Ten, kto kupił auto od innego prywatnego właściciela, musi od tej transakcji zapłacić taksę urzędowi skarbowemu. Tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu samochodu wynosi 2 proc. wartości rynkowej samochodu. Jego samodzielne wyliczenie i uregulowanie bez wezwania urzędu nakazuje art. 10 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150).
Pokaż więcej

Dopiero po tej czynności nowy właściciel przerejestruje auto na siebie. Na zapłacenie podatku od zakupu samochodu ma 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego. Przy zakupie samochodu tym momentem będzie podpisanie umowy sprzedaży samochodu. Tyle samo czasu jest także na wypełnienie deklaracji o tym podatku dla urzędu skarbowego. Gdy nabywcą pojazdu jest jedna osoba, będzie to druk PCC-3. Przy wspólnym zakupie jednego auta przez kilka osób, odpowiedni jest formularz PCC-3/A i ujawnia w nim wszystkich współwłaścicieli.

Jak wypełnić druk pcc – 3?

Formularz pcc3 można wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub pobrać w każdym urzędzie skarbowym. Ta deklaracja służy nie tylko taksie od zakupu samochodu, ale również podatkom przy umowie np. darowizny, pożyczki czy o dział spadku.

Druk liczy trzy strony i większość jego elementów znają osoby składające coroczne zeznania podatkowe. Tak jak przy PIT-ach wypełnia się tylko pola jasne, pola ciemne są zarezerwowane dla organu podatkowego. Można to zrobić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, używając czarnego lub niebieskiego koloru.

Część A formularza PCC-3 dotyczy miejsca i celu składania deklaracji. Podatnik wskazuje więc odpowiedni urząd skarbowy.

W części B określa się podmiot składający deklarację. Podatnik ma do wyboru 5 pól, najczęściej nabywca samochodu zakreśla kwadracik: <>. Podaje także swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, imiona rodziców).

Część C opisuje przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej. Tu trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że chodzi o umowę zakupu auta dokonaną na terytorium Polski i że samochód znajduje się w kraju, a następnie zwięźle opisać treść tej umowy. Podaje się więc zawarte w niej istotne elementy: markę, model kupionego samochodu, rok jego produkcji, przebieg, pojemność silnika, numer nadwozia i numery rejestracyjne.

Część D wskazuje rodzaj czynności cywilnoprawnej i dotyczy obliczenia należnego podatku. Przy zakupie auta będzie to 2-proc. stawka i dlatego należy wypełnić poz. 27 (kwota) i poz. 28 (należny podatek). Przy samochodzie o wartości rynkowej 30 tys. zł, będzie to 600 zł. Następnie tę wysokość podatku powtarza się w poz. 47 i 54 formularza.

Nie warto zaniżać kwoty transakcji, bo ta znacząco odbiegająca od wartości rynkowej wzbudzi zastrzeżenia urzędu skarbowego. Jak więc ustalić wiarygodną wartość używanego auta? Na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. Tak stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli więc w deklaracji PCC-3 cena trzyletniego nieuszkodzonego mercedesa z małym przebiegiem kupujący wyceni na 10 tys. zł, urząd skarbowy wezwie podatnika do właściwego określenia ceny rynkowej lub jej podwyższenia. Zasugeruje też adekwatną wartość rynkową na podstawie posiadanych cenników aut. Jeśli mimo wezwania podatnik upiera się przy swoim, musi liczyć się z wyceną urzędu skarbowego dokonaną przed biegłego specjalistę. Jeżeli urząd powoła go, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 proc. od wartości podanej przez podatnika, za tę opinię zapłaci podatnik.

Wypełnioną deklarację wieńczą informacje dodatkowe i dane o załącznikach oraz podpis podatnika lub osób go reprezentujących. Następnie formularz trzeba wysłać na poczcie lub osobiście złożyć w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek. Tu sposoby mogą być dwa – w kasie urzędu lub przelewem bankowym na konto US.

Ta operacja i dokument potwierdzający uregulowanie podatku pozwalają nowemu właścicielowi zarejestrować samochód w wydziale do spraw komunikacji.

Kto i kiedy nie płaci podatku od zakupu auta?

Podatku PCC-3 od samochodu nie płacą:

  • nabywcy auta o wartości rynkowej poniżej 1 tys. zł,
  • kupujący używane samochody w komisie lub od dealera, bo te transakcje są opodatkowane VAT,
  • niepełnosprawni kupujący auta dla własnych potrzeb,
  • nabywcy samochodów zagranicą, bo podatek PCC pobiera się tylko od transakcji przeprowadzonych w Polsce.
0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo