Jeżeli zdecydowałeś się na umowę o kredyt konsumencki, bo potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, sprawdź jakie rzeczywiste koszty związane z kredytem będziesz musiał ponieść. Zawsze upewnij się, że poznałeś całkowity koszt kredytu, który zawiera nie tylko oprocentowanie ale wszelkie inne koszty w tym prowizje i różnego rodzaju opłaty.
Pokaż więcej

Co zawiera całkowity koszt kredytu konsumenckiego?

Całkowity koszt kredytu oznacza sumę wszystkich kosztów, które będziesz musiał ponieść w związku z umową o kredyt. W szczególności:

  • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże
  • koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (wyjątek stanowią  koszty opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta)

Zatem w skład całkowitego kosztu kredytu wchodzą odsetki i pozaodsetkowe koszty kredytu, które często mogą znacznie przewyższać samo oprocentowanie.

Czym jest reprezentatywny przykład dla kredytu konsumenckiego?

Z całkowitym kosztem kredytu ponoszonym przez konsumenta związane jest pojęcie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania określanej często skrótem RRSO. Inaczej mówiąc RRSO to całkowity koszt kredytu ponoszony przez Ciebie, tyle że wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu i odzwierciedlająca go RRSO, to cena pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Jeżeli wypożyczasz podczas ferii narty to w wyznaczonym terminie musisz je zwrócić oraz zapłacić ustaloną kwotę za wypożyczenie. Tak samo w przypadku skorzystania z kredytu konsumenckiego musisz zwrócić kwotę, którą pożyczyłeś, a także odsetki i inne opłaty należne kredytodawcy.

Ustawa o kredycie konsumenckim, czyli gdzie sprawdzić całkowity koszt kredytu i dlaczego to jest ważne?

Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

  • stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu
  • całkowitą kwotę kredytu
  • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania

Jeżeli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Te informacje, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje na podstawie tzw. reprezentatywnego przykładu.

Czym jest reprezentatywny przykład dla kredytu konsumenckiego?

Przy określaniu reprezentatywnego przykładu kredytodawca lub pośrednik kredytowy musi określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

Pamiętaj!
Nie dokonuj wyboru kredytodawcy tylko na podstawie informacji zawartych w reklamach! Jeżeli złożysz wniosek kredytowy, kredytodawca powinien  sprawdzić czy posiadasz zdolność kredytową. Na jej podstawie kredytodawca oszacuje wszystkie koszty, które są związane z kredytem konsumenckim, biorąc pod uwagę przede wszystkim kwotę zaciąganego kredytu czy okres realizacji umowy (liczbę rat).

Uwaga! Koszty rzeczywiste mogą się różnić od kosztów podanych w reklamie na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Wszystkie niezbędne informacje o całkowitym koszcie kredytu i RRSO znajdziesz w pkt. 3 formularza informacyjnego pt. „Koszty kredytu”, który kredytodawca zobowiązany jest Ci wydać. Termin ważności formularza informacyjnego wynosi co najmniej 1 dzień roboczy. Dzięki niemu możesz sprawdzić inne oferty kredytu konsumenckiego (w szczególności w zakresie dotyczącym kosztów i RRSO), a następnie wybrać taką, która będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego

Pamiętaj także, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego odsetki maksymalne od kredytu nie mogą przekraczać obecnie 10%, a odsetki maksymalne za opóźnienie nie mogą przekraczać 14% w stosunku rocznym. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekraczać sumy 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięta zostanie pożyczka. Ponadto, wszystkie pozaodsetkowe opłaty w całym okresie kredytowania nie mogą przekroczyć 100% całkowitej kwoty kredytu.

Kredyt konsumencki - kalkulator

Na stronach internetowych wielu sprzedawców, kredytodawców i pośredników kredytowych znajdziesz kalkulator kredytowy. Możesz szybko sprawdzić ile będą wynosiły raty kredytu i o ile więcej pieniędzy będziesz musiał oddać niż pożyczyłeś. Niemniej kalkulator ma tylko charakter poglądowy i dopiero po złożeniu wniosku otrzymasz właściwe dla siebie informacje o całkowitym koszcie kredytu.

Załóżmy, że chcesz pożyczyć 2 000 zł. Jeżeli chciałbyś oddać te pieniądze w dwóch ratach, kwota miesięczna do spłaty będzie stosunkowo wysoka ale zobowiązany będziesz oddać o wiele mniej niż w przypadku rozłożenia spłaty zobowiązania na 10 czy 12 rat. Dlatego tak ważne jest porównywanie całkowitego kosztu kredytu lub pożyczki. Pamiętaj, że to Ty ostatecznie będziesz odpowiadać za spłatę kredytu, a nie kredytodawca czy też pośrednik. Wiedza o całkowitym koszcie kredytu konsumenckiego ma Ci pomóc podjąć racjonalną decyzję.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo