Chociaż katalog ulg i preferencji podatkowych czasy świetności ma już dawno za sobą, to ciągle można dzięki nim mocno obniżyć zobowiązania wobec fiskusa. Sprawdź ulgi i odliczenia, z których możesz skorzystać rozliczając PIT za 2018 r.
Pokaż więcej

Rozliczenie PIT razem czy osobno?

Wiele osób zastanawia się: rozliczać się razem z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowują, czy osobno? Odpowiedź jest prosta: razem. Nie tylko dlatego, że tak raźniej. Przede wszystkim dlatego, że wspólne opodatkowanie dochodów nigdy nie jest niekorzystne, często zaś pozwala sporo zaoszczędzić na podatku.

Kto może się wspólnie rozliczać dochody?

Wspólne opodatkowanie dochodów nie zawsze jest możliwe. Mogą z niego skorzystać m.in. małżonkowie, których związek trwał przez cały rok podatkowy i przez cały rok istniała między nimi wspólność majątkowa.

Kiedy wspólne rozliczanie dochodów się opłaca?

Wspólne opodatkowanie małżonków opłaca się przede wszystkim wtedy, gdy jedno z nich zarabia dużo, a drugie mniej albo wcale. Często pozwala to „zepchnąć” ten duży dochód do pierwszego przedziału skali podatkowej, tak by był objęty niższą stawką podatkową. Oszczędności mogą iść wtedy w tysiące złotych.

Przy opodatkowaniu rodzica z dzieckiem, które wychowuje on samotnie, dziecko to jest traktowane, jak niepracujący małżonek. Oszczędność na podatku to zwykle nie mniej niż 556 zł (odpowiednik podatkowy kwoty wolnej od podatku), a może być więcej, przy wysokim dochodzie rodzica.

Ulgi zmniejszające podatek

Oczywiście także dzięki ulgom podatkowym można obniżyć zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Do najpopularniejszych należą:

Ulga na dzieci

To hit. Daje największe oszczędności. Od podatku można odpisać:

 • 1112,04 zł - na pierwsze dziecko
 • 1112,04 zł – na drugie dziecko
 • 2000,04 zł – na trzecie dziecko
 • 2700 zł - na czwarte i kolejne dzieci w rodzinie

Rodzinom z jednym dzieckiem i z dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł nie przysługuje żadna ulga, natomiast osoby, które samotnie wychowują jedno dziecko w związku pozamałżeńskim skorzystają z ulgi tylko wtedy, gdy ich roczny dochód nie przekroczył 56 tys. zł. Jeśli podatnik wychowuje dziecko przez część roku, ma prawo tylko do części ulgi - za miesiące, w których wychowywał dziecko.

Ulga za darowizny

Jej limit to 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku publicznego i na cele kultu religijnego.

W limicie ulgi za zwykłe darowizny mieści się też ulga dla honorowych dawców krwi, rzadkiej grupy lub tych, którzy zostali poddanani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników, w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza. Odliczeniu podlega tu oddana liczba litrów krwi pomnożona przez kwotę specjalnego ekwiwalentu. Ów ekwiwalent wynosi:  

 • 130 zł za litr pobranej rzadkiej grupy krwi,
 • 1 zł za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych,
 • 200 zł za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia,
 • 350 zł za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom,
 • 50 zł za pierwszy zabieg uodpornienia dawcy,
 • 25 zł za każdy kolejny zabieg uodpornienia dawcy,
 • 1 zł za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia,
 • 130 zł za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Ulga rehabilitacyjna - nie tylko dla niepełnosprawnych

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub osoby, które się nimi opiekują. Ulga obejmuje całą masę przeróżnych wydatków (limitowanych i nielimitowanych), które mają ułatwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. W ramach tej ulgi od dochodu niepełnosprawni mogą odpisywać m.in.:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa do kwoty 2.280 zł., 
 • koszty utrzymania psa asystującego do kwoty 2.280 zł.,
 • koszty związane z używaniem samochodu osobowego do kwoty 2280 zł.,
 • wydatki na leki, a w zasadzie nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu),
 • koszty adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz przystosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • koszty zakupu i naprawy sprzętu niezbędnego przy rehabilitacji,
 • koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym czy opieki lekarskiej w domu.

Ulga za oszczędzanie na emeryturę

Pieniądze wpłacone na IKZE w 2018 r. można odliczyć od dochodu, jednak nie więcej niż 5331,60 zł. Da to maksymalną oszczędność na podatku w wysokości nieco ponad 1700 zł (przy dochodach objętych 32-proc. stawką PIT).

Ulga na internet, także mobilny

Przez dwa lata wydatki na internet mogą odpisywać od dochodu osoby, które wcześniej tego nie robiły. Skorzystają z niej więc przede wszystkim osoby młode, które rozpoczynają samodzielne życie i same płacą rachunki za internet. Limit odpisu od dochodu wynosi 760 zł na osobę.

Jaki załącznik wypełnić by skorzystać z ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej lub na internet?

Powyższe odliczenia przysługują rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 - poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Odrębna ulga przysługuje za darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Od dochodu można tu odpisać nawet 100 proc. dochodu. Ale uwaga, fiskus bacznie przygląda się takim odpisom.

Ulga odsetkowa

Na ulgę odsetkową obecnie nie można się już załapać. Od dochodu można tu odliczyć:

 • odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006.
  Limit ulgi zależy od roku zakończenia inwestycji. Jeśli więc ktoś zakończył inwestycję w 2007 r. lub wcześniej, to jego limit wynosi 189 000 zł. Jeśli w 2008 r. - 212 870 zł. Gdy w 2009 r. - 243 460 zł, w 2010 r. - 264 810 zł, a w latach 2011-18 - 325 990 zł.
  Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi,
 • spłatę wraz z odsetkami kredytu bankowego na cele mieszkaniowe, otrzymanego z zakładu pracy i zaciągniętego w latach 1992-1993,
 • wydatki na kontynuację systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym prowadzonym przez kasę mieszkaniową.

Powyższe odliczenia przysługują rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/D.

Ważne!
Przy rozliczaniu podatku warto pamiętać też o możliwości przekazania 1 proc. podatku należnego wybranej przez siebie (jednej) organizacji pożytku publicznego. To wprawdzie nie obniży Twojego podatku, ale dzięki temu sam decydujesz, na co pójdzie jego niewielka cześć. Do wyboru jest blisko 9 tys. fundacji i stowarzyszeń.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo