Czy możliwe jest zrzeczenie się spadku na osobę trzecią? Jak doprowadzić do "zjednoczenia" własności nieruchomości?

Właścicielką mojego rodzinnego domu wraz z działką na której stoi dom była moja mama. Odziedziczyła go w całości po śmierci taty. Sprawa spadkowa odbyła się w roku bodajże 1998. Po pewnym czasie mama wyszła za mąż. W domu mieszkała tylko ona z mężem. Ja i moja siostra mamy swoje mieszkania. W roku 2007 mama zmarła. W domu został sam jej mąż. W roku 2016 z mojego powództwa odbyła się sprawa spadkowa. Spadek, czyli dom i działka do niego należąca przypadł po 1/3 dla mnie, mojej siostry i męża mamy. Po tej sprawie w domu zostawał ciągle tylko mąż mamy. Po pewnym czasie ożenił się i nadal mieszkał wraz z nową żoną. 4 kwietnia 2019 roku zmarł. W domu została jego żona. Do dziedziczenia po nim 1/3 części mojego rodzinnego domu została jego obecna żona, 3 żyjące córki z pierwszego małżeństwa i dwoje wnuków po 4 nieżyjącej już córce. Teraz zaczyna się problem. Wszyscy spadkobiercy chcą odrzucić spadek po nim. Wiem, że żona już to zrobiła. Problem w tym, że ja planowałem ich wszystkich prosić o przeprowadzenie sprawy spadkowej i zrzeczenie się na mnie ich części. Widzę, że to będzie niemożliwe. Czy ja mógłbym coś zrobić aby przejąć ich części, jeżeli oni odrzucą spadek?

Pytanie od: Piotr


Nasz ekspert odpowiada

Jeśli wszyscy potencjalni spadkobiercy drugiego męża matki odrzucą spadek, to zgodnie z kodeksem cywilnym może on być dziedziczony przez właściwą gminę. Dodam, że w tym zakresie musiałyby się spełnić wszystkie przesłanki tj.:

1. Nie było testamentu (albo spadkobiercy testamentowi odrzucili spadek).

2. Nie żyją już albo odrzucą spadek osoby z tzw. pierwszego kręgu (małżonek i dzieci i ich zstępni), drugiego (małżonek i rodzice) oraz trzeciego (rodzeństwo i ich zstępni).

W takim przypadku spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (art. 935 k.c.).

Wystarczy jednak żeby ktokolwiek - np. wnuki nie odrzuciły spadku w ustawowym terminie - to staną się spadkobiercami i tym samym obejmą 1/3 domu i działki.

Warto dodać, że nie jest możliwe zrzeczenie się spadku "na kogoś". W przypadku zrzeczenia się spadku, potencjalny spadkobierca nie ma już nic do powiedzenia o tym spadku i nie ma wpływu na to co się z nim dzieje. W celu doprowadzenia do "zjednoczenia" własnosci domu i działki najprościej zwrócić się do któregoś ze spadkobierców ustawowych (art. 931 i nast. k.c.) z prośbą o przyjęcie spadku i przeniesienie go na pytającego. Warto dodać, że im bliższa więź rodzinna tym taniej będą mogli to zrobić, bo najbliżsi są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo