Czy bank lub firma pożyczkowa może wymagać ksero dowodu?

Czy bank lub firma pożyczkowa może wymagać ksero dowodu skoro GIODO nie zaleca zgadzać się na jego wykonanie?

Pytanie od: SKJohn


Nasz ekspert odpowiada

Na kserowanie dowodu osobistego nie trzeba się godzić - przepisy prawa nie zobowiązują pożyczkobiorców do przekazania kopii dokumentu. Jeżeli jednak jest to wymagane wewnętrzną procedurą pożyczkodawcy, konsekwencją może być brak możliwości zawarcia umowy pożyczki. Zupełnie inną kwestią jest ocena, czy samo kserowanie dowodu jest zgodne z prawem, czy nie.

Dlaczego pożyczkodawca potrzebuje ksero dowodu tożsamości?

Bank bądź firma pożyczkowa sporządzają kopię dowodu osobistego klienta (skan, kserokopię, zdjęcie) w celu z jednej strony zdentyfikowania osoby i potwierdzenia jej zdolności kredytowej (do czego tak naprawdę wystarczające winno być okazanie dowodu), a z drugiej strony w celu pozyskania danych osobowych niezbędnych dla oceny zdolności kredytowej, przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z klientem. Ewentualnie również w celu późniejszych czynności windykacyjnych.

Na jakiej podstawie bank może przetwarzać dane osobowe z pozyskane z ksero dowodu osobistego?

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych regulowane jest ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi mieć ku temu podstawę prawną tj. albo przepis prawa albo oświadczenie osoby, której dane dotyczą (np. w postaci zapisu umownego) o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.

W przypadku banków taką podstawę prawną kreuje art. 112b Prawa bankowego, który uprawnia banki do przetwarzania dla celów prowadzonej działalności bankowej "informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych". W związku z tym, banki upoważnione są do przetwarzania wszystkich danych wynikajacych z dowodu osobistego, łącznie z wizerunkiem swojego klienta. Sporządzenie kserokopii dowodu wg. utrwalonego już poglądu, jest jedynie czynnością techniczną, tj. sposobem w jaki dane takie się pozyskuje i jest to działanie legalne.

Czy firmy pożyczkowe mogą żądać ksero dokumentów?

W przypadku firm pożyczkowych nie ma przepisu analogicznego do ww. art. 112b Prawa bankowego i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zawartą umową oraz art. 9 Ustawy o kredycie konsumenckim (przy ocenie zdolności kredytowej). W tym miejscu warto zauważyć, że przeciętne umowy z firmami pożyczkowymi nie zawierają szczególnych zapisów dotyczących prawa przetwarzania wizerunku - zdjęcia pożyczkobiorcy, które jest elementem dowodu osobistego, co może stanowić naruszenie prawa, dlatego zawsze warto szczegółowo przeczytać taką umowę i na tej podstawie ustalić, czy podpisując umowę zgadzamy się na przetwarzanie wszystkich danych objętych dowodem, tj.: imienia, nazwiska, numeru PESEL, imion rodziców, wizerunku (zdjęcia), serii i numeru dowodu, daty urodzenia, nazwiska panieńskiego, płci, miejsca urodzenia i obywatelstwa, a w starych dowodach również adresu zameldowania.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo