Zwrot nadpłaty abonamentowej po śmierci właściciela

Dziadek posiadał telewizję, która została rozwiązana po jego śmierci na podstawie aktu zgonu. Do domu po pewnym czasie trafił list z informacją o wysokiej nadpłacie, która pozostała na koncie. W jaki sposób można ją odzyskać?

Pytanie od: Sebau


Nasz ekspert odpowiada

Zakładam, że mówimy o umowie, na podstawie której operator świadczył usługi dostępu do sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej. Do dochodzenia zwrotu nadpłaty uprawnieni są spadkobiercy osoby zmarłej. Aby ustalić krąg spadkobierców konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania spadkowego.

Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu należy ustalić krąg spadkobierców zgodnie z regułami wskazanymi w przepisach art. 931 i nast. Kodeksu cywilnego. Następnie, należy złożyć w odpowiednim sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Odpowiednim sądem będzie zwykle sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (osoby zmarłej) - reguluje to przepis art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego.

W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd ustali krąg spadkobierców - będą to osoby, które mogą żądać od operatora zwrotu nadpłaty.

Jeżeli dziedziczenie nastąpi na podstawie testamentu, o osobach spadkobierców będzie decydowała jego treść. Tu też konieczne jest potwierdzenie mocy tego dokumentu: należy, tak jak przy dziedziczeniu ustawowym, skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Najszybszą metodą urzędowego ustalenia kręgu spadkobierców będzie zwykle uzyskanie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. To jednak uzależnione jest od stawiennictwa u notariusza wszystkich osób zainteresowanych, czyli takich, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. O tej procedurze stanowią przepisy art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2291 z późn. zm.).

Po ostatecznym ustaleniu kręgu spadkobierców należy zgłosić się do operatora i zażądać zapłaty na rzecz konkretnych osób, wskazanych w orzeczeniu sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

2.4
/ 5
(liczba głosów: 
19
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo