Deprecjacja waluty - na czym polega spadek wartości pieniądza?

Co to jest deprecjacja?

Pytanie od: wongalubek


Nasz ekspert odpowiada

Deprecjacja to spadek wartości towaru lub dobra. Najczęściej korzystamy z tego terminu w odniesieniu do spadku wartości waluty względem innych walut. Deprecjacja (określana inaczej jako dewaluacja) obniża siłę nabywczą danego pieniądza, co przekłada się na koszty dla ludzi posługujących się daną walutą. Jakie są jej konsekwencje?

Deprecjacja waluty - co ją powoduje?

Deprecjacja pieniądza jest efektem wielu czynników. Przede wszystkim wpływ ma na nią obecna sytuacja gospodarcza. Powstaje najczęściej w sytuacji, gdy na rynku walutowym wzrasta podaż waluty krajowej, ale wzrost ten nie jest współmierny ze wzrostem PKB (produktu krajowego brutto). Deprecjacja waluty wiąże się jednocześnie z inflacją. Jeśli następuje szybki wzrost cen towarów w kraju, który nie ma pokrycia w cenach zagranicznych, to krajowy handel staje się mniej atrakcyjny, przez co następuje wzrost popularności towarów importowanych, jakie nabywane są za walutę zagraniczną.

Co istotne, na wzrost wartości waluty ma jednocześnie poziom bezrobocia. Gdy bezrobocie spada, to może zwiększyć się deprecjacja waluty krajowej (wzrasta bowiem zapotrzebowanie na towary krajowe). Warto dodać, że duży wpływ na wartość waluty ma obecnie ocena przyznawana przez niezależne agencje ratingowe.

Jakie są skutki deprecjacji pieniądza?

Krótkotrwałe zjawisko deprecjacji pieniądza ma pozytywny wpływ na gospodarkę, ponieważ przyczynia się do wzrostu sprzedaży krajowej. Towary krajowe chętniej nabywane są bowiem zarówno przez rodaków, jak i zagranicznych producentów. Niestety, długotrwała deprecjacja waluty może prowadzić do załamania się gospodarki krajowej. Posiadanie waluty krajowej nie będzie opłacalne, dlatego podmioty, które ją posiadają zdecydują się na jej wyprzedaż.

Deprecjacja waluty a wojny walutowe

Niekiedy banki centralne same starają się doprowadzić do deprecjacji waluty, ponieważ obniża ona koszty pracy w danym kraju oraz poprawia konkurencyjność cenową eksportu kraju. W krótkim terminie może być to sposób na radzenie sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego. Jednak takie celowe działania poprzez interwencje na rynku w długim terminie określa się mianem wojen walutowych, które odbywają się na rynku pomiędzy państwami.

Przeciwieństwo deprecjacji waluty stanowi aprecjacja pieniądza. Wynika ona ze wzrostu kursu waluty krajowej nad walutą zagraniczną, która wynika m.in. z przewagi popytu nad podażą.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo