Zanim zdecydujesz się na pożyczkę, warto zapoznać się z kilkoma rodzajami produktów pożyczkowych, które są oferowane na rynku. Jeśli produkty pożyczkowe Cię przytłaczają nasz poradnik rozwieje Twoje pytania i wątpliwości!
Pokaż więcej

Aby dokonać mądrego wyboru, najpierw musisz poznać swoje potrzeby i odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: Na jaki cel potrzebujesz pożyczki? Jak długi ma być okres spłaty? Czy będzie Ci zależało na niższym oprocentowaniu, ale za to dłuższej spłacie, czy raczej liczysz się z możliwością wcześniejszego uregulowania pożyczki? A może potrzebujesz szybkiej gotówki i chcesz w krótkim terminie ją spłacić?

Rodzaje produktów pożyczkowych:

Czym jest debet / limit na koncie?

Debet / limit na koncie – to tak naprawdę ujemne saldo na rachunku bankowym, co oznacza po prostu, że możesz korzystać z konta i wypłacać więcej środków, niż realnie znajduje się na Twoim rachunku. Jest to oczywiście określony limit wypłaty ustalony przez firmę udzielającą pożyczki z określonym okresem spłaty i oprocentowaniem. Możesz korzystać z niego w każdym momencie, jednak tylko do wysokości określonej w umowie kwoty. Każdy wpływ środków na konto automatycznie nadpłaca Twój debet. Na spłatę masz z reguły czas do końca miesiąca lub jest to ustalane indywidualnie w umowie. Po tym czasie debet się odnawia i możesz z niego ponownie korzystać. Jest to innymi słowy szybka pożyczka na dowolny cel, którą możesz odnawiać każdego miesiąca, lub z niej zupełnie nie korzystać, jeżeli nie masz takiej potrzeby. Debet stanowi dość elastycznyne rozwiązanie pomocne w przypadku nagłych, nieoczekiwanych wydatków na niewielką kwotę, który ma też oczywiście swoje minusy - koszty w postaci oprocentowania podobne w swej wysokości do oprocentowania pożyczki gotówkowej. Nie jest to jednak jedyny koszt debetu. Jeżeli spóźnisz się ze spłatą debetu, Twoje konto może zostać obciążone dodatkowymi opłatami związanymi z odsetkami karnymi i ewentualnymi opłatami za windykację należności. Jeżeli nie spłacisz w terminie swojego zadłużenia, dostępne środki mogą także zostać zablokowane aż do czasu uregulowaniazobowiązania.

Zapamiętaj!

Debet wpływa na Twoją historię kredytową w BIK, dlatego jego terminowa spłata jest bardzo ważna. W przypadku debetu z reguły nie jest konieczne podpisywanie dodatkowej umowy, jednak są instytucje, które tego wymagają.


Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa – to instrument, który w odróżnieniu od debetu nie jest i nie musi być powiązany z Twoim kontem bankowym. Jest to kredyt udzielany przez bank na określoną kwotę i o określonym oprocentowaniu. Ważną cechą karty kredytowej jest tzw. okres bezodsetkowy - czas, w którym możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu na karcie kredytowej (zwykle od 30 do 59 dni). Ten okres przysługuje Ci w momencie, gdy spłacasz w terminie wyznaczonym przez bank swoje zadłużenie. Jeżeli jednak spóźnisz się ze spłatą nawet jeden dzień, zostaną Ci naliczone odsetki karne. Z reguły okres bezodsetkowy nie obejmuje wypłat z bankomatu, co oznacza, że odsetki są naliczane za każdy dzień do momentu spłaty kwoty wykonanej transakcji. Zdarza się również, że bank pobiera opłaty dodatkowe za używanie karty w celu wypłaty gotówki. Niektóre banki traktują przelewy wykonywane kartą kredytową jako przelewy gotówkowe, co także może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat. Skąd natomiast masz wiedzieć, ile jesteś winny bankowi? Co miesiąc otrzymasz od banku szczegółowy wyciąg zawierający informację o dokonanych transakcjach, wartości zadłużenia i terminie do spłaty.

Jak spłacać kartę kredytową?

Jeżeli będziesz terminowo regulował zadłużenie na karcie kredytowej, zminimalizujesz koszty z nią związane. Karta kredytowa używana przez osoby, które nie mają doświadczenia z tym produktem i nie znają zasad jego funkcjonowania, może spowodować więcej szkody niż pożytku, a sam konsument z łatwością może wpaść w spiralę długów. Umiejętne korzystanie z karty może zaś pomóc w zakupie nieplanowanych w danym miesiącu produktów, nawet bez poniesienia dodatkowych kosztów związanych z odsetkami.

Czym jest pożyczka?

Pożyczka – jest formą kredytu udzielanego przez firmę pożyczkową lub bank na określony czas. Jest to produkt z reguły o stałym oprocentowaniu wynoszącym około 10%. Na koszt pożyczki oprócz oprocentowania składają się także dodatkowe opłaty, tzw. koszty pozaodsetkowe. W związku ze zmianą ustawy o kredycie konsumenckim od marca 2016 roku pozaodsetkowe koszty pożyczek, takie jak prowizje i opłaty, są limitowane i nie mogą w całym okresie kredytowania być wyższe, niż cała kwota kredytu.

Jaki jest koszt pożyczki?

Ważnym parametrem pomocnym przy ocenie i wyborze najbardziej opłacalnej oferty jest RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa), czyli to ile rzeczywiście kosztuje nas dana pożyczka. Zasady dotyczące obliczania wskaźnika RRSO reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r., a dokładnie załącznik nr 4 tej ustawy. Obowiązkiem instytucji pożyczkowej jest podanie informacji o tym, ile wynosi wskaźnik RRSO dla danej oferty, a także jaka jest całkowita kwota kredytu.

Czym są pożyczki społecznościowe (social lending)?

Social lending (pożyczki społecznościowe) - polega na pożyczaniu pieniędzy od inwestorów osobom prywatnym za pośrednictwem platform internetowych, z pominięciem instytucji finansowych. W tym przypadku pośrednikiem jest platforma, która pobiera prowizję za pożyczenie pieniędzy za jej pośrednictwem. Najczęściej to inwestor i pożyczkobiorca indywidualnie ustalają wysokość oprocentowania, po którym będą pożyczane pieniądze. W Polsce funkcjonuje kilka serwisów, które świadczą tego typu usługi: kokos.pl, pozycz.pl czy lendico.pl. Minusem tego typu rozwiązania jest nie wystarczająca regulacja prawna. Oczywiście serwisy dokładają wszelkich starań, by zweryfikować dane swoich klientów, jednak dopóki działalność tego typu serwisów nie zostanie odpowiednio uregulowana prawnie, powinieneś podchodzić do nich z dystansem i zawsze dwa razy zastanowić się, czy tańsza pożyczka zawsze jest tego warta.

Który produkt pożyczkowy jest bardziej opłacalny i dlaczego?

W przypadku wyżej wymienionych produktów pożyczkowych, to Twój cel / Twoja potrzeba determinuje wybór danego produktu. Limit na karcie, jak i sama karta kredytowa, sprawdzą się w przypadku nieoczekiwanych wydatków, jednak ze świadomością faktu, iż cała kwota pożyczona w danym momencie musi zostać w konkretnym terminie uregulowana. Plusem tych produktów jest okres bezodsetkowy, czyli czas, w którym nie są pobierane odsetki, pod warunkiem spłaty zadłużenia w terminie. Ponadto z reguły oprocentowane są tylko środki wykorzystane, a nie całość przyznanego limitu / kredytu. Należy pamiętać, że oba te produkty wymagają dużej dyscypliny i terminowości spłaty, w przeciwnym razie musisz liczyć się z wysokimi opłatami. W przypadku finansowania za pomocą pożyczek, plusem tego rozwiązania jest z pewnością jego regularność i przewidywalność. Znając swoją zdolność kredytową, możesz z góry ustalić wysokość comiesięcznych rat, i dokładny okres, przez jaki będziesz je spłacał.

Opłaty i koszty związane z powyższymi produktami są w zasadzie porównywalne - ponieważ w każdym z produktów występuje oprocentowanie i dodatkowe koszty związane z użytkowaniem produktu, takie jak prowizje, czy ubezpieczenia. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku kart kredytowych czy limitów na koncie, opłaty początkowe są z reguły niewielkie, w odróżnieniu od kosztów początkowych związanych z pożyczkami, gdzie większość z tych opłat pobierana jest na samym początku.

Właściwie podstawową różnicą między wyżej wymienionymi produktami jest stopień ich przewidywalności. Jak rozumieć ten parametr? Mianowicie w przypadku limitu jak i karty kredytowej, wysokość zadłużenia w każdym miesiącu może być inna w zależności od potrzeb, natomiast w przypadku pożyczki masz z góry ustaloną wysokość rat. Podstawą każdej decyzji finansowej szczególnie związanej z pożyczaniem dodatkowych środków pieniężnych powinna być Twoja zdolność kredytowa.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo