Każda osoba, która uzyskuje w Polsce dochód, powinna raz w roku dokonać rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanego potocznie podatkiem PIT. Mimo że jest to powszechny obowiązek i zdecydowana większość dorosłych Polaków musi go corocznie realizować, składnie deklaracji podatkowej (tzw. PIT-u), wciąż nastręcza trudności i budzi liczne wątpliwości.
Pokaż więcej

Przeczytaj artykuł od Kapitalni.org, żeby dowiedzieć się

  • co to jest PIT
  • na czym polega rozliczenie PIT i który druk jest przeznaczony dla Ciebie oraz
  • czy w ogóle musisz wypełniać deklarację podatkową i co z tego wynika.Rozliczenie PIT podatnik musi zrealizować samodzielnie, ale od niego zależy, jaką metodę wybierze. Tradycyjną i starszą metodą jest ręczne wypełnienie rocznego zeznania podatkowego. Metoda ta nie wymaga posiadania komputera i dla skorzystania z niej potrzebny jest jedynie długopis i umiejętność liczenia, jednakże jest też trudniejsza, ponieważ wymaga samodzielnych obliczeń, a przy tym łatwo o pomyłki.

Drugą metodą jest skorzystanie z Internetu i specjalnego programu e-Deklaracje, który ułatwia wypełnianie deklaracji podatkowej. Metoda ta z pewnością jest szybsza i trudniej tu o błędy, ponieważ program samodzielnie oblicza wysokość podatku na podstawie danych, które wpisuje podatnik. W przypadku niektórych deklaracji PIT, podatnik będzie mógł skorzystać z zeznania wypełnionego wcześniej przez organ podatkowy. Program generuje wypełnioną deklarację, którą można wydrukować, podpisać i dostarczyć urzędowi skarbowemu w wersji papierowej lub przesłać elektronicznie.

Rozliczenie PIT - jakich dokumentów potrzebujesz?

Niezależnie od tego, którą z powyższych metod wybierzesz, do wypełnienia PIT-u, potrzebna w wypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest informacja od pracodawcy o dochodach uzyskanych w roku podatkowym. Dzięki niej podatnik dowiaduje się, jaki dochód osiągnął i jaka zaliczka na podatek dochodowy została już odprowadzona. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi taki dokument. Pamiętajmy, że w przypadku zatrudnienia w wielu miejscach, każdy pracodawca zobowiązany jest odrębnie dostarczyć informację pracownikowi. Taką informację powinny również otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby pobierające emerytury i renty, powinny utrzymać stosowną informację od ZUS.

Aby skorzystać z ulg podatkowych, potrzebne będą dokumenty, które dowodzą, że podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi (np. faktury, paragony).

Rozliczenie PIT-u w zależności od jego rodzaju. Jaki formularz wybrać?

Do dyspozycji podatników są następujące formularze rocznych zeznań podatkowych:

  • najpopularniejszy PIT-37 - przeznaczony dla osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatników (np. pracodawców), czyli dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osób otrzymujących emerytury i renty,
  • PIT-36 – przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się wg tzw. skali,
  • PIT-36L - przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym 19%,
  • PIT-28 - przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się ryczałtem, jak również dla osób utrzymujących się z najmu lub dzierżawy,
  • PIT-38 – przeznaczony dla osób uzyskujących dochody ze sprzedaży instrumentów finansowych, np. papierów wartościowych,
  • PIT-39 – przeznaczony dla osób uzyskujących dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi podatkowej, potrzebny będzie odpowiedni druk załącznika - PIT/O lub PIT/D.

Rozliczenie PIT - jak wypełnić deklaracje?

Samo wypełnienie PIT nie powinno sprawiać trudności, zwłaszcza jeśli podatnik korzysta z programu komputerowego i posiada tylko jedno źródło przychodu. W formularzu należy podać wymagane dane osobowe i informacje o uzyskanych przychodach. Warto rozpocząć rozliczenie od wypełnienia załączników dot. ulg, ponieważ wyliczone w nich kwoty później przenosi się deklaracji głównej.

W pola formularza dotyczące uzyskanych przychodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy, należy przepisać kwoty wynikające z informacji uzyskanej od pracodawcy (lub innego płatnika, np. ZUS). Warto przy tym być bardzo dokładnym. Błąd może zostać szybko wychwycony przez urząd, a pomyłki mają wpływ na wysokość należnego podatku, a tym samym można zadziałać na swoją niekorzyść.

W formularzu należy również zamieścić informacje o kwotach zapłaconych w roku podatkowym jako składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pierwszą z nich odliczamy od dochodu, a drugą od podatku. Dzięki temu należny podatek dochodowy jest niższy. Kwoty odprowadzone tytułem składek także wynikają z informacji dostarczonej przez płatnika.

Do kiedy złożyć rozliczenie PIT?

Termin złożenia deklaracji PIT i dokonania rozliczenia to 30 kwietnia każdego roku podatkowego. Przykładowo, do 30 kwietnia 2022 r. należy złożyć rozliczenie za 2021 r.

Rozliczenie PIT - o czym jeszcze należy pamiętać?

Uzyskany w roku podatkowym przychód pomniejszony o koszty, składki na ubezpieczenie społeczne oraz o przysługujące ulgi podatkowe, to nasz dochód. W formularzu należy podstawić kwotę dochodu do opodatkowania. Wynik wskazuje, jaki podatek powinien zostać odprowadzony w roku podatkowym po pomniejszeniu go o składkę zdrowotną. Jeżeli jest on niższy niż wpłacone zaliczki na podatek dochodowy, podatnik może liczyć na zwrot. Jeżeli jednak jest wyższy, konieczna będzie dopłata.

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim mogą rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem. Rozwiązanie to jest wybierane przez podatników, ponieważ może przynieść korzyść majątkową. We wspólnym rozliczeniu dochody małżonków są sumowane, a następnie dzielone na dwa, dzięki czemu małżonek osiągający wysokie dochody może uniknąć zaliczenia do wyższego progu skali podatkowej, który wiąże się z wyższym opodatkowaniem. Przed podjęciem decyzji o wspólnym rozliczeniu, zawsze warto przekalkulować, czy będzie to korzystne posunięcie.

Rozliczenie PIT z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące niepełnoletnie dziecko, mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dotyczy to dzieci przebywających pod opieką rodzica lub otrzymujących rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

Wspólne rozliczenie PIT z dorosłym dzieckiem

Osoby, które samotnie wychowują pełnoletnie dziecko poniżej 25. roku życia, które kontynuuje naukę, również mogą rozliczyć PIT wspólnie z tym dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, gdy dochód dziecka nie przekracza 3089 zł.

Rozliczenie PIT do 26 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych o ile osiągnęły dochody z określonych źródeł przychodu (np. z umowy o pracę lub umowy zlecenia). Korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania nie oznacza jednak, że podatnik nie musi złożyć rocznego zeznania podatkowego. Wypełnia zeznanie i wskazuje w niej łączną wartość przychodu zwolnionego z podatku. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy osiągnęli dochód do kwoty 85 528 zł.

Jak dostarczyć rozliczenie PIT-u?

W zależności od wybranej metody wypełnienia deklaracji, różnie może wyglądać złożenie PIT-u. W przypadku metody tradycyjnej, wypełniony formularz trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście lub nadać listem poleconym. Data stempla pocztowego będzie datą złożenia PIT.

Jeżeli decydujemy się na wypełnienie druku metodą elektroniczną, możemy wydrukować formularz, podpisać i również złożyć go w urzędzie skarbowym osobiście lub nadać pocztą. Warto jednak pamiętać, że rozliczenie PIT może trafić do fiskusa przez Internet.

Rozliczenie PIT online

Podatnik dysponujący Profilem Zaufanym, czyli bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji lub podpisem elektronicznym, może złożyć zeznanie podatkowe bez wychodzenia z domu. Warto jednak pamiętać, że również podatnicy, którzy nie posiadają tych narzędzi, mogą złożyć deklarację online. Obecnie możliwe jest to dzięki specjalnej aplikacji e-Deklaracje udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Uwierzytelnienie deklaracji w aplikacji następuje poprzez uwierzytelnienie własnych danych

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy

Dzięki uruchomionej kilka lat temu usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą skorzystać z deklaracji PIT wypełnionych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Na platformie ePUAP można zapoznać się z deklaracją przygotowaną przez KAS. Warto to zrobić dlatego, że rozliczenie może być przez podatnika zmodyfikowane. Na przykład poszerzone o przysługujące mu ulgi. W przypadku, gdy podatnik zgadza się z treścią deklaracji, wystarczy, że ją zaakceptuje i wówczas rozliczenie trafia do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik tego nie uczyni, to akceptacja nastąpi automatycznie z upływem terminu złożenia zeznania. Tym samym podatnik nie musi podejmować się samodzielnego wypełnienia formularza.

Autor:

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Lubasz i Wspólnicy to wywodząca się z Łodzi kancelaria o szerokim zasięgu działania, kierująca się zasadą "Nowocześnie dla biznesu". Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie e-commerce, prawie IT, a także prawie gospodarczym, prawie nieruchomości i compliance. Zaufali jej polscy przedsiębiorcy i międzynarodowe korporacje. Dzięki zagranicznym partnerom działa również międzynarodowo.

Rekomendowana w międzynarodowych rankingach

Kancelaria to tegoroczny laureat „The Legal 500” w kategorii „Data Privacy and Data Protection”. Rekomendowana przez Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych.

Dr Dominik Lubasz – radca prawny i wspólnik zarządzający od 2018 r. jest wyróżniany w rankingu Chambers and Partners w kategorii „TMT: Data Protection”. W rankingu "The Legal 500" wyróżniony w latach 2021-2020 jako "Leading Individual" w kategorii “Data Privacy and Data Protection”. Rekomendowany jako “Global Leader” w rankingu WWL w kategorii “Data Privacy & Protection 2021”.

Kancelaria o nowoczesnym podejściu

W czasie pandemii Kancelaria rozszerzyła swoje działania o kompleksowe rozwiązywanie problemów prawnych wywołanych przez COVID-19. W tym celu powołała Specgrupę – dedykowany zespół ekspertów prawnych, który świadczy wsparcie prawne będące odpowiedzią na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce.

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy realizuje cykl webinarów dla przedsiębiorców „Rzeczowo o Prawie”, podczas których doświadczeni adwokaci i radcowie prawni omawiają aktualne zagadnienia prawne i prezentują interpretacje przepisów ważnych dla przedsiębiorców, właścicieli firm i kadry zarządzającej.

Więcej na lubasziwspolnicy.pl

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo