Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w prawie, który wprowadza nowe limity dla kosztów dodatkowych przy pożyczkach i chwilówkach. Nowa ustawa antylichwiarska zakłada, że limit kosztów dodatkowych nie będzie mógł przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki.
Pokaż więcej

Ideą ustawodawcy jest ochrona konsumentów przed nadmiernym zadłużaniem się i nadużyciami firm pożyczkowych. Nowe przepisy w założeniu mają położyć kres wykorzystywaniu niewiedzy klientów i ich ufności. Dotykają trzech obszarów – maksymalnych limitów kosztów dodatkowych, pożyczek zabezpieczanych hipotecznie i kar nakładanych na osoby łamiące przepisy ustawy.

Na koszt kredytu lub pożyczki składa się nie tylko oprocentowanie, ale także dodatkowe opłaty. Mogą to być opłaty za przygotowanie oferty, uruchomienie kredytu czy dodatkowe ubezpieczenia (np. od utraty pracy). W praktyce w pożyczce oprocentowanej na 0 proc. koszt kredytu może wynosić kilkadziesiąt procent.

Projekt nowych przepisów zakłada, że dodatkowe koszty towarzyszące pożyczkom, chwilówkom i kredytom konsumpcyjnym nie będą mogły być wyższe niż 45 proc. pożyczonej kwoty. W przypadku kredytów ratalnych zaciąganych na krótki okres – 6 miesięcy - dodatkowe koszty nie będą mogły być wyższe niż 32,5 proc. Dla chwilówek zaciąganych na miesiąc limit ten wyniesie 22 proc.

Symulacja kosztów kredytu na telewizor o wartości 2500 zł

 

Jest

Będzie

Cena telewizora

2500 zł

2500 zł

Wysokość odsetek przy kredycie na 12 miesięcy

do 250 zł

do 250 zł

Koszty pożyczki (ubezpieczenie, opłaty, prowizje itp.)

np. 2250

do 1125 zł

RAZEM:

 np. 5000 zł

do 3875 złSymulacja chwilówki zaciągniętej na rok

 

Jest

Będzie

Wysokość pożyczki

1000 zł

1000 zł

Wysokość odsetek

do 100 zł

do 100 zł

Dodatkowe opłaty

np. 3000 zł

do 450 zł

RAZEM:

np. 4100 zł

do 1550 zł


Nowe przepisy będą też dotyczyć kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez banki. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumpcyjnym, za taki kredyt uważa się zobowiązanie od 255 tys. zł do 550 tys. zł. Także i w tym przypadku dodatkowe opłaty nie będą mogły przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki to 10 proc. w skali roku.

Wskazany limit będzie także obowiązywał w przypadku bankowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę. Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy cywilno-prawnej limit dodatkowych opłat wyniesie 25 proc. pożyczonej kwoty.

Nowe przepisy wprowadzają także istotne zmiany w prawie dotyczącym zabezpieczeń kredytów. Ustawodawca chce bowiem wyeliminować sytuacje, w których dłużnikom odbierane jest mieszkanie za niespłacenie niewielkiej pożyczki. Zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45 proc. Nie będzie też można przenosić własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z propozycją nowych przepisów, zostanie wyeliminowana możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości domu lub lokalu.

Ile może kosztować 10 000 zł pożyczone na rok od prywatnej osoby

 

Jest

Będzie

Wysokość pożyczki

10 000 zł

10 000 zł

Wysokość odsetek

do 1000 zł

do 1000 zł

Dodatkowe opłaty

bez limitu

do 2500 zł

RAZEM:

bez limitu

do 13 500 zł

Bezpieczny dom/mieszkanie

Jest

Będzie

Dziś można stracić np. dom

za 500 000 zł

W tym wypadku egzekucja komornicza z mieszkania nie będzie dopuszczalna. Aby ją wszcząć z domu wartego 500 tys. zł, wartość samego zadłużenia z pożyczki bez dodatkowych kosztów musi wynosić 25 tys. zł


Ostatnim obszarem, w którym planowane są zmiany są zaostrzone karty dla osób nie stosujących się do nowych przepisów. Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto będzie chciał pobrać koszty dodatkowe dwukrotnie wyższe niż maksymalne lub zażąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna.

5
/ 5
(liczba głosów: 
5
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo