przekazana na OFE, które inwestuje m.in. w akcje. Może przynieść ponadprzeciętny zysk, jak i stratę.

III filar w Twoich rękach

Samodzielnie możesz odkładać m.in na IKE lub IKZE - są to rozwiązania korzystne pod względem podatkowym, jak również PPE lub PPK.

0/0

III filar emerytalny stanowi:

Skrót IKZE oznacza:

Stopa zastąpienia to:

Pieniądze do IKE trafiają:

Forma oszczędzania w III filarze zależy od:

Warto odkładać na III filarze, bo:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Systematyczne oszczędzanie

Systematyczne oszczędzanie

Wiesz, ile będą warte Twoje oszczędności za 10 lat?

Czym jest III filar?

Na początek krótkie przypomnienie. System emerytalny w Polsce zasadniczo składa się z trzech filarów.

I filar - emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

III filar - Otwarte Fundusze Emerytalne

III filar - dobrowolne odkładanie pieniędzy na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy) czy PPE (Pracowniczy Program Emerytalny). III filar systemu emerytalnego obejmuje także każdą inną inicjatywę mającą na celu oszczędzanie na starość.

Ważne!

O ile część Twojego wynagrodzenia brutto trafia do ZUS i, jeśli zdecydowałeś się na to – także do OFE, o tyle o III filar musisz zadbać już sam. Wyjątkiem są tu Pracownicze Programy Emerytalne, gdzie Twój pracodawca odkłada dla Ciebie kapitał lub Pracownicze Plany Kapitałowe gdzie pieniądze odkładasz razem z pracodawcą.

Czy warto oszczędzać w ramach III filaru emerytalnego?

Kalkulacje analityków są bezlitosne. Jak wynika z przewidywań zawartych w raporcie „The 2015 Ageing Report” Komisji Europejskiej, w 2060 r. wysokość emerytury (tej publicznej) będzie stanowiła 28,7% ostatniej pensji! Fachowo taki wskaźnik nazywa się „stopą zastąpienia”. Ile faktycznie dostaniesz emerytury – okaże się za kilkadziesiąt lat, ale już dziś wiadomo, że trzeba przygotować się na ostry zjazd poziomu życia i w porę temu zaradzić.

Poza I filarem emerytalnym jest jeszcze II filar – czyli OFE. Tyle, że tam może trafiać zaledwie 2,92% Twojego wynagrodzenia brutto. Ponadto składki do OFE ustają na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i kolejne trafiają już na specjalne konto w ZUS. Na ten sam rachunek w ZUS systematycznie będą także przesuwane środki z OFE, aby w momencie przejścia na emeryturę wszystkimi oszczędnościami zgromadzonymi przez lata w OFE dysponował wyłącznie ZUS.

Co więcej, kolejna reforma emerytalna w 2020 roku zakończy finalnie utworzony wiele lat temu podział składki na ZUS i OFE. Przyszli emeryci staną przed wyborem gdzie trafią ich środki zgromadzone w OFE, a samo OFE ulegnie przekształceniu. W praktyce, przyszłym emerytom pozostanie pierwszy filar, czyli ZUS. 

Te liczby i fakty dobitnie pokazują, że aby skutecznie zadbać o swoje finanse emerytalne, wypada zbudować je także w oparciu o III filar - czyli odkładać też kapitał samodzielnie.

Jak oszczędzać w ramach III-iego filaru systemu emerytalnego?

Do oszczędzania na III filarze służą m.in. IKE czy IKZE. Dają one klientom szereg udogodnień takich jak możliwość optymalizacji podatkowej. Oszczędzając w IKE – nie będziesz musiał odprowadzić 19% podatku od zysków kapitałowych, jeśli środki wypłacisz dopiero na emeryturze. Oszczędzając za pomocą IKZE masz możliwość odliczenia składki od podatku dochodowego, dzięki czemu zapłacisz go mniej. Pewnym ograniczeniem IKE i IKZE może być np.: limit rocznych wpłat. W 2020 r. w przypadku IKE ta kwota wynosi 15 681 zł, zaś przy IKZE to tylko 6 272,40 zł.

IKE i IKZE mogą być oferowane w formie różnych rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Może to być np.:

  • zwykły rachunek oszczędnościowy w banku,
  • polisa na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym,
  • rachunek w domu maklerskim,
  • rachunek inwestycyjny w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Wybór produktu zależy m.in. od Twojej tolerancji ryzyka. Decydując się np. na bankowe konto oszczędnościowe czy fundusz inwestujący w obligacje skarbowe zapewniasz swoim oszczędnościom bezpieczeństwo, ale niestety Twoje zyski nie będą imponujące. Wybierając rozwiązanie bardziej ryzykowne - np. inwestycje w akcje spółek giełdowych – możesz część środków stracić, ale i możliwe stopy zwrotu mogą być znacznie wyższe. Wybór należy do Ciebie – zasadniczo jednak przyjmuje się, że bardziej ryzykowne inwestycje jak np. akcje, pomimo częstych i czasem sporych wahań cen, w długim okresie przynoszą najlepsze zyski.

Oszczędzanie za pomocą Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) jest wygodne, bo to pracodawca zobowiązuje się do comiesięcznego oszczędzania na Twoją emeryturę.
Składki uczestników programu (maksymalnie 7% wynagrodzenia) są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, która zajmuje się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Kolejnym produktem, który jest sukcesywnie wprowadzany w firmach jest PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Na PPK złoży się pracownik, pracodawca i państwo. Pracodawca będzie płacić składkę podstawową w wysokości 1,5% wysokości wynagrodzenia, a pracownik 2%. Oszczędności będzie można zwiększyć o składki dobrowolne - do 2,5% w przypadku pracodawcy i do 2% w przypadku pracownika. Oznacza to, że łączna minimalna składka wyniesie 3,5%, a maksymalna nawet 8% wysokości wynagrodzenia.
Dodatkowo, państwo zobowiązało się wpłacić na konto każdego nowego członka programu jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz rocznie dopłacać 240 zł do kont regularnie oszczędzających członków programu. To także produkt należący do III filaru, bo w każdej chwili pracownik może z niego zrezygnować i zabrać wpłacone przez siebie środki. 

Zapamiętaj!
Jeśli chcesz dodatkowo odkładać na emeryturę, możesz także samodzielnie, a nie w oparciu o IKE czy IKZE, inwestować w fundusze, akcje, obligacje czy lokować środki w bankach na kontach oszczędnościowych czy planach systematycznego oszczędzania. To także może być Twój III filar emerytalny!

waldemar

07.11.2019 11:03

ile się Wpłaca

wioletta

18.02.2019 21:20

przydatne

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.