Świadczenie postojowe a emerytura

Jestem emerytką. Byłam zatrudniona na umowę zlecenie od kilku lat w jednej firmie. W marcu 2020 została rozwiązana ta umowa za porozumieniem stron ze względu na COVID-19. Czy mogę złożyć wniosek o postojowe do ZUS.

Pytanie od: alka


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z artykułem 15 zq ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza antykryzysowa) osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,

2) przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. 15 073,44 zł),

3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie).

Świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcom, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę, z którym została zawarta umowa zlecenia. Chodzi więc o sytuacje, gdy umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku (m.in. poprzez jej rozwiązanie) lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania w związku z COVID-19. Rozwiązanie umowy zlecenia nie jest więc przeszkodą do ubiegania się o wypłatę świadczenia postojowego.

Przepisy Tarczy antykryzysowej nie pozbawiają osób posiadających ustalone prawo do emerytury możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe, o ile spełniają one przesłanki do przyznania świadczenia postojowego. Przepisy Tarczy antykryzysowej wskazują jedynie, iż w razie zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie.

Jeżeli umowa zlecenia zawarta została przed 1 kwietnia 2020 r. i była to dla Pani jedyna forma zatrudnienia, to może Pani ubiegać się o świadczenie postojowe.

Należy pamiętać, że składając wniosek we wrześniu, miesiącem za który uzyskamy świadczenie postojowe będzie sierpień. W Pani przypadku przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w sierpniu, ze względu na rozwiązanie umowy w marcu, będzie wynosił 0 zł.

Zgodnie z treścią art. 15zua Tarczy antykryzysowej świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia, o tym że sytuacja materialna osoby uprawnionej nie uległa poprawie. Oświadczenie takie będzie Pani mogła złożyć nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia. Świadczenie postojowe może być wypłacone trzykrotnie. Co istotne, Tarcza antykryzysowa nie wymaga, aby były to miesiące następujące kolejno po sobie.

Co do zasady zleceniobiorca składa wniosek o świadczenie postojowe za pośrednictwem zleceniodawcy. Jednak w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę wniosek może złożyć również sam zleceniobiorca. Co ważne, obecnie złożenie wniosku o świadczenie postojowe jest możliwe jedynie drogą elektroniczną - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.