Jeśli chcesz ułatwić sobie życie i rozliczenia z urzędem skarbowym skorzystaj z e-deklaracji. E-deklaracje to część systemu e-Podatki, który resort finansów wprowadził kilka lat temu i realizuje w projekcie e-deklaracje2. Jest on dostępny przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i umożliwia elektroniczne składanie zeznań i różnych dokumentów podatkowych.
Pokaż więcej

Dzięki systemowi e-Podatki podatnik (lub płatnik) może:

 • założyć konto do bezpośredniej komunikacji elektronicznej z urzędem skarbowym,
 • pobrać formularze elektroniczne (interaktywne i on-line),
 • użyć aplikacji e-deklaracje desktop dla osób fizycznych, dzięki której złoży formularze elektroniczne bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • zastosować uniwersalną bramkę dokumentów, czyli za jej pomocą przesłać urzędowi skarbowemu dokument wielopozycyjny, np. zbiorczą informację o dochodach osób fizycznych, opatrzoną jednym podpisem elektronicznym,
 • otrzymać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za poprzedni rok (tzw. PFR, z ang. pre-filled tax return).

Jakie korzyści wynikają ze złożenia deklaracji drogą elektroniczną?

Zalety użycia e-deklaracji odczuwa nie tylko wypełniający je na własnym komputerze podatnik - bez większych problemów w formularzu zeznania wstawi wszystkie informacje, bo system mu podpowie, jak ma to zrobić, a gdy popełni błąd, szybko go wychwyci. Stanie się to także w czasie krótszym niż przy tradycyjnym, ręcznym wypisywaniu druku. Ponadto dzięki systemowi podatnik ma informację on-line o stanie swoich spraw i koncie rozliczeniowym. W systemie zapisuje się też historia jego zeznań podatkowych - nie musi ich przechowywać w formie papierowej, więc eliminuje domowe archiwa. Taki elektroniczny ślad jest podatnikowi jednak potrzebny, bo w e-deklaracji musi podać przychód z minionego roku, aby system go zweryfikował przy kolejnym zeznaniu rocznym (warto więc zachować elektroniczną formę zeznania podatkowego). Tą drogą może składać zarówno formularze podatkowe, jak i zaświadczenia, wnioski czy uiścić np. opłatę skarbową.

Z kolei administracji skarbowej taki system zapewnia scentralizowaną informację o podatnikach - pozwala szybko zidentyfikować podatnika, nie przypisując go do konkretnego adresu zamieszkania czy właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Dla skarbówki to także poważne ułatwienie, bo obieg dokumentów jest elektroniczny co likwiduje papierowe zasoby (dlatego tak usilnie resort finansów zachęca podatników do korzystania z e-deklaracji) i pozwala dostosować w tym zakresie polską administrację skarbową do standardów Unii Europejskiej. Ten system pomaga też stworzyć centralny rejestr podmiotów skorelowany z pozostałymi państwowymi wykazami obywateli i podatników.

Kto może złożyć zeznanie podatkowe poprzez e-deklaracje?

Ministerstwo Finansów przypomina, że dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy mają identyfikator podatkowy. Jest nim numer:

 • PESEL - dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku VAT,
 • NIP - u pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami VAT lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

Instalacja wtyczki e-deklaracje desktop

Wtyczka e-deklaracje desktop umożliwia osobom fizycznym (podatnikom, płatnikom) wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podpisanych „danymi autoryzującymi” (podpisem elektronicznym). Aplikacja działa w systemach Windows, Linux i Mac, a jej aktualna wersja to 10.0.6. Informacje na temat instalacji oraz korzystania z aplikacji e-deklaracje desktop znajdują się w instrukcji aplikacji e-deklaracje desktop.

Na kłopoty infolinia

Jeśli podatnik ma problem z prawidłowym zainstalowaniem i obsługą systemu e-deklaracje, z pomocą przyjdzie mu portal podatkowy Ministerstwa Finansów. W krajowej informacji podatkowej, czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, można też uzyskać porady w sprawie procedury składania deklaracji.

Do łączenia się z MF służy kilka numerów telefonów:

 • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych),
 • 22 330 03 30 (dla połączeń z komórek),
 • +48 22 330 03 30 (dla rozmów z zagranicy).

O pomoc techniczną w sprawie portalu podatkowego, w tym systemu e-deklaracje i wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) można też zwrocić się mailowo na adres: [email protected].

W jaki sposób złożyć zeznanie drogą elektroniczną?

Zeznanie drogą elektroniczną można złożyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest użycie formularzy interaktywnych ze strony MF. Wymaga to jednak zainstalowania oprogramowania Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0.0 i wtyczki (plug-in) w najnowszej wersji. Za pomocą aplikacji e-deklaracje desktop można wypełnić i przesłać deklaracje podatkowe. Chodzi np. o PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 - dla podatku dochodowego od osób fizycznych czy o VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10,VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-27K, VAT-UE, VAT-UEK - dla podatku od towarów i usług.

Dla deklaracji przy podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej oraz najpoularniejszych zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 dostępny jest formularz online. Aby go wypełnić i przesłać, należy skorzystać z formularza opublikowanego na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, zakładka e-Deklaracje, Formularze, Inne.

Także firmy zewnętrzne oferują oprogramowanie do przesłania deklaracji przez internet. Są one bezpieczne i zgodne aktualnymi standardami MF, a ich oprogramowanie jest dostępne na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, w dziale Do pobrania.

Jakie dane trzeba podać, żeby wysłać deklaracje przez internet?

Przy wysyłaniu drogą elektroniczną formularzy podatkowych, np. PCC-3, PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7D, VAT-26, VAT-27, VAT-27K, VAP-1, VAT-UE, VAT-UEK, należy je potwierdzić tzw. danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących). Tymi danymi są indywidualne informacje o osobie składającej zeznanie podatkowe lub podanie:

 • numeru NIP lub PESEL,
 • imienia i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składa się dokument elektroniczny.

Czy system e-deklaracje jest bezpieczny?

Unikatowe informacje podawane przez podatnika zapewniają bezpieczeństwo świadczonej usługi, bo Ministerstwo Finansów udostępniło podpis elektroniczny oparty na tych cechach. Są one weryfikowane w systemie centralnym i jednocześnie służą do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z internetowego przesyłania swoich zeznań.

Do komunikacji między wysyłającym np. PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-11, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-UE oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40, jak i korekt tych dokumentów, podpisanych podpisem elektronicznym a systemem e-deklaracje wykorzystuje się szyfrowany kanał uniemożliwiający podsłuch transmisji danych. Ponadto resort finansów udostępnia podatnikom informację o sposobie weryfikacji integralności przesyłanych informacji.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo