Ubezpieczenie na życie a śmierć dziecka - kiedy przysługuje świadczenie?

W ubezpieczeniu na życie w przypadku śmierci dziecka Ubezpieczonego przysługuje odszkodowanie. Jak należy rozumieć samo pojęcie dziecka? Czy dotyczy to tylko śmierci niepełnoletniego dziecka osoby Ubezpieczonej czy także śmierci dorosłego dziecka osoby Ubezpieczonej?

Pytanie od: Ja_B


Nasz ekspert odpowiada

Wypadek ubezpieczeniowy - śmierć dziecka występuje z reguły w grupowych umowach ubezpieczenia na życie. Ustawodawca nie określił pojęcia dziecka, którego śmierć stanowi ryzyko ubezpieczeniowe. Takie definicje są tworzone przez zakłady ubezpieczeń zgodnie z zasadą swobody umów.

Z reguły dziecko jest definiowane w następujący sposób:

  • dziecko własne,
  • przysposobione oraz pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że nie ukończyło 25 roku życia lub
  • dziecko własne lub dziecko przysposobione Ubezpieczonego od chwili urodzenia do 19 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia do 25 roku życia. 


Taka definicja dziecka oznacza, że świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy dziecko, które zmarło nie ukończyło określonego w ogólnych warunkch ubezpieczenia wieku. Niektóre zakłady ubezpieczeń stosują następującą definicję: dziecko własne ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez ubezpieczonego (w pełni lub częściowo), co oznacza, że świadczenie przesługuje bez względu na wiek dziecka.

2.8
/ 5
(liczba głosów: 
92
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo