Świadczenia przedemerytalne podlegają waloryzacji, której aktualną wartość trzeba sprawdzać co roku. Podpowiadamy ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2020 i jakie trzeba spełnić warunki, aby je otrzymać
Pokaż więcej

Szczegółowe informacje o tym jak działa świadczenie przedemerytalne określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. W praktyce jednak wygodniej jest zwrócić się z pytaniami i wątpliwościami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się tymi świadczeniami na bieżąco. Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, należy spełniać kilka warunków. Co do nich należy?

Zasiłek przedemerytalny 2020 r.

Podobnie jak wiele innych świadczeń, świadczenie przedemerytalne również podlega corocznej waloryzacji, która ma na celu zniwelowanie wpływu inflacji. Gdyby nie było waloryzacji, obywatel, któremu wypłacane są środki, byłby stratny w związku ze średnim wzrostem cen.

Od 1 marca 2019 świadczenie przedemerytalne wynosiło 1 140,99 zł brutto. W 2020 r. wzrosło ono wraz z kolejną waloryzacją. Od 1 marca zasiłek przedemerytalny wynosi już 1 210,99 zł brutto.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny 2020?

Aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, musisz spełnić dwa rodzaje warunków: 

  • wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne oraz
  • indywidualne - uzależnione od Twojego stażu pracy, wieku oraz przyczyn ustania stosunku pracy.Zasiłek przedemerytalny jest przyznawany osobom bezrobotnym. Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne przede wszystkim musisz w momencie składania wniosku mieć status osoby bezrobotnej oraz przez okres co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Status oraz dokładny okres pobierania zasiłku urząd pracy potwierdzi odpowiednim zaświadczeniem.

Dodatkowo, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie możesz bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ten fakt również potwierdza urząd pracy stosownym zaświadczeniem.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Osoba zainteresowana świadczeniem przedemerytalnym musi złożyć wniosek o jego przyznanie w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczenie emerytalne 2020, gdy stracisz pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Przede wszystkim, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które straciły pracę nie ze swojej winy, ale z winy zakładu pracy. Przykładem może tu być ogłoszenie upadłości firmy, niewypłacalność pracodawcy, likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy, śmierć pracodawcy. Ustawa reguluje bardzo szczegółowo zarówno sytuacje, jak i wiek oraz staż pracy osoby, która może ubiegać się o świadczenie w takiej sytuacji,

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełniła warunki wspólne oraz:

  • była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy i która ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiada staż pracy uprawniający do emerytury - minimum 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) lub,
  • była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, i która ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiada staż pracy uprawniający do emerytury - minimum 30 lat (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna) lub,
  • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, oraz opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne za ten okres, a do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiada staż pracy uprawniający do emerytury - minimum 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) lub,
  • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła staż pracy uprawniający do emerytury -minimum 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) lub,
  • była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz posiada staż pracy uprawniający do emerytury - minimum 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna) lub,
  • była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy posiadała staż uprawniający do emerytury - minimum 34 lata (kobieta) lub 39 lat (mężczyzna).


Świadczenie przedemerytalne 2020 - podsumowanie

Należy pamiętać że zasiłek przedemerytalny jest specjalnym rodzajem świadczenia społecznego, które wypłaca się na rzecz potrzebujących seniorów, w sytuacji, gdy utracili swoje źródło utrzymania na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przyznaje je ZUS, na wniosek seniora. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, a jego stawka zmienia się 1 marca każdego roku.3.9
/ 5
(liczba głosów: 
18
)
Twoja ocena

Autor:

Tomasz Jaroszek

Ekspert Kapitalni.org
Były dziennikarz ekonomiczny, obecnie bloger i fan nowych mediów. Z rynkem finansowym związany od ponad 7 lat. Był redaktorem działu finanse w Comperia.pl, redaktorem naczelnym Przeglądu Finansowego Bankier.pl, prowadził studio telewizyjne Bankier.pl. Obecnie występuje w mediach jako komentator gospodarki i giełdy. Właściciel Jaroszek Consulting. Wspierał swoimi usługami takie firmy jak Diners Club, X-Trade Brokers, NaTemat.pl, AIP Businness Link. Współautor książki o giełdzie „Ryzykować trzeba umieć”, autor bloga Doradca.tv.
Dowiedz się więcej

Krzysiek

28.11.2018 03:59

Ciekawe

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.