Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy opłacający podatki PIT, CIT i VAT muszą korzystać z indywidualnych rachunków podatkowych. Mikrorachunki są przypisane do podatnika na stałe i są niezależne od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej. Z naszego poradnika dowiesz się, kto musi mieć mikrorachunek podatkowy i skąd go wziąć.
Pokaż więcej

Do końca 2019 roku podatnicy wpłacali podatki VAT, PIT i CIT na rachunki urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania podatnika i rodzaj podatku. Zmiany w przepisach wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym aktem prawnym, wprowadzono mikrorachunki podatkowe. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik ma swój indywidulany rachunek podatkowy, na który wpłaca należność z tytułu PIT, CIT i VAT (w wyłączeniem VAT-14 i VAT w imporcie). Numer rachunku jest stały, niezależny od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej. Mikrorachunek służy tylko jednemu celowi – do wpłaty podatków. Zwroty i nadpłaty podatków realizowane są tak, jak do tej pory – na konta bankowe podatnika wskazane w urzędzie skarbowym.

Indywidualny rachunek podatkowy - generator

Mikrorachunek podatkowy można wygenerować samodzielnie na stronie Ministerstwa Finansów podając swój PESEL lub NIP. Numer PESEL podają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi płatnikami VAT. NIP należy podać w pozostałych przypadkach. Numer mikrorachunku można też otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie numeru rachunku nie wiąże się dla podatnika z żadnymi kosztami.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

LK – liczba kontrolna,

10100071 – to wartość stała, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

222 – wartość stała, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

Y=1 – gdy podatnik użyje numeru PESEL,

Y=2 - gdy podatnik użyje numeru NIP,

po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika

na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Ministerstwo Finansów zaleca, by przed użyciem mikrorachunku dokładnie sprawdzić, czy został on prawidłowo wygenerowany, czyli czy zawiera prawidłowy numer PESEL lub NIP.

Inne podatki

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT nadal należy wpłacać na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Nie zmieniły się też zasady wpłat podatków, jeżeli podatnik rozlicza się na karcie podatkowej oraz stosuje VAT-14 i VAT w imporcie. Na dotychczasowych zasadach realizuje się też wpłaty z tytułu mandatów karnych, czyli na rachunki wskazane na bloczkach mandatowych.

Podatnicy, którzy czekają na decyzję o przyznaniu numeru PESEL lub NIP – i nie mogą wygenerować indywidualnego rachunku bankowego - powinni wpłacić należność podatkową na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. Wykaz numerów rachunków jest dostępny na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. W takiej sytuacji należy w tytule przelewu wpisać numer dokumentu, np. paszportu, aby urzędnik mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo