Przedsiębiorcy opłacający obowiązkowe składki na ZUS muszą liczyć się ze sporymi podwyżkami. W przyszłym roku wzrośnie bowiem prognozowane wynagrodzenie brutto w gospodarce, a wskaźnik ten stanowi podstawę do obliczeń składek na ZUS. W praktyce osoby prowadzące firmy zapłacą blisko 1500 zł obowiązkowych składek.
Pokaż więcej

Na czerwcowym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020. Wśród dokumentów znalazły się założenia dotyczące prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na przyszły rok. Na podstawie tego wskaźnika oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z prognozą, przeciętne wynagrodzenie wzrośnie w 2020 roku z poziomu 4765 zł do 5227 zł. Podstawą wymiaru składek stanowi 60 proc. przewidywanego średniego wynagrodzenia, czyli kwota 3136,20 zł. I od tej kwoty będą obliczane składki na ZUS.

Wysokość składek dla przedsiębiorców w 2020 r.

W 2020 roku przedsiębiorcy będą więc płacili następujące składki:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 612,19 zł. Wzrost o 54,11 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 250,90 zł. Wzrost o 22,18 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 76,84 zł. Wzrost o 6,79 zł,
  • składka wypadkowa (1,67 proc.) - 52,37 zł. Wzrost o 4,62 zł,
  • składka na Fundusz Pracy (2,45 proc.) - 76,84 zł. Wzrost o 6,79 zł.

Razem daje to kwotę 1069,14 zł, czyli o 94,49 zł więcej niż w roku 2019. Do tego doliczana jest jeszcze składka zdrowotna, której wysokości na tę chwilę nie znamy. Będzie ona podana dopiero w połowie stycznia 2020 roku. Ekonomiści prognozują, że będzie ona wynosić około 370-380 zł. Razem składki przedsiębiorcy na „ZUS-y” wyniosą więc około 1450 zł miesięcznie, czyli 17 400 zł w skali roku.

Na podwyżkę muszą nastawić się także przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność i korzystają z preferencyjnych składek ZUS. Rząd przewiduje, że w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie z 2250 zł do 2450 zł. Podstawę do obliczania preferencyjnych składek stanowi 30 proc. kwoty minimalnej, czyli obecnie jest to 675 zł, a w przyszłym roku będzie 735 zł.

Obniżony ZUS będzie więc kształtował się następująco:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 143,47. Wzrost o 11,71 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) – 58,80 zł. Wzrost o 4,80 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) – 18,01 zł. Wzrost o 1,47 zł,
  • składka wypadkowa (1,67 proc.) – 12,27 zł. Wzrost o 1 zł.

Razem daje to 232,55 zł, czyli o 18,98 zł więcej niż w 2019 r. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość poznamy w styczniu 2020 r. Zakładając, że wyniesie ona około 370-380 zł, to pakiet składek początkującego przedsiębiorcy wyniesie około 600 zł (ok. 45 zł więcej niż w 2019 roku).

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo