Wypłata należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla umowy powołania

Czy FGŚP wypłaca zaległe wynagrodzenie za pracę w upadłej firmie dla umowy "powołania", a jak tak to w jakiej wysokości? Moje zaległości są dość duże i dotyczą okresu kilkunastu miesięcy. Proszę o informację wraz z podstawą prawną.

Pytanie od: Kazimierz Medeksa


Nasz ekspert odpowiada

Zasady wypłaty należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) reguluje Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1433 ze zm.). Dla odpowiedzi na zadane pytania należy ustalić, czy FGŚP wypłaci cokolwiek pracownikowi, z którym stosunek pracy powstał na podstawie powołania, a jeśli tak, to ile.

Zgodnie z przepisem art. 10 ww. ustawy pracownikiem w jej rozumieniu jest osoba fizyczna, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Zgodnie zaś z przepisami kodeksu pracy, stosunek pracy może powstać na podstawie umowy o pracę, mianowania albo powołania. Zatem wydaje się, że na pierwsze z pytań śmiało można odpowiedzieć twierdząco.

  1. W razie niewypłacalności pracodawcy, z FGŚP wypłacane jest wynagrodzenie za pracę oraz przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
    wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
  3. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  4. odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  5. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, przysługujący za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający,
  6. odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
  7. dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy. Większość świadczeń (poza wynagrodzeniem wypłacana jest za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające niewypłacalność. Reguluje to art. 12 przywołanej na wstępie ustawy.

Wypłata świadczeń z FGŚP za jeden miesiąc nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 14 ust. 1).

Świadczenia wymienione w pkt 1- 5 (wynagrodzenia) podlegają zaspokojeniu, za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, a w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy, również w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dacie wystąpienia niewypłacalności.

Odprawa pieniężna, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia (art. 36 ¹ kp), ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tym dniu.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.