Czy to samo roszczenie może być egzekwowane przez dwóch komorników?

Komornik ściągał mój dług od 2014 r. od lipca z pensji do 2016 r. Obecnie ściąga dlug z emerytury ale 2019 r wyszedł drugi komornik na ten sam dług jaki pobiera pierwszy komornik. W lipcu powinien już zejść pierwszy komornik bo będzie juz 6 lat jak spłacami dług ale czy może wejść następny komornik i pobierać pieniądze czy musimy się odwołać od tej decyzji?

Pytanie od: Ewa


Nasz ekspert odpowiada

Jeden dług powinien być ściągany w jednym postępowaniu przez jednego komornika. Nie powinno dojść do sytuacji, w której dwóch komorników egzekwuje w różnych postępowaniach to samo roszczenie. Jeśli zajęcie jest faktycznie podwójne (tj. z emerytury ściągane są dwie kwoty i wysyłane do dwóch różnych komorników), to na pewno konieczne jest wyjaśnienie tej sprawy.

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z komornikiem, który prowadził sprawę jako pierwszy i uzyskać od niego informację (najlepiej na piśmie), czy postępowanie dalej się toczy i jake są "czynne" zajęcia. Warto też sprawdzić na podstawie jakiego wyroku/nakazu komornik działa. Jeśli postępowanie nadal jest prowadzone, to należy zwrócić się do drugiego komornika i ustalić dlaczego i na podstawie jakiego wyroku/nakazu ten komornik prowadzi postępowanie - jeśli te dokumenty będą się różnić, być może nie chodzi o ten sam dług.

Jeśli jednak okaże się, że:

  • faktycznie chodzi o to samo zobowiązanie,
  • równocześnie działa dwóch komorników lub
  • są dwa różne wyroki/nakazy dotyczące tego samego długu,

to należy do drugiego komornika natychmiast złożyć pismo wskazujące, że należność jest już egzekwowana przez innego komornika, a do sądu, który wydał nakaz/wyrok - wnieść skargę o wznowienie postępowania ze wskazaniem, że sprawa już została rozstrzygnięta (uwaga - termin 3 miesiące od czasu uzyskania informacji).

Jeśli okaże się, że chodzi o to samo zobowiązanie, a drugi komornik działa na podstawie tego samego nakazu/wyroku, należy natychmiast złożyć informację u drugiego komornika wskazując, że roszczenie jest już egzekwowane i wnioskować o wstrzymanie czynności i umorzenie postępowania.

Istnieje też prawdodpobieństwo, że pierwszy komornik przekazał dalsze prowadzenie egzekucji innemu komornikowi i nie "zdjął" zajęcia z emerytury. W takim wypadku należy złożyć pierwszemu komornikowi wezwanie do natychmiastowego wycofania zajęcia i zwrotu kwot wyegzekwowanych od momentu przekazania sprawy. Jeśli komornik nie zadziała od razu naraża się na roszczenia odszkodowawcze.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo