Przedawnione zadłużenie za usługi telekomunikacyjne

Po jakim czasie przedawnia się dług wobec firmy telekomunikacyjnej? Czy po upomnieniach od firmy windykacyjnej należy ją o tym powiadomić, czy dopiero przy wystąpieniu o nakaz zapłaty?

Pytanie od: SKJohn


Nasz ekspert odpowiada

Przedawnienie roszczeń firmy telekomunikacyjnej nie jest odrębnie uregulowane w przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne, dlatego stosujemy w tym zakresie przepisy ogólne kodeksu cywilnego o przedawnieniu. Zasadą jest, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat trzech (art. 118 kodeksu cywilnego). Krótszy - dwuletni termin przewidują przepisy dotyczące sprzedaży (art. 554 k.c.) oraz przepisy dotyczące umowy zlecenia, które regulują również świadczenie usług (art. 750 k.c.). Niemniej jednak Sąd Najwuższy w uchwale z dnia 7.05.2009 r. w sprawie III CZP 20/09 uznał, że do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie można stosować tych przepisów i konieczne jest liczenie terminu wg. art. 118 k.c. Krótko mówiąc - na przedawnienie czekamy 3 lata licząc od terminu zapłaty wynikającego z rachunku/faktury.

Naliczanie okresu przedawnienia

W okresie ww. 3 lat należy uważać na treść pism wysyłanych do firmy telekomunikacyjnej bądź firm windykacyjnych i kancelarii, z którymi korespondujemy w sprawach dotyczących spłaty. Przyznanie, że kwota wynikająca z faktury się należy może prowadzić do tego, że okres 3 lat rozpocznie bieg od nowa od momentu takiego przyznania (uznanie długu - art. 123 k.c.). Dlatego bezpieczniej czekać do momentu, w którym beż żadnych wątpliwości ww. 3 lata upłyną i wówczas dopiero wskazać, że roszczenie się przedawniło, co oznacza, że zobowiązany nie musi go już płacić. Powstaje jednakże ryzyko, że przed upływem okresu przedawnienia przeciwko zobowiązanemu zostanie wniesiony pozew, co hamuje bieg przedawnienia. W takim wypadku sąd zasądzi nie tylko należność wynikającą z faktury, ale również odsetki i koszty sądowe.

Zarzut przedawnienia długu

Co do momentu podniesienia zarzutu przedawnienia długu - powołanie się na ten zarzut w korespondencji z wierzycielem nie zawsze wstrzyma jego działania przed sądem, zatem to kiedy zobowiązany powoła się na zarzut jest obojętne. Jeśli jednak rozpoczęło się postępowanie sądowe, należy uważnie pilnować terminów odpowiedzi do sądu - przegapienie terminu może powodować uprawomocnienie nakazu zapłaty, co w konsekwencji spowoduje konieczność zapłaty, albo rozpoczęcie działań przez komornika.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo