Jeden sąsiad postawił na obligacje skarbowe. Kokosów nie zarobił, ale i nie stracił. Drugi sąsiad inwestował w korporacyjne. To dopiero ryzykant! Wie pan dlaczego?

sasiadka_03_video

Niech sąsiad rzuci okiem na grządkę ze wskazówkami.

sasiadka_04_video2
sasiadka_06_tipy

Lepiej sąsiad zapamięta dzięki krótkiej rundce pytań.

sasiadka_07_tipyPodsumowanie

Gromadzi sąsiad kapitał wiedzy!

sasiadka_05_txt

Ile wiedzy się zasiało, tyle w teście zysków się zbierze.

Taka to różnica między obligacjami. Ja tam lubię patrzeć, jak powolutku rośnie, ale każdy ma inną naturę.

Kontynuuj naukę

Kolejna próba przyniesie lepsze owoce.

sasiadka_08_test

Obligacje jak pożyczka

Obligacje można porównać do pożyczki danej firmie lub Skarbowi Państwa. Źródłem zysku są odsetki.

Obligacje skarbowe – pewne

Państwo z pewnością będzie miało skąd oddać Ci pieniądze, ale oprocentowanie emitowanych przez nie obligacji jest dość niskie.

Obligacje korporacyjne – ryzykowne

Obligacje spółek mają oprocentowanie różnej wysokości – zależy to od stopnia wiarygodności spółki, czasu i ryzyka inwestycji, wysokości zabezpieczenia.

19% podatku

Zysk z obligacji podlega opodatkowaniu (tzw. podatek Belki).

0/0

Obligacje Skarbu Państwa są uznawane za rozwiązanie:

W ramach standardowej emisji obligacji skarbowych NIE są oferowane obligacje:

Nabywca obligacji skarbowych otrzymuje:

Obligacje korporacyjne są emitowane przez:

Rynek obligacji (system umożliwiający obrót obligacjami) to:

Obligacje korporacyjne to możliwość zysków:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa. Żeby mieć środki na realizację założeń budżetowych, Polska musi się zapożyczać, w tym także u swoich obywateli. Nabywając obligacje udzielasz więc Skarbowi Państwa pożyczki. Skarb Państwa musi Ci za to wypłacić odsetki. 

Klientom indywidualnym standardowo oferowane są obligacje 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie oraz 10-letnie. Czasem, w ramach oferty specjalnej, proponowane są także obligacje o innym okresie wykupu. Co miesiąc odbywa się nowa emisja obligacji skarbowych. Cena zakupu jednej obligacji wynosi 100 zł.

Obligacje Skarbu Państwa mają konstrukcję zbliżoną do lokat bankowych. Nabywając obligacje klient co jakiś czas (pół roku, rok, 2 lata – w zależności od czasu trwania obligacji) otrzymuje odsetki (tzw. „kupon”). Po okresie trwania obligacji państwo wykupuje obligacje – tym samym otrzymasz z powrotem cały kapitał, za który nabyłeś obligacje.

Oczywiście nie musisz czekać do okresu zapadalności obligacji i wcześniej odzyskać ulokowane pieniądze – możesz złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji. W takiej sytuacji wartość narosłych odsetek jest pomniejszana o kwotę wynoszącą od 70 gr (obligacje 2, 3 i 4-letnie) do 2 zł (obligacje 10-letnie) za każdą obligację.

Obligacje skarbowe są rozwiązaniem bardzo bezpiecznym. Państwo gwarantuje wykup obligacji oraz systematyczną wypłatę odsetek, więc ryzyko, że nie odzyska się swoich pieniędzy, jest bardzo małe. Trudno bowiem obawiać się bankructwa kraju.

Obligacje skarbowe możesz nabyć w oddziałach PKO Banku Polskiego, w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP, drogą internetową poprzez serwis zakup.obligacjeskarbowe.pl albo konto bankowe Inteligo, lub telefonicznie pod numerami 801 310 210  lub (+48) 81 535 66 55.

Czym są obligacje korporacyjne?

Zasada działania obligacji korporacyjnych jest bardzo podobna do obligacji skarbowych. Obligacje korporacyjne to również dłużne papiery wartościowe, z tym, że emitowane przez konkretne przedsiębiorstwo. To forma zdobycia środków z rynku m.in. na inwestycje i bieżącą działalność spółki. Emisja obligacji jest rozwiązaniem alternatywnym np. wobec emisji akcji czy zaciągnięcia kredytu bankowego.

To, jaki zostanie określony termin wykupu obligacji, zależy oczywiście od decyzji spółki. Choć zdarzają się obligacje np. na 1-2 lata, to jednak częściej czas od zaoferowania obligacji do ich wykupu jest określany np. na 4-6 i więcej lat. Oczywiście jednak obligacje korporacyjne można zbyć wcześniej na rynku Catalyst (to platforma do obrotu obligacjami), a także nabyć w ramach oferty wtórnej (czyli nie bezpośrednio od emitenta, ale od innego inwestora), obligacje wyemitowane nawet kilka lat temu.

Jak zarabia się na obligacjach korporacyjnych?

Pierwszym źródłem zysków są odsetki. Zazwyczaj są one wypłacane co 3-6 miesięcy. Czasem emitenci stosują też tzw. dyskonto, czyli sprzedają obligacje po tańszej cenie niż je wykupią. Wtedy nie zarabiasz na odsetkach, tylko dopiero na końcu inwestycji, gdy obligacje zostają wykupione po wyższej cenie. Obligacje korporacyjne można też sprzedać na rynku Catalyst po cenie wyższej od ceny nabycia.

Jakie jest ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne?

Nabywając obligacje danej spółki tak naprawdę udzielasz jej pożyczki. Podejmujesz więc ryzyko podobne jak bank przyznający kredyt – musisz liczyć się, że z powodu złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwo nie będzie wypłacało Ci rzetelnie odsetek od obligacji albo nie wykupi ich terminowo. Z tego powodu inwestycja w obligacje korporacyjne zalecana jest osobom, które znają się na analizie spółek.

Obligacje korporacyjne można nabyć w emisji pierwotnej (czyli bezpośrednio od emitenta) albo na rynku wtórnym – czyli Catalyst. Aby dokonywać operacji na platformie Catalyst należy posiadać rachunek w biurze maklerskim. Nabywając obligacje należy również pamiętać o prowizji dla domu maklerskiego (ok. 0,1-0,2%).

Ile można zarobić na obligacjach?

Z racji swego bezpiecznego charakteru, obligacje skarbowe nie gwarantują wysokich zysków. Ich oprocentowanie jest porównywalne z przeciętnymi lokatami. Obligacje sprzedawane w pierwszych miesiącach 2016 r. miały oprocentowanie od 2% (obligacje 2-letnie) do 2,50% (obligacje 10-letnie). W przypadku obligacji 3-letnich oprocentowanie stałe obowiązuje przez pół roku, a przy 4 i 10-letnich przez rok. Po tym czasie jest uzależnione od wysokości rynkowej stopy WIBOR 6M (obligacje 3-letnie) lub poziomu inflacji (obligacje 4 i 10-letnie) – niemniej będzie porównywalne np. z oprocentowaniem depozytów w bankach. Średnie oprocentowanie lokat bankowych na początku 2016 r. wynosiło ok. 1,50%. Odsetki od obligacji są wypłacane co pół roku (obligacje 3-letnie), rok (obligacje 4 i 10-letnie) lub jednorazowo w terminie wykupu (obligacje 2-letnie).

Z obligacjami korporacyjnymi jest trochę trudniej – bo oczywiście co spółka, to inne szanse na zyski. Zasadniczo jednak im stabilniejsza jest firma (a co za tym idzie inwestycja w jej obligacje bezpieczniejsza) tym niższe oprocentowanie obligacji. Zdarzają się obligacje o oprocentowaniu rzędu 4-5% i takie oferujące 8-9% (albo i więcej).

Często oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest konstruowane na zasadzie sumy rynkowej stawki (WIBOR 3M lub WIBOR 6M) i pewnej marży, np. WIBOR 3M + 3%. Wówczas aktualizacja oprocentowania następuje co 3-6 miesięcy, wtedy także odbywa się wypłata odsetek.

Od zysków wygenerowanych zarówno przez obligacje skarbowe jak i korporacyjne jest odprowadzany 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki)!

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo