Przedawnienie długu z sądowym nakazem zapłaty

Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy zasądzony w 2009 roku nakaz zapłaty w związku z nowelizacją prawa, ulega przedawnieniu po 6 latach i jest już przedawniony, czy bieg przedawnienia biegnie do 10 lat.

Pytanie od: Radosław


Nasz ekspert odpowiada

Zmiana długości okresu przedawnienia obowiązuje od 9 lipca 2018 r. (wprowadzono Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw). Dla oceny terminu przedawnienia należności powstałych przed ww. datą znaczenie ma art. 5 ustawy zmieniającej. Cały przepis wygląda dość skomplikowanie:

Art.  5. 

1. Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

3. Do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

4. Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Biorąc pod uwagę ust. 1 cytowanego przepisu - należność z nakazu powinna przedawnić się z upływem 6-letniego okresu przedawnienia. Jednak ust. 2 doprecyzowujący zasady przedawnienia wskazuje, że w omawiamym przypadku 6-letni termin przedawnienia powinien rozpocząć bieg 9 lipca 2018 r., co spowodowałoby automatyczne wydłużenie go do 15 lat! Zdanie drugie tego zapisu wskazuje, że żeby uniknąć takiego wydłużenia (zamiast skrócenia), to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Dosłowna wykładnia prowadzi zatem do wniosku, że przedawnienie nastąpi z upływem 10 roku od uprawomocnienia nakazu zapłaty. Dodam, że przepsy w tym zakresie nie są jasne i być moze sądy orzekajace w takich przypadkach uznają, że należy je interpretować zgodnie z "duchem" przepisów tj. w celu skrócenia terminów przedawnienia zgodnie z zamiarem ustawodawcy, a tym samym - uznawać że w takim przypadku można przyjąć, że przedawnienie liczone od okresu uprawomocnienia nakazu nastąpiło już po upływie 6 - lat. 

Zastrzegam jednocześnie, że opisana powyżej krótka analiza nie uwzględnia ewentualnych przerw biegu terminu przedawnienia spowodowanych postępowaniem egzekucyjnym, w czasie którego nie biegnie termin przedawnienia.

2.5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.