Zajęcie komornicze po zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego

Mam kilka pytań:
1. Czy osoba pozwana, po zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego, nie powinna wezwać powoda najpierw do zapłaty, czy też może od razu oddać sprawę do komornika?
2. Czy komornik może zająć rachunek bankowy w dniu odebrania zawiadomienia o wszczęciu postępowania?
3. Do kogo można złożyć skargę na zajęcie rachunku bankowego przez komornika lub na jego zawiadomienie?
4. Jaką maksymalnie kwotę może wykazać komornik w zawiadomieniu, gdy sąd przyznał pozwanemu koszty w kwocie 917 zł, a sąd odwoławczy naliczył 120 zł za wydanie klauzuli tytułu wykonawczego?

Pytanie od: Zdzisław


Nasz ekspert odpowiada

Wyrok zasądzający koszty procesu upoważnia zwycięską stronę do domagania się zapłaty zasądzonych kosztów i nie ma ona obowiązku do wezwania do zapłaty przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Takie stanowisko wydaje się niesprawiedliwe do czasu uświadomienia sobie, że przegrany brał udział w sprawie i zna treść wyroku i powinien sam go wykonać "dobrowolnie". Dlatego to przegrany powinien zadbać o ustalenie w jaki sposób ma zapłacić koszty. Strona wygrana, która nie otrzymała wpłaty wynikającej z wyroku może skierować sprawę do komornika bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego  komornik w pierwszej kolejności powinien zawiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania, a potem wykonać zajęcia majątku dłużnika zgodnie z wnioskiem. Nie odnosząc się do przebiegu postępowania, którego dotyczy pytanie, należy wskazać, że nawet w przypadku zachowania takiej kolejności działania, często dłużnik dowiaduje się o wszczęciu postępowania widząc zajęcie na rachunku bankowym, a dopiero później otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Wynika to z niedoskonałego systemu doręczeń pocztą tradycyjną, która po prostu działa wolniej niż elektroniczne zajęcie rachunku.

Na każdą czynność komornika można złożyć skargę w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o danej czynności. Skargę wnosi się do sądu rejonowego nadzorującego komornika za jego pośrednictwem.

Komornik w pismach do dłużnika i w pismach dotyczących zajęć wskazuje jakiej kwoty dochodzi podając jej elementy tj. kwoty zasądzone przez sąd, własne koszty i opłatę egzekucyjną oraz ewentualnie koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli od zasądzonych kwot biegną odsetki, komornik podaje albo sposób ich obliczania (np. odsetki od kwoty x w wysokości x% od dnia x do dnia zapłaty), albo oblicza ile wynoszą na dany dzień i podaje kwotę o jaką odsetki rosną każdego kolejnego dnia. Komornik nie ma maksymalnej kwoty jaką może podać - musi podać kwotę wynikającą z przepisów prawa, na którą składają się kwoty jw.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo