Osoba, która zaczyna dopiero swoją przygodę z rozliczeniem podatkowym, często popełnia błędy wynikające z niezrozumienia tego czym są i jak działają progi podatkowe w Polsce. To ile podatku zapłacimy, zależy w dużej mierze od tego, ile zarabiamy.
Pokaż więcej

System podatkowy w Polsce opiera się głównie na tzw. progresji podatkowej. W ustawie są zapisane określone progi, a do tego mamy również kwotę wolną od podatku. To dlatego system podatkowy wydaje się bardzo skomplikowany dla każdego, kto ma z nim do czynienia po raz pierwszy.

Dlaczego płacisz podatki?

W dużym uproszczeniu: dzięki temu, że płacisz podatki, nie jesteś skazany tylko na siebie. Państwo uzyskuje przychody z podatków i w ten sposób może zapewnić funkcjonowanie rozmaitym służbom i urzędom. To dzięki płaconym podatkom może działać policja, straż, pogotowie czy wojsko. Również z pieniędzy podatników budowana jest infrastruktura, czyli drogi, chodniki oraz budynki, które służą wszystkim podatnikom.

Najlepszym sposobem na zrozumienie dlaczego płacenie podatków jest ważne, jest wyobrażenie sobie sytuacji, w której ich nie ma i wszystko jest prywatne. Dostęp do wielu usług byłby wtedy bardzo ograniczony dla większości obywateli. Trudno też wyobrazić sobie sytuację, że za ugaszony pożar straż pożarna wystawiłaby Ci rachunek.

Progi podatkowe 2020 obowiązujące w Polsce

Stawki podatkowe są rosnące, czyli im więcej zarabiasz, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wpadniesz w wyższy próg podatkowy. Stawki mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją przepisów podatkowych. Progi podatkowe w 2020 r. nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednimi latami z małym wyjątkiem. Najbogatsi zobligowani zostali bowiem bo płacenia dodatkowego podatku od uzyskanej nadwyżki +4%, jest to tzw. danina solidarnościowa. III próg podatkowy w 2020 roku został zatem nieco zmieniony. W przypadku I i II nie odnotowano jednak żadnych zmian.

Wróćmy jednak do istoty progów podatkowych. Nie chodzi jednak o to, że po wejściu w wyższy próg, zapłacisz od razu wyższy podatek od całego dochodu. Progresja podatkowa działa na zasadzie opodatkowywania nadwyżki ponad określony próg podatkowy.

Najłatwiej zrozumieć to, analizując progi podatkowe w 2020 roku po kolei:

  • nie płacisz nic do wysokości kwoty wolnej od podatku.
  • pierwszy próg podatkowy obowiązuje do kwoty opodatkowania na poziomie 85 528 zł. Stawka podatku wynosi 17% i zapłacisz go od nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku.
  • drugi próg podatkowy obowiązuje powyżej kwoty 85 528 zł i stawka podatku wynosi 32%. Taką stawkę zapłacisz od nadwyżki ponad drugi próg podatkowy, czyli kwoty powyżej 85 528 zł.

Przychód a dochód, czyli od czego płacisz podatek w 2020 roku i jak obliczyć jego kwotę?

Żeby odpowiednio obliczyć wysokość podatku, trzeba jeszcze pamiętać o najważniejszej zasadzie: progi podatkowe dotyczą uzyskanego dochodu, a nie przychodu.

Najłatwiej powiedzieć, że dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli faktyczna kwota jaką podatnik otrzymał “do ręki” w danym roku.

Pojęcia te z łatwością odróżniają przedsiębiorcy, dla których księgowość to codzienność, a podatki płacone są każdego miesiąca. Jednak osoby fizyczne, w szczególności te, które mają wiele źródeł przychodu, w razie problemów z uzupełnieniem zeznania podatkowego powinny zasięgnąć porady księgowej przed złożeniem dokumentów.

Kwota wolna od podatku - czym jest, jaka jest jej wysokość i co się do niej zalicza?

Kwota wolna od podatku to pojęcie powracające często w debatach politycznych. Trudno się dziwić, że jest to istotna kwestia dla wyborców, ponieważ kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik nie musi płacić ani złotówki podatku. Im jest wyższa – tym więcej oszczędzamy jako podatnicy.

Każdego roku ustalana jest wysokość kwoty, która jest wolna od podatku. Jak prezentuje się kwota wolna od podatku 2020? A jak kształtowała się jej wysokość w ubiegłych latach?

Kwota wolna od podatku w 2020 r.

Kwota wolna od podatku w 2020 podobnie jak w latach ubiegłych dotyczy jedynie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37, które są opodatkowane według skali podatkowej. Jak prezentuje się jej wysokość dla poszczególnych progów podatkowych? Jak się okazuje, kwota wolna od podatku w 2020 r. wynosi dokładnie tyle samo co rok wcześniej. Oznacza to, że dochód sięgający do 8 000 zł nie wiąże się z koniecznością płacenia podatku. Niezmienne są także inne kwoty wolne od podatku, a z ich dokładną wartością możemy zapoznać się poniżej.

Kwota wolna od podatku do 2019 r.

Podstawową kwotą wolną od podatku w 2018 roku była już kwota 8 000 zł, jednak podobnie jak w poprzednim roku faktycznie kwota wolna dla podatnika zależała od wysokości jego dochodu. Jeśli dochód za 2018 rok był niższy niż 8 000 zł, podatnik nie zapłacił podatku. Gdy dochód był w przedziale od 8 000 zł do 13 000 zł, kwota wolna wynosiła od 8 000 zł do 3 091 zł, na zasadzie degresji.

Z kolei gdy dochód przekroczył 13 000 zł, ale był niższy niż 85 528 zł to kwota wolna od podatku wynosiła wartość stałą, dokładnie 3 091 zł. Dla dochodu wyższego niż 85 528 zł, ale mniejszego niż 127 000 zł, kwota wolna wynosiła zaś od 3 091 zł do 1 zł, również na zasadzie degresji. Nie zmieniała się kwota, powyżej której kwota wolna od podatku nie występuje – dotyczy to podatników z dochodem przekraczającym 127 000 zł w roku.

Kwota wolna od podatku do 2018 r.

Dla rozliczenia PIT 2018 obowiązywały nas już przepisy z różnymi stawkami, gdzie wysokość kwoty wolnej od podatku wyniosła maksymalnie 6 600 zł rocznie. Ta kwota obowiązywała u osób, których dochód nie przekraczał 550 zł miesięcznie. Osoby, których podstawa obliczenia podatku wyniosła do 6 600 zł, mogły pomniejszyć podatek o maksymalną kwotę 1 188 zł.

Kwota wolna od podatku do 2017 r.

Do 2017 roku kwota wolna od podatku była ustalona na stałym poziomie – 3 091 zł. Później wprowadzono zmianę, która uzależniła nieco kwotę wolną od wysokości dochodu.

W praktyce oznaczało to, że dla podatników, których podstawa odliczenia podatku była wyższa od 11 000 zł, ale nie przekraczała 85 528 zł, obowiązywała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. Dla tej grupy kwota wolna od podatku tak naprawdę nie zmieniła się i wynosiła tak jak dotychczas 3 091 zł.

Dla podatników, których podstawa odliczenia od podatku mieścła się w przedziale od 6 601 do 11 000 zł, kwota wolna od podatku malała proporcjonalnie od 6 600 zł do 3091 zł.

Dla podatników z dochodem między 85 528 zł a 127 000 zł kwota wolna wynosiła w formie degresji od 3091 zł do 1 zł, natomiast dla dochodu powyżej 127 000 zł kwota wolna nie występowała wcale

Progi podatkowe 2020 a ulga podatkowa

Możesz płacić mniejsze podatki, korzystając z tzw. ulg podatkowych. Tutaj warto zasięgnąć porady księgowej lub dokładnie sprawdzić w urzędzie jakie konkretnie ulgi są dostępne i jak można je zastosować.

Przykładowo, od dochodu możesz odliczyć nawet 760 zł rocznie w ramach ulgi internetowej. Wystarczy, że płacisz abonament za użytkowanie sieci. Innym przykładem ulg są ulgi prorodzinne, jednak tutaj kwota odliczenia zależy od tego ile posiadasz dzieci oraz czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Można również odliczyć od dochodu oszczędności na emeryturę w postaci tzw. IKZE, wchodzącego w skład III filaru emerytalnego, dotacje na wsparcie organizacji realizujących cele pożytku publicznego czy też darowizny na cele kultu religijnego. Ze specjalnych ulg podatkowych może skorzystać także honorowy dawca krwi.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo