Wezwanie do obniżenia ceny ze względu na wadę pojazdu

Kupiłam w zeszłym tygodniu samochód z rynku wtórnego (z komisu) o wartości 50 000 zł. Już po zakupie okazało się, że muszę wymienić w nim części na kwotę 5 000 zł. Oczywiście o tej usterce nie wiedziałam. Czy mogę domagać się od sprzedawcy obniżenia ceny samochodu?

Pytanie od: Pollena


Nasz ekspert odpowiada

Komisant wobec kupującego konsumenta jest sprzedawcą i odpowiada jak sprzedawca, między innymi z tytułu rękojmi. Jest to odpowiedzialność z tytułu ryzyka ujęta w art. 556 - 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.) – dalej Kc.

Gdy kupującym jest konsument, sprzedawca nie może odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć, poza szczególnymi przypadkami:

1. Faktyczna wiedza kupującego o stanie technicznym pojazdu

Jedną z nich jest sytuacja, w której kupujący o wadzie wiedział w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 Kc). W interesie sprzedawcy jest więc poinformowanie konsumenta o wszystkich właściwościach sprzedawanego pojazdu. Nie będzie przy tym stanowić zwolnienia z odpowiedzialności formułka, często zamieszczana w umowach, że „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i w związku z tym nie będzie występował do sprzedawcy z roszczeniami z tego tytułu”. Takie postanowienie jest sprzeczne z prawem i tym samym nieważne - można je uznać również za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu przepisu art. 3851 § Kc. Wyłącznie faktyczna wiedza kupującego zwalnia sprzedawcę z odpowiedzialności. Ciężar dowodu w tym zakresie będzie spoczywał na sprzedawcy (por. art. 6 Kc).

2. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Drugim ze szczególnych przypadków jest ustawowo dopuszczona możliwość ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi do 1 roku, zgodnie z przepisem art. 568 § 1 Kc, zd. drugie. Ograniczenie to można zastosować, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest używana rzecz ruchoma. Co istotne, postanowienie o skróceniu terminu do roku musi zostać uzgodnione w chwili zawarcia umowy. Po jej zawarciu wprowadzenie ograniczenia nie jest już możliwe.

Reklamujący z tytułu rękojmi może przede wszystkim żądać usunięcia wady lub wymiany. Może też obniżyć cenę lub odstąpić od umowy, przy czym sprzedawca może jednorazowo zablokować skorzystanie z tych uprawnień, niezwłocznie wymieniając rzecz lub usuwając wadę (art. 560 § 1 i 561 § 1 Kc).

Gdy konsument wybiera obniżenie ceny, należy pamiętać, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady (art. 560 § 3 Kc). Nie zawsze więc obniżenie ceny będzie konsumować poniesione lub przewidywane koszty naprawy.

Jak więc najlepiej postąpić przy wadzie pojazdu?

Można obniżyć cenę, ale przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy należy poczekać, czy sprzedawca sam nie zechce usunąć wady. Pojęcie terminu niezwłocznego zwykle utożsamiane jest z terminem 14 dni i co najmniej tyle należy poczekać na decyzję sprzedawcy. Warto dodać, że sprzedawca powinien również odpowiedzieć na reklamację. Jeżeli tego nie zrobi w terminie 14 dni, a konsument obniżył cenę o określoną kwotę, zgodnie z przepisem art. 5615 Kc reklamację uważa się za uzasadnioną.

Gdy koszty naprawy nie odpowiadają zmniejszeniu wartości pojazdu można sięgnąć dodatkowo po odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w art. 566 § 1 Kc. Zgodnie z nim jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Dla celów dowodowych wszystkie oświadczenia warto składać na trwałym nośniku, najlepiej na piśmie, w taki sposób, aby posiadać możliwość wykazania złożenia oświadczenia. Może to być list polecony lub pismo złożone za potwierdzeniem na kopii.

3.7
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.