Odwołanie imprezy turystycznej - kiedy jest możliwe?

W dniu 09.03.2020 r. dokonałam zaliczki na obóz (29.06.2020) dziecka w kwocie 724 zł. Ze względu na zaistniałą sytuację na początku czerwca dowiadywałam się czy obóz się odbędzie. Dostałam informację pozytywną. Dnia 08.06.2020 r. dostałam ponownego smsa z prośbą o dopłatę do zaliczki w kwocie 1690 zł. Wieczorem dokonałam wpłaty i rano 09.06.2020 r. dostałam informację o zaksięgowaniu wpłaty. Niestety w dniu 10.06.2020 r. zostałam poinformowana, że obóz się nie odbędzie (ze względu na brak wystarczającej liczby osób chętnych) i dostałam maila, że mogę skorzystać w innym terminie, voucher lub zwrot środków - (Dz. U. 2020 poz. 568) Art 15k, czyli do 194 dni od dnia rezygnacji. Jedyna opcja dla mnie to był zwrot środków, bo w innym terminie dziecko nie może jechać. Poprosiłam o zwrot dopłaty - 1690 zł szybciej niż 194 dni, bo chcę by dziecko jechało już 28.06.2020 r. na inny obóz. Dostałam odpowiedź odmowną. Czy biuro może tak postępować? Czy nie jest to wyłudzenie pieniędzy? Gdzie mogę szukać pomocy?

Pytanie od: Katarzyna


Nasz ekspert odpowiada

Przepisy prawa dość precyzyjnie regulują zasady, zgodnie z którymi organizator może rozwiązać umowę o imprezę turystyczną. Odpowiedni w tym zakresie art. 47 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.) – dalej ustawa – brzmi następująco:

Kiedy ogranizator może odwołać imprezę turystyczną?

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli (…) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

  • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
  • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

Kiedy rozwiązanie umowy o świadczenie usług turystycznych jest skuteczne?

Jak widać, aby rozwiązanie umowy na podstawie ww. przepisu było skuteczne, konieczne jest łączne spełnienie szeregu przesłanek. Są nimi:

  • określenie minimalnej liczby osób w umowie,
  • zawiadomienie podróżnego o rozwiązaniu umowy,
  • dokonanie powyższego zawiadomienia w terminie określonym ustawą.

Dla potrzeb niniejszego tekstu zakładam, że obóz miał trwać ponad 6 dni.

Załóżmy, że dwie pierwsze przesłanki zostały spełnione. W opisanym stanie faktycznym nie została jednak – moim zdaniem – spełniona przesłanka trzecia.

Impreza turystyczna miała się rozpocząć 29 czerwca 2020 r. Tej daty nie wliczamy do terminu 20 dni, przeznaczonego na zawiadomienie. Co więcej, sformułowanie „na 20 dni przed” oznacza, że w ciągu owych 20 dni dokonane zawiadomienie nie będzie skuteczne. Taka wykładnia jest prawidłowa, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008 r. (sygn. akt I CSK 399/07), wydany na bazie przepisu art. 238 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (podobnie sformułowany przepis określający termin zawiadomienia).

W omawianym przypadku, aby rozwiązanie umowy uznać za skuteczne, powiadomienie powinno dojść do konsumentki 8 czerwca 2020 r. (a doszło 10 czerwca 2020 r.).

Skoro rozwiązanie umowy nie było skuteczne, organizatora nadal wiąże umowa. Oświadczenie z jego strony o odwołaniu imprezy turystycznej oznacza, że konsumentka uzyskuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy. Na zapłatę można wyznaczyć termin 14 dni. Art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.), zawieszający skuteczność odstąpienia lub rozwiązania umowy na 180 dni, nie będzie miał zastosowania. Przepis ten brzmi następująco:

Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Jak widać zakres tego przepisu obejmuje tylko sytuacje związane z wystąpieniem okoliczności „covidowych” – przepis ten w ogóle nie dotyczy przypadków, gdy do imprezy turystycznej nie doszło z powodu braku minimalnej liczby podróżnych.

Co prawda art. 31h ustawy z 2 marca 2020 r. rozszerza zakres przepisu art. 15k także na sytuacje związane z brakiem minimalnej ilości podróżnych, ale jak już ustaliliśmy, mamy do czynienia z innym przypadkiem, nie mieszczącym się w granicach uprawnienia do rozwiązania umowy przez organizatora.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Konsumentka – co trzeba dodać – może domagać się od przedsiębiorcy dodatkowo odszkodowania, w tym tzw. odszkodowania za zmarnowany urlop, na podstawie przepisu art. 50 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych.

Podsumowując, należy wyznaczyć organizatorowi termin 14 dni na zapłatę – zwrot wpłaconych pieniędzy oraz ewentualnie odszkodowania. Szkoda majątkowa może polegać np. na poniesieniu wyższych lub dodatkowych kosztów związanych z drugim wyjazdem. Szkoda niemajątkowa (zmarnowany urlop) może obejmować inne elementy związane z koniecznością podjęcia dodatkowych starań związanych z organizacją innego wyjazdu – aby ocenić wartość takiej szkody, najlepiej skontaktować się z instytucją, która doradza konsumentom. Może to być Federacja Konsumentów lub Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Niestety, wiele takich spraw kończy się w sądzie, ale w związku z trudnościami na rynku imprez turystycznych nie warto zwlekać i w krótkim terminie należy podjąć działania w celu wyegzekwowania pieniędzy.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.