Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest konieczność opłacania składek na ZUS. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mają prawo skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak korzystać z niższych składek ZUS i komu przysługuje ulga.
Pokaż więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się dla przedsiębiorcy z wydatkami. Musi zakupić wyposażenie do biura oraz materiały niezbędne do prowadzenia firmy. Konieczne jest także opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezależnie od tego czy firma na początku przynosi jakiekolwiek przychody. Na szczęście przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność po raz pierwszy lub wznawiają ją po długiej przerwie, mogą korzystać z obniżonych składek na ZUS. W mowie potocznej do tej pory można się było spotkać z terminem „mały ZUS”. Obecnie terminem tym określa się inną ulgę - obniżone składki dla firm działających na niewielką skalę.

Składki ZUS w 2020 na działalność gospodarczą

Zastanawiasz się, jaka będzie wysokość składek ZUS w 2020 r. dla przedsiębiorców? To poziom przeciętnego wynagrodzenia ma wpływ na ich wysokość. W tym roku jego kwota wynosi 5 227 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS w 2020 r. stanowi zaś 60% tej kwoty, a więc 3 136,20 zł. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim wzrost dotychczasowych składek. Sprawdź zatem, jak prezentują się poszczególne, minimalne składki.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020

Na składki ZUS dla przedsiębiorców składa się składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy. Jak prezentuje się obecnie ich wysokość?

 • Składka emerytalna - 612,19 zł,
 • Składka rentowa - 250,90 zł,
 • Składka chorobowa - 76,84 zł,
 • Składka wypadkowa - 52,37 zł,
 • Składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł.

Czy mamy do czynienia z dużym wzrostem? Składki ZUS dla nowych firm w 2020 r. wzrosły łącznie o ponad 90 złotych miesięcznie (94,49 zł), a więc aż o 7% w stosunku do ubiegłego roku. Wzrosła ma także składka zdrowotna do 362,34 zł.

Preferencyjny ZUS w 2020 - komu przysługuje ulga?

Preferencyjny ZUS to ulga dla nowych przedsiębiorców. Co więcej, mogą oni również podjąć decyzję, czy będą opłacać dobrowolną składkę chorobową. Jeśli tak, to tzw. “niski ZUS” w 2020 roku wyniesie 555,89 zł. W sytuacji zaś, gdy się na nią nie zdecydują, to składka wyniesie 555,89 zł.

Jak długo można korzystać z obniżonego ZUS-u?

Z ulgi można korzystać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli przedsiębiorca otworzy firmę w połowie miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczy się od następnego pełnego miesiąca. Po 2 latach firma nie może już korzystać z ulgi. Co ważne, zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa okresu obowiązywania preferencyjnego ZUS-u.

Kto nie może korzystać z obniżonego ZUS-u?

Z obniżonych składek ZUS nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Co zrobić aby skorzystać z obniżonego ZUS-u?

Żeby skorzystać z obniżonych składek ZUS w 2020 roku, należy złożyć druk ZUS ZUA. Jako kod ubezpieczenia należy wpisać 05 70 albo 05 72. Po dwóch latach należy wyrejestrować się z opłacanych składek (druk ZUS ZWUA, kod wyrejestrowania: 600) i ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych już na standardowych zasadach (ZUS ZUA, kod ubezpieczenia: 05 10 albo 05 12). Czas na wyrejestrowanie się z ulgowych ubezpieczeń wynosi 7 dni. W tym samym czasie należy zarejestrować się do opłacania składki od pełnej podstawy. Czynności te można wykonać przez internet, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Przechodząc na standardowe składki należy także złożyć deklarację ZUS DRA. Należy w niej podać obowiązującą podstawę wymiaru składek. Przedsiębiorca opłacający standardowe składki musi już też opłacać składkę na Fundusz Pracy (70,05 zł).

Do tej pory o obniżonych składkach mówiło się „mały ZUS”. Obecnie terminem tym określa się inną ulgę („mały ZUS 2019”). Polega ona na obniżeniu składek firmom, które prowadzą działalność na małą skalę. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG , których przychód z działalności nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Mały ZUS plus

Dodatkową ulgą dla przedsiębiorców jest tzw. „mały ZUS plus” czyli obniżone składki dla właścicieli firm, których przychody nie przekroczyły określonego poziomu w roku poprzednim. Zgłoszenia były przyjmowane do 29 lutego 2020 r., a w kolejnych latach działania programu czas na formalności ma być jedynie w styczniu.

Przedsiębiorca, który nie przekroczy określonego progu przychodów (w 2019 roku próg był na poziomie 120 tys. zł), będzie mógł płacić składki proporcjonalnie do osiągniętego dochodu. Na stronie internetowej ZUS znajduje się specjalny kalkulator do obliczania składek w zależności od osiągniętych dochodów – jest to program zakładający indywidualne wyliczenia dla przedsiębiorców, zamiast takich samych składek w skali całego kraju. Szacuje się, że z opisanego zwolnienia może korzystać ok 300 tys. przedsiębiorców.

Jak prezentowała się wysokość obniżonych składek ZUS w 2019 roku?

Z obniżonego ZUS-u mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy otwierają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie wynoszącej minimum 5 lat. Przy czym ustawa Prawo przedsiębiorców w artykule 18 daje im jeszcze jeden przywilej – tzw. ulgę na start. Przez pierwsze sześć miesięcy przedsiębiorca może odprowadzać tylko składkę zdrowotną. W 2019 roku wynosiła ona 342,32 zł, w 2020 jest to kwota 362,34 zł. Dopiero po tym okresie firma może przejść na obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie ma prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych. Jeśli chce z nich korzystać, musi od razu rozpocząć opłacanie preferencyjnego pakietu składek. Ulgowe składki obowiązują przez okres 2 lat.

Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 250 zł brutto, więc podstawą do naliczania składek była kwota 675 zł. Składki dla nowych firm w 2019 r. kształtowały się następująco:

 • składka emerytalna (19,52 proc. podstawy wymiaru składki) -131,76 zł,
 • składka rentowa (8 proc.) - 54 zł,
 • składka chorobowa – dobrowolna (2,45 proc.) - 16,54 zł,
 • składka wypadkowa w firmie zatrudniającej do 9 osób (1,67 proc.) 11,27 zł,
 • fundusz pracy (2,45 proc.) - nie dotyczy.

Razem - 213 zł bez składki zdrowotnej.

Razem ze składką zdrowotną i dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 555,89 zł.

Razem bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 539,35 zł.

Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej stanowiło jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to przedsiębiorca nie musiał opłacać sobie składek na Fundusz Pracy.

Dla porównania pełna składka przedsiębiorcy prowadzącego działalność (bez ulg) wynosiła 1316,97 zł. Należy pamiętać o tym, że po dwóch latach prowadzenia firmy składka na ZUS-y wzrasta o około 60 proc.

2.9
/ 5
(liczba głosów: 
14
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo