Posiadane kasy fiskalnej staje się obowiązkowe dla coraz szerszej grupy przedsiębiorców. Kasę fiskalną powinna posiadać firma, która prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna służy przedsiębiorcy do dokumentowania obrotów ze sprzedaży.
Pokaż więcej

Z roku na rok kurczy się grono przedsiębiorców, którzy nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Kasa fiskalna to urządzenie, za pomocą którego dokumentujemy sprzedaż prowadzoną na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Posiadać jej nie muszą przedsiębiorcy, którzy współpracują wyłącznie z firmami. W ich przypadku dokumentem sprzedaży jest bowiem faktura.

Zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są także przedsiębiorcy prowadzący biznes na małą skalę, których roczny obrót jest niższy niż 20 000 zł netto. Zwolnienie to dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku i ich obrót proporcjonalnie do okresu wykonywania czynności nie przekroczył limitu 20 000 zł.

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącza jednak szereg podmiotów, które nie mogą być zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z dokumentem, niezależnie od obrotów rocznych, kasę fiskalną powinny posiadać firmy, które zajmują się dostawami:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych
 • elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie dotyczą też następujących usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Szczegółowy wykaz czynności i usług zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej znajduje się w załączniku numer 2 do rozporządzenia Ministra Finansów. Są to m.in.:

 • usługi notarialne,
 • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • usługi nadawcze,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • usługi wykonywane przez komornika sądowego,
 • usługi archiwizacyjne.

Obowiązek kasy fiskalnej online

W tym roku posłowie uchwalili nowelizację Prawa o miarach, które wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online, tj.  nowej kategorii urządzeń fiskalnych, które łączą się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy online mają przesyłać informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi określić wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Zgodnie z tym dokumentem, obowiązek posiadania kas fiskalnych online będą mieli wszyscy przedsiębiorcy od 2023 roku. Niektóre grupy będą je musiały zainstalować jednak już w 2020 roku.  Już od stycznia kasę fiskalną online będą musieli wdrożyć przedsiębiorcy, którzy działają w branży paliwowej oraz świadczący usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. Od 1 lipca kasy online muszą się pojawić w branży gastronomicznej, u podmiotów świadczących usługi krótkotrwałego zakwaterowania i podmiotów zajmujących się sprzedażą węgla. Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą musiały stosować przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowalne, lekarze, dentyści i prawnicy.

31 sierpnia 2019 roku zakończyła się sprzedaż kas najstarszego typu – z papierowym zapisem kopii. Kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży z końcem 2022 roku.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo