Wyobraź sobie, że wziąłeś właśnie kredyt na swoje wymarzone mieszkanie z dużym tarasem. Comiesięczne raty są dość wysokie, dlatego spłacasz je tylko wtedy, gdy masz pieniądze – specjalnie nie przejmujesz się terminami zaplanowanymi w harmonogramie spłaty kredytu. Po jakimś czasie chcesz wziąć kolejną pożyczkę – tym razem wpadł Ci w oko świetny samochód w atrakcyjnej cenie. Problemem staje się jednak Twoja historia kredytowa. Dobrze byłoby ją odbudować. Pytanie tylko jak?
Pokaż więcej

Jak tworzona jest historia kredytowa - zapis historii spłaty kredytu

Na historię kredytową składają się informacje o terminowości i regularności spłat zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek udzielonych przez banki oraz inne instytucje finansowe. To jeden z najważniejszych elementów wpływających nie tylko na decyzję o przyznaniu ewentualnego kredytu, ale również na jego koszt. Przed udzieleniem kredytu bank na pewno sprawdzi Twoją historię kredytową w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Może również sięgnąć do rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG), gdzie dowie się więcej o Twojej, szeroko rozumianej historii płatniczej. W ten sposób bank sprawdzi informacje na temat Twojej dotychczasowej "współpracy" kredytowej z innymi bankami, ale także dowie się, czy rzetelnie opłacasz swoje stałe zobowiązania, jak np.: czynsz, rachunki za media, abonament telefoniczny czy abonament TV. To pomoże mu podjąć decyzję, czy i w jakiej formie udzielić Ci kredytu.

Pozytywna historia kredytowa - jak ją budować?

Dlatego budowanie swojej pozytywnej historii kredytowej w BIK i płatniczej w BIG jest bardzo ważne. Z pewnością wymaga to trochę wysiłku i sporo systematyczności, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Warto się wysilić, bo dzięki temu staniesz się wiarygodnym i rzetelnym klientem dla instytucji finansowych. Co więcej, pozytywna historia płatnicza i kredytowa nie tylko podnosi Twoje szanse na uzyskanie kredytu czy pożyczki, ale również możesz dostać je na lepszych warunkach.

Co za tym idzie – pozytywna historia płatnicza i kredytowa okazuje się bardzo przydatna, negatywna – wręcz przeciwnie (może utrudnić lub nawet uniemożliwić wzięcie kredytu czy pożyczki). Z kolei całkowity brak historii kredytowej i płatniczej wbrew pozorom również nie jest dobrze odbierany przez banki czy firmy pożyczkowe. Dzieje się tak, ponieważ dana instytucja finansowa nie jest w stanie zweryfikować, czy jesteś rzetelnym czy też niewiarygodnym finansowo płatnikiem. Istnieje wówczas ryzyko, że otrzymasz kredyt czy pożyczkę na niższą kwotę lub krótszy okres, niż planowałeś. Najlepszym sposobem na uniknięcie tych kłopotów jest terminowe spłacanie swoich zobowiązań i budowanie tym samym pozytywnej historii. Ponadto warto także pomyśleć o zakupie na raty. Wiele sklepów oferuje raty 0% - wystarczy spłacać je później regularnie i systematycznie budować swoją wiarygodność finansową. Pozytywna historia kredytowa i płatnicza potwierdza, że jesteś terminowym, rzetelnym i wiarygodnym partnerem, któremu warto zaufać.

Negatywna historia kredytowa - jak ją naprawić lub odbudować?

Jeśli z pozyskanych w BIG informacji wynika, że masz na swoim koncie niespłacone zadłużenie, powinieneś je jak najszybciej uregulować. Negatywne informacje usuwane są z BIG na żądanie wierzyciela, który je dopisał. Oznacza to, że Twoje dane znikną z rejestru dłużników dopiero po uregulowaniu wszystkich zaległości. Gdy spłacisz swoje zobowiązanie w całości, Twój wierzyciel ma 14 dni na zaktualizowanie informacji o Tobie w BIG. Dzięki temu dane negatywne o zadłużeniu nie są dłużej ujawniane.

Kiedy i jak możesz „wyczyścić” dane w BIK?

Z kolei negatywne informacje w BIK są niestety nieusuwalne i tylko w ściśle określonych przypadkach można wystąpić do BIK z prośbą o usunięcie ich. Są to takie przypadki jak:
  • odwołanie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych po spłacie całości kredytu (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe) lub upływ terminu, na jaki została udzielona ta zgoda
  • upływ 5-letniego terminu przetwarzania danych klienta banku bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania
  • dane nieprawdziwe lub błędne, omyłkowo wprowadzone do systemu BIK

BIK koryguje dane lub je usuwa tylko po wpłynięciu określonej dyspozycji od banku, który te dane do BIK przekazał. Dyspozycja ta natomiast może powstać jedynie w sytuacji, gdy klient złożył wniosek w banku z taką prośbą i tylko, gdy są ku temu podstawy prawne.

Po 11 września 2016 r. instytucje pożyczkowe muszą przekazywać dane o:

  • całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu;
  • stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości;
  • nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo