Podpis elektroniczny - czym jest i do czego służy podpis cyfrowy?

Co to jest podpis cyfrowy oraz w jaki sposób zabezpiecza on informacje?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Podpis cyfrowy, nazywany inaczej podpisem elektronicznym to sposób sprawdzenia autentyczności nadawcy dokumentu bądź wiadomości elektronicznej, dzięki wykorzystaniu cyfrowych danych i algorytmów.

Gdy niesiemy osobiście do urzędu dokument, łatwo jest sprawdzić naszą tożsamość. Jednak gdy wysyłamy go elektronicznie, urząd musi mieć pewność, że to my jesteśmy jego nadawcą i jest to poprawnie wysłana wiadomość. W takich właśnie sytuacjach ma zastosowanie podpis cyfrowy.

Czym jest i jak działa podpis elektroniczny?

Podpis cyfrowy działa na zasadzie matematycznego algorytmu, w wyniku działania którego otrzymywana jest zaszyfrowana informacja, która zostaje doklejona do przesyłanej wiadomości. W ten sposób wiadomość zostaje zabezpieczona przez modyfikacjami i odbiorca będzie w stanie potwierdzić, że jesteśmy faktycznie jej nadawcą. Szczegóły dotyczące zamówienia podpisu elektronicznego i procedury jego odwołania znajdzie Pani na stronie www.elektronicznypodpis.pl

Podpis elektroniczny w świetle prawa

Elektroniczna deklaracja tożsamości autora jest regulowana przez dwa zasadnicze akty prawne. Jednym z nich jest ustawa o usługach oraz identyfikacji elektronicznej z 2006 roku, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 910/2014 o nazwie eIDAS. Powyższa ustawa bezpośrednio się do niego odwołuje i jest jego wdrożeniem w polskim porządku prawnym. Należy także dodać, że dochodzą do tego także rozporządzenia, które regulują techniczne aspekty podpisu elektronicznego.

Kto nadaje podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest wydawany wyłącznie przez upoważnione do tego podmioty. Specjalny rejestr wszystkich dostawców usług zaufania jest prowadzony przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Co więcej, wyłącznie podmioty z tej listy mogą zajmować się wydawaniem certyfikatów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Co umożliwia podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny umożliwia składanie e-deklaracji w ZUS-ie oraz e-deklaracji podatkowych, podpisywanie umów, faktur elektronicznych, a także składania dokumentów do urzędów (GIODO, CEIDG, KRS) i urzędów administracji publicznej bądź urzędów patentowych. Warto dodać, że wszystkie dokumenty opatrzone e-podpisem posiadają taką samą moc prawną, jak pisma urzędowe podpisane własnoręcznie.

Podpis elektroniczny a bezpieczeństwo

Warto zauważyć, że e-podpis jest o wiele bezpieczniejszy, a także mniej podatny na wszelkiego rodzaju fałszerstwa niż jego własnoręczny odpowiednik. Co więcej, dzięki specjalnym zabezpieczeniom uniemożliwia niepowołanym osobom podszywanie się pod właściciela e-podpisu. Niemniej jednak każdy użytkownik powinien mieć na uwadze fakt, że bezpieczeństwo jego danych, a w tym podpisu jest uzależnione w głównej mierze od niego samego.

Jakie dokumenty można podpisać przy pomocy podpisu elektronicznego?

E-podpis to cyfrowy odpowiednik podpisu własnoręcznego, z którego firmy korzystają podczas składania dokumentów do urzędów. Podpisem elektronicznym można zawrzeć umowy cywilnoprawne, kontrakty, oferty handlowe czy aneksy. Przeciętny Kowalski może korzystać z e-podpisu w kontaktach z m.in. instytucjami finansowymi, administracją publiczną i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo