Planujesz zakup nowego samochodu? Chcesz wymienić starą pralkę lub telewizor, a może marzy Ci się remont mieszkania? Jeśli oszczędności na koncie nie wystarczają, zaczynasz rozważać wzięcie pożyczki lub kredytu. Wtedy pojawia się obawa, czy go otrzymasz. Warto wówczas sprawdzić, czy w rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej nie ma informacji negatywnych dotyczących niezapłaconych przez Ciebie rachunków, faktur, czynszu lub innych zobowiązań.
Pokaż więcej

Przed udzieleniem kredytu, bank z pewnością sprawdzi historię kredytową klienta w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej, a potem sięgnie też po dane z innych wiarygodnych źródeł, do których należą m.in. biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG).

Jaka jest różnica pomiędzy BIK a BIG?


BIK gromadzi i przechowuje dane na temat historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów oraz firm pożyczkowych. Z kolei w BIG znajdują się głównie informacje z pozostałych sektorów gospodarki - w BIG można np. sprawdzić, czy dany klient rzetelnie opłaca swoje „codzienne zobowiązania”, tj. czynsz, rachunki za media, usługi telekomunikacyjne czy multimedia. Znajdują się w nich również informacje dotyczące zadłużenia alimentacyjnego, czy nawet kar bibliotecznych.

Przed złożeniem wniosku o kredyt lub pożyczkę warto zatem samodzielnie sprawdzić informacje na swój temat w BIK oraz w BIG.

W przypadku BIK wystarczy założyć konto na www.bik.pl które umożliwia dostęp do raportów z historią kredytową, oceną punktowych oraz Alertów chroniących przed wyłudzeniem kredytu. Konto umożliwia również zastrzeżenie dowodu osobistego w przypadku jego zagubienia lub kradzieży.

Jak uzyskać dane zgromadzone w BIK lub BIG?

W związku z faktem, iż w Polsce obecnie działa 5 biur informacji gospodarczej, w każdym z nich mogą pojawić się informacje gospodarcze na Twój temat. Są to: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Co ważne, informacje na Twój temat mogą być różne bo przekazane od rożnych wierzycieli. Dlatego też warto sprawdzić każde biuro informacji gospodarczej istniejące na rynku. Jak to zrobić? Można skorzystać z dedykowanych  konsumentom serwisów internetowych, np.:

  • ERIF Konsument (erif.pl/konsumenci), należącego do Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A.
  • BIG.pl, należącego do InfoMonitor BIG S.A.
  • konsument.krd.pl, należącego do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. 


Za ich pośrednictwem każdy może sprawdzić, czy w Rejestrze znajdują się jakiekolwiek informacje gospodarcze na jego temat - negatywne o zadłużeniu lub pozytywne o terminowo zapłaconych zobowiązaniach. Można też dowiedzieć się, czy w ciągu ostatniego roku ktoś sprawdzał Cię w bazach Rejestrów i jakie informacje o Tobie uzyskał.

Problemy finansowe mogą pojawić się w każdej chwili, dlatego jednorazowe sprawdzenie historii kredytowej lub płatniczej może nie wystarczyć. Warto na bieżąco monitorować swoją sytuację we wskazanych instytucjach. Aby mieć pełną kontrolę nad tym, jakie informacje na Twój temat znajdują się w danej chwili w w BIK lub BIG-ach. Zarówno BIK jak i BIG-i oferują usługi alertów czy automonitoringu, pozwalających trzymać rękę na pulsie.

90% informacji zgromadzonych w  BIK to informacje pozytywne. Od pewnego czasu również w  BIG-ach są gromadzone, informacje pozytywne, które potwierdzają sumienne i terminowe opłacanie zobowiązań finansowych. Tak więc dzięki terminowo płaconym np. ratom kredytów czy pożyczek,  fakturom i rachunkom, każdy z nas ma możliwość budowania swojej pozytywnej historii płatniczej. To może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków przyszłych kredytów, umów i współpracy z dostawcami różnych usług. 

Warto pamiętać, że w BIG-ach poza sprawdzeniem danych na temat samego siebie, możesz też sprawdzić przedsiębiorcę, np. potencjalnego pracodawcę, biuro podróży czy dewelopera, z którym planujesz nawiązać współpracę. Uzyskane informacje pomogą Ci ocenić wiarygodność płatniczą sprawdzanej firmy.

Autor:

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 7 września 2015 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe, i jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej poddającym co kwartał swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Więcej na erif.pl

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo