Leasing kojarzy nam się głównie z usługą dla przedsiębiorców, jednak od kilku lat jest on także dostępny dla osób fizycznych. Chociaż nie jest to bardzo popularna metoda finansowania zakupu auta, to jednak warto brać ją pod uwagę jako alternatywę dla kredytu gotówkowego, pożyczki lub kredytu samochodowego.
Pokaż więcej

Uproszczona procedura leasingu

Gdy słyszymy o leasingu, od razu kojarzy nam się usługa finansowa skierowana dla przedsiębiorców, czyli leasing operacyjny. Wielu właścicieli firm wybiera taką formę finansowania auta ze względu na możliwość optymalizacji podatkowej – rata leasingowa oraz inne opłaty mogą być bowiem ujęte w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Leasing konsumencki jest relatywnie młodą usługą na polskim rynku i jest skierowany do osób, które nie prowadzą firmy. Nie ma wprawdzie w tej sytuacji korzyści z tytułu oszczędności podatkowych, jednak sama usługa stanowi alternatywę dla innych metod finansowania i w wielu krajach cieszy się sporą popularnością. W Europie Zachodniej udział leasingu konsumenckiego na rynkach leasingu ruchomości pod względem wartości zawieranych umów wynosi średnio 24 proc, a w Wielkiej Brytanii potrafi nawet sięgać nawet 50 proc.

Zwykła procedura udzielania leasingu

Leasing to sytuacja, w której właściciel przedmiotu użycza klientowi przedmiot, za który ten płaci comiesięczne raty. W tym przypadku tzw. leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania samochodu w zamian za raty leasingowe uzgodnione umową. Auto można zwrócić lub odkupić po zakończeniu umowy, a leasingować można samochody nowe i używane, nie starsze niż cztery lata. W kwestii finansowej, klient ponosi z reguły opłatę wstępną sięgającą z reguły od kilku do kilkunastu procent wartości samochodu, natomiast później płaci już tylko raty za wypożyczenie.

Zalety leasingu konsumenckiego samochodu

Jedną z najważniejszych zalet leasingu konsumenckiego jest uproszczona procedura jego udzielania. Firmy leasingowe mają dwie procedury: zwykłą oraz uproszczoną, w zależności od wartości przedmiotu leasingu.

W uproszczonej procedurze klientowi wystarczy zaświadczenie o zarobkach oraz dwa dokumenty tożsamości, aby leasing został udzielony szybko i bezproblemowo.

Z kolei w przypadku procedury zwykłej, firma będzie wymagała wypełnionego i podpisanego wniosku o leasing, ksera dwóch dokumentów tożsamości, aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu wnioskodawcy, wyciągu z konta bankowego wnioskodawcy z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia oraz dokumentów poręczyciela, jeśli będzie wymagane zabezpieczenie dodatkowe. W procedurze zwykłej firma leasingowa może zwracać się z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeśli będą one niezbędne do podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu.

Leasing konsumencki pozwala klientowi na skorzystania z różnego rodzaju rabatów, pod warunkiem, ze firma leasingowa dysponuje dodatkowymi zniżkami w związku ze współpracą z producentami i dealerami aut. Dzięki temu sam koszt nabycia przedmiotu leasingu może być niższy.

Leasing konsumencki czy kredyt - co się bardziej opłaca?

Koszt leasingu konsumenckiego porównujemy z reguły z kosztem kredytu gotówkowego bądź samochodowego. Oprócz liczenia samych kosztów warto pamiętać o dodatkowej zalecie leasingu - firmy leasingowe stawiają mniejsze wymagania klientom, ponieważ nie mają ustawowego obowiązku badania zdolności kredytowej klienta. Taki wymóg mają z kolei banki.

Czym jest leasing konsumencki - > Zasady leasingu konsumenckiego

Chociaż leasing konsumencki wydaje się bardzo rozsądną alternatywa dla klasycznych usług bankowych, to jednak nie możemy zapominać o jego wadach. Właścicielem auta jest firma leasingowa, a nie leasingobiorca – to duża wada dla każdego, kto przywiązuje wagę do posiadanych przedmiotów. W związku z tym, nie nabywamy praw do kolejnych zniżek ubezpieczeniowych, a w tak prozaicznych sytuacjach jak np. wyjazd za granicę, powinniśmy uzyskać zgodę firmy finansującej samochód na opuszczenie kraju.

Leasing konsumencki samochodu a kradzież auta

Należy pamiętać także, że w razie powstania szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu, nasza umowa leasingowa wygasa. Niestety w takich sytuacjach leasingodawca może żądać od nas zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie niezapłaconych rat, pomniejszonych jedynie o korzyści, jakie uzyskaliśmy w związku z ich zapłatą przed umówionym terminem. To jedna z największych wad leasingu, ponieważ w takich sytuacjach ubezpieczenie może nie być wystarczające do pokrycia całości kosztów i cała sytuacja może skończyć się stratą dla klienta.

Oczywiście leasing konsumencki nie daje leasingobiorcy również żadnych korzyści podatkowych, które są kluczowe w ofercie leasingu dla firm.

Czym jest leasing konsumencki w Polsce

Wprawdzie na w krajach Europy Zachodniej leasingu konsumencki stał się już dosyć popularną usługą, to jednak w Polsce jego historia jest dosyć krótka. Sam produkt stał się dostępny dopiero od 2011 roku, gdy została podpisana ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, tzw. ustawa deregulacyjna. Od tamtego czasu leasing konsumencki rozwija się na polskim rynku.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo