Jeżeli kiedykolwiek starałeś się o przyznanie kredytu, na pewno spotkałeś się z pojęciem „zdolności kredytowej”. Zgodnie z definicją Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) oznacza ona „zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie". Jest to kluczowy czynnik, który banki oraz pozostałe instytucje finansowe upoważnione do udzielania kredytów, biorą pod uwagę w momencie rozpatrywania wniosków kredytowych.
Pokaż więcej

Procedura, którą kierują się banki podczas oceny zdolności kredytowej, może w każdym z nich nieznacznie się różnić, jednak podstawy pozostają zawsze takie same.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową należą:

  • wysokość i źródło dochodu (w tym forma i czas zatrudnienia)
  • wysokość wydatków w porównaniu do dochodów
  • wiek kredytobiorcy
  • sytuacja rodzinna kredytobiorcy
  • wysokość wkładu własnego
  • historia kredytowa i obecne zadłużenie
  • historia płatnicza w biurach informacji gospodarczej

Oczywiście czynników mniej istotnych, ale wpływających w pewnym stopniu na ocenę Twojej zdolności kredytowej, jest znacznie więcej (m.in. miejsce zamieszkania czy wykształcenie). Dopiero po uwzględnieniu ich wszystkich bank może oszacować ryzyko związane z przyznaniem Ci kredytu i podać odpowiednią jego zdaniem kwotę.

Jak historia płatnicza i kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Udokumentowana wiarygodność finansowa jest podstawą do określenia nie tylko Twojej zdolności kredytowej, ale przede wszystkim pozwala ustalić potencjalne ryzyko kredytowe w oparciu o to, jakim płatnikiem jesteś. Warto pamiętać, że coraz więcej banków sprawdza wiarygodność płatniczą swoich klientów w różnych źródłach danych  –  w  BIK (Biurze Informacji Kredytowej) oraz BIG-ach (biurach informacji gospodarczej). W BIK-u są dane dotyczące historii kredytowej, czyli informacje o kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, liniach kredytowych i debetach (tych spłaconych oraz obecnych). Z kolei z BIG-ów banki mogą pobrać raport na temat wiarygodności płatniczej, czyli informacje o tym, czy terminowo płacisz za różne zobowiązania finansowe, np. rachunki za telefon, prąd, gaz, czynsz, a nawet alimenty. Warto dodać, że obecnie w Polsce działają takie biura informacji gospodarczej, jak: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG. Dzięki zebraniu powyższych informacji na temat klienta, bank zyskuje obraz swojego potencjalnego kredytobiorcy, który pozwala mu na pełniejszą ocenę jego sytuacji finansowej. Warto zatem dbać o swoją pozytywną historię kredytową i płatniczą, czyli pamiętać o terminowym opłacaniu wszystkich rachunków i rat pożyczek lub kredytów.

Jakich błędów nie popełniać?

Najczęściej popełnianym błędem jest brak aktywności w budowaniu i monitorowaniu swojej pozytywnej historii kredytowej i płatniczej. Jej wartość zauważana jest zwykle dopiero tuż po złożeniu wniosku kredytowego lub ubiegania się o pożyczkę. Jednak wtedy z reguły jest już za późno na jej uzupełnienie, nie wspominając o poprawie. W praktyce może to oznaczać, że Twoja zdolność kredytowa będzie niższa, niż mogłaby być. Finalnie może to wpłynąć na decyzję dotyczącą przyznania pożyczki czy kredytu. Możesz też otrzymać mniej korzystne warunki. Warto więc regularnie zaglądać do BIK i biur informacji gospodarczej weryfikując dane na Twój temat.

Nie jest to skomplikowane - warto zapoznać się z procedują pozyskania danych dostępną w serwisach internetowych ww. instytucji. 

Wiedza na temat działalności biur informacji gospodarczej i na temat tego, że w ich bazach mogą znajdować się informacje na Twój temat, może pomóc Ci w zbudowaniu dobrej historii płatniczej. Dlatego warto, abyś pamiętał, że notoryczne opóźnienia w regulowaniu rachunków, np. za telefon, czy czynsz,  podobnie jak niezapłacone na czas raty kredytu mogą mieć negatywny wpływ na określenie Twojej zdolności kredytowej. Pomocne może być natomiast świadome budowanie pozytywnej historii i pilnowanie terminowych płatności. Wnioskując dodatkowo u swoich usługodawców o dodawanie wpisów pozytywnych do biur informacji gospodarczej za każdą terminową wpłatę, znacząco podniesiesz jakość i wartość swojej wiarygodności finansowej.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo