Deprecjacja waluty - na czym polega spadek wartości pieniądza?

Co to jest deprecjacja?

Pytanie od: wongalubek


Nasz ekspert odpowiada

Deprecjacja to spadek wartości towaru lub dobra. Najczęściej korzystamy z tego terminu w odniesieniu do spadku wartości waluty względem innych walut. Deprecjacja (określana inaczej jako dewaluacja) obniża siłę nabywczą danego pieniądza, co przekłada się na koszty dla ludzi posługujących się daną walutą. Jakie są jej konsekwencje?

Deprecjacja waluty - co ją powoduje?

Deprecjacja pieniądza jest efektem wielu czynników. Przede wszystkim wpływ ma na nią obecna sytuacja gospodarcza. Powstaje najczęściej w sytuacji, gdy na rynku walutowym wzrasta podaż waluty krajowej, ale wzrost ten nie jest współmierny ze wzrostem PKB (produktu krajowego brutto). Deprecjacja waluty wiąże się jednocześnie z inflacją. Jeśli następuje szybki wzrost cen towarów w kraju, który nie ma pokrycia w cenach zagranicznych, to krajowy handel staje się mniej atrakcyjny, przez co następuje wzrost popularności towarów importowanych, jakie nabywane są za walutę zagraniczną.

Co istotne, na wzrost wartości waluty ma jednocześnie poziom bezrobocia. Gdy bezrobocie spada, to może zwiększyć się deprecjacja waluty krajowej (wzrasta bowiem zapotrzebowanie na towary krajowe). Warto dodać, że duży wpływ na wartość waluty ma obecnie ocena przyznawana przez niezależne agencje ratingowe.

Jakie są skutki deprecjacji pieniądza?

Krótkotrwałe zjawisko deprecjacji pieniądza ma pozytywny wpływ na gospodarkę, ponieważ przyczynia się do wzrostu sprzedaży krajowej. Towary krajowe chętniej nabywane są bowiem zarówno przez rodaków, jak i zagranicznych producentów. Niestety, długotrwała deprecjacja waluty może prowadzić do załamania się gospodarki krajowej. Posiadanie waluty krajowej nie będzie opłacalne, dlatego podmioty, które ją posiadają zdecydują się na jej wyprzedaż.

Deprecjacja waluty a wojny walutowe

Niekiedy banki centralne same starają się doprowadzić do deprecjacji waluty, ponieważ obniża ona koszty pracy w danym kraju oraz poprawia konkurencyjność cenową eksportu kraju. W krótkim terminie może być to sposób na radzenie sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego. Jednak takie celowe działania poprzez interwencje na rynku w długim terminie określa się mianem wojen walutowych, które odbywają się na rynku pomiędzy państwami.

Przeciwieństwo deprecjacji waluty stanowi aprecjacja pieniądza. Wynika ona ze wzrostu kursu waluty krajowej nad walutą zagraniczną, która wynika m.in. z przewagi popytu nad podażą.

2.1
/ 5
(liczba głosów: 
30
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo