Kwota wolna od zajęcia komorniczego a koronawirus

Pracuje na pełen etat, pracodawca zmniejszył nam wymiar pracy co wiąże się z mniejszym wynagrodzeniem. Czy tarcza 3.0 chroni kwotę od zajęć komorniczych?

Pytanie od: iwka36


Nasz ekspert odpowiada

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 14.05.2020r. (Tarcza 3.0) wskazuje przesłanki umożliwiające podwyższenie wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia za pracę.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem art. 871 Kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia w związku z epidemią koronawirusa

Przepisy Tarczy 3.0. umożliwiają podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia o 25% (od podstawy obliczonej zgodnie ww. przepisem kodeksu pracy) na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik (dłużnik) ma na utrzymaniu.

W przedmiotowej ustawie przez członka rodziny, rozumie się odpowiednio:

  • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka,
  • dziecko w wieku do 25. roku życia,
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Z kolei przez dziecko, rozumie się:

  • dziecko własne pracownika,
  • dziecko współmałżonka,
  • dziecko rodzica wspólnego dziecka.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Warto podkreślić, że obniżenie wynagrodzenia pracownikowi lub utrata źródła dochodu przez członka rodziny pracownika musi nastąpić z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (art. 52 Tarczy 3.0.)

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.