Od sierpnia 2019 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają osobom do 26 roku życia skorzystanie z zerowej stawki PIT. Z ulgi mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na etacie lub pracujący na umowach zlecenie. By korzystać z zerowego PIT-u, należy złożyć oświadczenie. Czy PIT zerowy 2021 nadal obowiązuje? Jak wypełnić oświadczenie PIT 0? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym tekście.
Pokaż więcej

PIT 0 dla młodych w 2021 roku

W lipcu 2019 roku Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokument w nowym kształcie obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i wprowadził zerową stawkę PIT dla osób do 26 roku życia (program „Bez PIT dla Młodych”). Mogą z niej z niej korzystać osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Ustawa nie przewiduje ulg dla pracowników zatrudnionych na umowie o dzieło oraz przedsiębiorców.

Zerowym PIT-em objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w danym roku podatkowym. Nadwyżka powyżej kwoty 85 528 zł opodatkowana będzie standardowo - według skali podatkowej. Wyjątek stanowił rok 2019, w którym limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, bo ulga obowiązywała jedynie przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). PIT 0 obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Oświadczenie pit 0 - jak skorzystać?

Od roku 2020 nie trzeba już składać oświadczeń, ulga naliczana jest automatycznie. W praktyce korzyścią z zerowego PIT-u będzie wzrost miesięcznego wynagrodzenia. Osoby, które nie złożyły oświadczenia w 2019 roku mogą dokonać zmian w deklaracji podatkowej, którą rozliczają na początku tego roku. Warto pamiętać, że w ramach tej ulgi, ostatnim dniem na skorzystanie ze zwolnienia z podatku są 26. urodziny podatnika.

Ile można zyskać na zerowym picie w 2022 - wyliczenia

Ministerstwo Finansów w 2019 roku podało przykładowe korzyści dla pracowników płynące z PIT-u zero. Osoba, która zarabiała najniższą krajową (2 600 zł) miesięcznie zyskała 133 zł, co w skali roku daje 1 592 zł. Pracownik otrzymujący wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej, czyli 4 765 zł, miesięcznie zyskał 355 zł, co w skali roku dało 4 261 zł. Z kolei przy zarobkach na poziomie 7 127,33 zł (maksymalna stawka mieszcząca się w pierwszym progu podatkowym), miesięczny zysk wyniósł 564 zł, a roczny aż 6 768 zł. W praktyce, im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe korzyści płynące z nowej ulgi.

Pit zerowy w 2021 roku wiąże się z jeszcze wyższymi korzyściami. Od 1 stycznia 2021 r. do grupy przychodów objętych tzw. zerowym PIT dla młodych, dodano przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich i stażu uczniowskiego.

Kto nie skorzysta z PIT-u 0 w 2021 roku?

PIT zerowy nie obejmuje osób, które są zatrudnione na umowę o dzieło oraz przedsiębiorców. Na uwadze należy mieć jednocześnie fakt, że ustawa nie zwalnia z konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo