Pieniądze na drzewach nie rosną, więc czasem trzeba je pożyczyć. Ptaszki ćwierkają, że jest na to kilka sposobów.

drwong_wstep

Odnajdziesz się w gąszczu informacji dzięki wskazówkom.

drwong_video2
drwong_tipy

Przekonajmy się, co zapamiętałeś.

drwong_tipy_podsumowanie

Zapraszam na lekturę w zagajniku – i odpoczniesz, i się nauczysz.

drwong_txt

Rach-ciach, kilka pytań i po sprawie.

Tyle dróg, ilu wędrowców w lesie. Terminowe spłacanie na pewno sprawi, że się na tej drodze nie zgubisz.

Kontynuuj naukę

Podwiń rękawy i do roboty!

drwong_test

Debet

To możliwość wypłacenia z konta większej sumy pieniędzy niż się na nim znajduje. Każdy wpływ na konto zmniejsza zadłużenie.

Karta kredytowa

To karta płatnicza z limitem kredytowym o określonym oprocentowaniu. Terminowe regulowanie zadłużenia (zazwyczaj 54 dni) zminimalizuje opłaty.

Pożyczka

Pożyczka to środki udostępniane przez pozyczkodawcę, które należy zwrócić w okreslonym terminie wraz z oprocentowaniem lub prowizją okresloną w umowie.

Co jest dla ciebie ważniejsze?

Zależy Ci na czasie? Debet i pożyczka online będą najwygodniejsze. Zależy Ci niskich kosztach? Jeśli spłacasz terminowo, pomyśl o karcie lub debecie.

Uważaj na spiralę zadłużenia!

Zbyt duża ilość produktów pożyczkowych może doprowadzić do sytuacji, w której przestaniesz na bieżąco kontrolować wszystkie związane z nimi koszty i opłaty. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z produktów finansowych i umiejętność oddzielenia pragnień od potrzeb się opłaca.

0/0

Debet to:

Jak działa okres bezodesetkowy w przypadku kart kredytowych?

Które zdanie odnoszące się do pożyczki jest prawdziwe?

W przypadku którego z produktów stosuje się wskaźnik RRSO, wskazujący na roczny, całkowity koszt danego produktu w odniesieniu do pożyczonej kwoty?

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Przegląd dostępnych narzędzi (debet, karta, pożyczka)

Debet/limit na koncie – to możliwość wypłacenia z konta większej sumy pieniędzy niż się na nim znajduje. Jak to się dzieje? Do Twojego konta dopisywane zostaje saldo ujemne. Jest to pewnego rodzaju kredyt, o określonej wysokości, posiadający określony termin spłaty. Bank określa maksymalną wysokość debetu dla poszczególnych rachunków. Wysokość oprocentowania debetu jest uzależniona od banku, rodzaju konta czy wysokości samego kredytu.

Jak działa spłacanie debetu? Każdy wpływ na konto zmniejsza zadłużenie. Na spłatę całości zadłużenia masz z reguły 30 dni. Niektóre banki oferują usługę powiadamiania o czasie pozostałym do spłaty, co znacznie ułatwia korzystanie z tego produktu. Po całkowitej spłacie debetu w terminie, zostaje on automatycznie odnowiony na koncie. Jeżeli spłata nie zostanie dokonana w terminie środki na koncie mogą zostać zablokowane aż do momentu uregulowania zadłużenia. Jak w przypadku wszystkich produktów kredytowych bardzo ważna jest jego terminowa spłata, ponieważ ma on wpływ na historię w BIK.

Karta kredytowa – jest to karta płatnicza z przyznanym w określonej wysokości limitem kredytowym i o określonym oprocentowaniu. Do jej posiadania nie zawsze konieczne jest posiadanie konta bankowego. Charakterystyczny dla tego produktu jest tzw. okres bezodsetkowy, czyli czas, w którym możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu na karcie. Na okres ten składa się zwykle około 30 dni tzw. okresu rozliczeniowego i około 24 dni naliczanych od momentu upływu okresu rozliczeniowego do momentu spłaty zadłużenia. Terminowe regulowanie zadłużenia zminimalizuje opłaty i koszty związane z kartą. Jeżeli przyznany limit zostanie spłacony w wyznaczonym terminie, to za ten okres nie zostaną Ci naliczone odsetki. Dotyczy to jednak tylko transakcji bezgotówkowych. Jeżeli spóźnisz się ze spłatą zostaną Ci naliczone odsetki, za każdy dzień od upływu wyznaczonego terminu do momentu spłaty kwoty wykonanej transakcji. Dla osób, które nie miały doświadczenia z kartą kredytową niezbędne jest zapoznanie się z tabelą opłat i prowizji związanych z tym produktem,

Pożyczka – to dodatkowe środki udzielane przez pożyczkodawcę które należy zwrócić w określonym terminie wraz z oprocentowaniem lub prowizją określoną w umowie. W przypadku tego produktu, ustalasz stałą wysokość comiesięcznych rat i okres na jaki kwota ma być rozłożona. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć stałą i przewidywalną wysokość comiesięcznego zobowiązania. Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie i tzw. koszty pozaodsetkowe, czyli dodatkowe prowizje i opłaty. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada limity związane z kosztami pozaodsetkowymi, które w całym okresie kredytowania nie mogą przewyższyć całej kwoty kredytu. Wskaźnikiem, który jest pomocny podczas porównywania poszczególnych ofert pożyczek jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, która zawiera w sobie oprocentowanie i koszty pozaodsetkowe. Im wyższe RRSO tym droższa jest pożyczka. Uwaga! aby RRSO było wiarygodne należy porównywać produkty o podobnych parametrach takich jak czas ich trwania i ilość rat.

Dobierz produkt do potrzeb

1. Gdy liczy się czas

W przypadku pożyczek ważne jest z pewnością to, jak szybko pieniądze których potrzebujesz trafią na Twoje konto, lub jak szybko będziesz miał do nich dostęp. W momencie kiedy dysponujesz już debetem w koncie, bądź posiadasz kartę kredytową, dostęp do pieniędzy masz właściwie przez cały czas i nie musisz składać dodatkowych wniosków. W przypadku, gdy nie posiadasz żadnego z tych produktów, musisz liczyć się z kilkoma formalnościami. W dobie bankowości elektronicznej i pożyczek online decyzję o przyznanej pożyczce możesz otrzymać w ciągu 15 minut, a debet może Ci zostać przyznany za pomocą jednego kliknięcia i krótkiego oczekiwania na pozytywną weryfikację w BIK. W przypadku kart kredytowych sprawa wygląda trochę inaczej. Z reguły po złożeniu wniosku musisz czekać na otrzymanie karty kredytowej, na co bank ma z reguły od kilku do kilkunastu dni. W tej rozgrywce karta kredytowa nie należy więc do najlepszych rozwiązań.

2. Gdy liczą się koszty

W związku z bogatą ofertą produktów finansowych, trudno jest wskazać jednoznacznie, który z produktów będzie najtańszą opcją, ponieważ zmieniając jeden parametr możesz sprawić, że produkt, który wydawał Ci się najtańszy, nagle staje się produktem najmniej korzystnym. Dlatego zawsze przy wyborze danego produktu zapoznaj się ze wszystkimi opłatami, które powinny być brane pod uwagę podczas porównywania produktów. Podstawowym parametrem jest oprocentowanie. W przypadku pożyczek, czy kredytów odnawialnych pomocny będzie wskaźnik RRSO, wskazujący całkowity koszt kredytu/pożyczki. Kolejny z kosztów to opłaty początkowe, czyli opłata za uruchomienie pożyczki, wydanie karty czy uruchomienie debetu. Czasem firmy decydują się na pewne ustępstwa w zamian za inne oferowane produkty czy ubezpieczenia. Kolejnym kosztem są wszelkiego rodzaju opłaty i prowizje pobierane za dodatkowe usługi takie jak miesięczne/roczne opłaty za kartę, prowizja od wypłat z bankomatów czy dodatkowe ubezpieczenia.

Tak jak możliwości dodatkowych opłat i prowizji są prawie nieograniczone, tak możliwość ich częściowego bądź całkowitego zminimalizowania jest bardzo realna. Na przykład w przypadku kart kredytowych, jeżeli spłacasz swoje zadłużenie w terminie, to Twój kredyt właściwie nie jest oprocentowany. Podobna sytuacja ma miejsce z debetem - masz z góry określone oprocentowanie, któremu podlegają tylko środki rzeczywiście przez Ciebie wykorzystane (co może powodować, że oprocentowanie tych środków jest dużo niższe). Tego typu zmiennych wpływających na całkowity koszt produktu może być wiele. Dlatego przede wszystkim sięgaj po regulamin dotyczący opłat i prowizji, pytaj gdy czegoś nie wiesz i staraj się porównać kilka produktów tego samego rodzaju, zanim ostatecznie dokonasz wyboru.

Pamiętaj!
Produkty finansowe są bardzo przydatne i bez nich trudno byłoby finansować różnego rodzaju zobowiązania i potrzeby. Są to jednak produkty, z których należy korzystać z umiarem i w miarę możliwości nie decydować się na zbyt wiele produktów jednocześnie, aby móc kontrolować wysokość comiesięcznych zobowiązań. Zbyt duża ilość produktów pożyczkowych może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której przestaniesz na bieżąco kontrolować wszystkie związane z tymi produktami koszty i opłaty. W ten sposób łatwo wpaść w spiralę zadłużenia, z której trudno później się wydostać.

Jeżeli masz już na swoim koncie kilka niespłaconych pożyczek, jest na to jedna rada - nie zaciągaj kolejnych! To bardzo ważne i może Cię to uchronić przed dalszym zadłużaniem. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z produktów finansowych i umiejętność oddzielenia pragnień od potrzeb po prostu się opłaca.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo